Aktuality


1. A Zdravé zoubky

Ve středu 15. 5. 2019 jsme se věnovali třídnímu projektu, který byl zaměřen na péči o chrup. Žáci vyplňovali pracovní listy, plnili úkoly na interaktivní tabuli a osvojovali si základní znalosti v oblasti péče o zuby. Dověděli se, jak vzniká zubní kaz, jak mu mohou předcházet. Při práci jsme využívali materiály preventivního programu „Veselé zoubky“.

Děkujeme paní učitelce Mgr. Gvuzdové Janě za zajištění materiálů a balíčků pro žáky.

Zapsala: Balonová Soňa