Aktuality


Beseda „Naše město“

Ve středu 22. října 2014 navštívili žáci třetí třídy besedu s názvem „Naše město“. Besedy se zúčastnilo 14 žáků v doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga. Beseda se konala ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové. Organizátorky připravily pro žáky velmi pěkný, zajímavý a naučný program. Žáci řešili zadané úkoly, odpovídali na otázky, četli pověst o vzniku města a někteří měli možnost tuto pověst divadelně sehrát. Beseda se všem moc líbila, žáci si odnesli spoustu nových informací a zajímavostí o našem městě. Součástí byla rovněž výstava s různými exponáty a fotografiemi z historie. Tato beseda byla součástí přípravy na 9. ročník vědomostní soutěže „Naše město“, která bude probíhat v měsíci listopadu, a je určena pro žáky třetích tříd základních škol.

Bc. Soňa Balonová