Aktuality


Sportovní hry

V letošním školním roce se žáci, kteří mají zájem, scházejí po vyučování
v naší tělocvičně v zájmovém kroužku pod názvem Sportovní hry. Děti se
na tento kroužek, který se koná každé pondělí, velice těší a jsou
zvědavé, co nového se zase naučí. Jeho obsahem je příprava a základy
sportovních her jako je košíková, přehazovaná, vybíjená a další. Pro
zpestření jsou zařazovány i dětmi tolik oblíbené pohybové hry s pravidly.

tř. uč. Martina Siwiecová