Aktuality


Čtenářský klub

Od měsíce ledna byl na naší škole zahájen čtenářský klub pro žáky 1. a 2. třídy. Scházíme se pravidelně každou středu po vyučování. Žáci se v tomto klubu hravou formou seznamují s dětskými knížkami, učí se sdílet své prožitky. Posláním klubu je rozvíjet u žáků čtenářskou gramotnost, probudit v nich zájem a radost z četby, aby ji dokázali zúročit v dalším životě.

Zapsala: Balonová Soňa