Aktuality


ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

V projektovém týdnu „Čistota půl zdraví“ si žáci zopakovali nabyté vědomosti z oblasti hygieny, vyzkoušeli si v praxi, činnosti s ní spojené. Dávali prádlo a ručníky do pračky, věšeli na věšák a posléze ho vyžehlili. Při hře „ V kosmetickém salónu“ manipulovali téměř se všemi hygienickými prostředky. V teoretické části se dozvěděli o zubní péči, nutnosti mytí rukou před každým jídlem i odpovědnosti za své tělo, kterému musíme po celý život věnovat velkou pozornost, abychom byli zdrávi.

Fotografie zde:

foto-2.pdf