Aktuality


ZA POZNÁNÍM I ZÁBAVOU PROJEDEME OSTRAVOU

Na projekt s tímto názvem získala ZŠ speciální sponzorský dar ve výši 15 000Kč od ocelářské firmy ArcelorMittal. Získané peníze budou sloužit k financování poznávacích a zábavných výletů do Ostravy pro žáky pěti tříd ZŠ speciální. První výlet jsme uskutečnili v pondělí 18.6. do ZOO Ostrava. Pro handicapované žáky je prohlídka exotických i domácích zvířat vždy velký zážitek. Také prolézací stezka uprostřed zahrady děti nadchla a téměř všichni se na ni vrhli. Na závěr jsme si užili jízdu vláčkem. Výlet se povedl. Na další zajímavé výjezdy do Ostravy se těšíme v příštím školním roce.

Za třídy ZŠ speciální Mgr. Jana Raszková

foto viz. příloha

fotografiezoo.pdf