Aktuality


Jak se rodí Večerníčky

Ve středu 6. června se žáci autistické třídy zúčastnili interaktivní výstavky v Domě kultury na téma Jak se rodí Večerníčky. Měli zde jedinečnou možnost seznámit se s různými druhy loutek, zahrát si maňáskové divadlo, vyzkoušet si jednoduchou animaci pohádkových postaviček a zjistit, jakým způsobem některé Večerníčky vznikají.

Mgr. Radka Kamýčková