Aktuality


Červnové akce ve II. A

Dětský den 1. 6.

První červnový den patří dětem a nejinak tomu bylo i letos, vždyť Mezinárodní den dětí se musí pořádně oslavit. Děti ve škole oslavily svůj svátek soutěžemi a závody, kde prokázaly svou zručnost, obratnost, rychlost a zápolení. Vzájemně se povzbuzovaly k lepším výsledkům.

 

 

Hasík ve II. A - preventivně výchovný program v oblasti PO

Dne 5. 6. nás navštívili hasiči z HZS v Orlové – Lutyni.

Zajímavým a poutavým způsobem dětem přiblížili problematiku požární ochrany a ochrany obyvatel.

Děti už ví, co dělat, když například doma vypukne požár, jak správně zavolat na tísňovou linku, jak si uhasit hořící oblečení bez vody, jak si ošetřit drobnou popáleninu.

V průběhu výuky žáci dostali propagační materiály s preventivní tématikou. 

Beseda se dětem moc líbila.

 

 

 

Branný den – 8. 6. 2018

Dnešní branný den začal planým poplachem a nácvikem evakuace školy. Po nástupu na školním hřišti a zjištění, že všechny třídy zvládly rychlé opuštění školní budovy, začala každá třída plnit svůj připravený program. Děti se věnovaly základům zdravovědy, orientaci v terénu, zopakovaly si znalosti týkající se bezpečnosti silničního provozu. Plnily různé úkoly, vyplňovaly pracovní listy, některé činnosti prováděly prakticky.

Celý dopolední program byl především zaměřený na téma ochrany člověka za mimořádných událostí. Dnešní branný den byl nejen poučný, ale i zábavný.