Aktuality


Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují 5. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naše škola se zúčastnila tohoto projektu již dvakrát a velmi rádi se zúčastníme i potřetí. Žáci vytvoří záložky, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu a vymění si ji s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako součást školního projektu. Na naší škole proběhne projektová výuka Čte celá škola. Česko-slovenský projekt bude ukončen 31.10.2014. Fotodokumentaci z tohoto projektu zcela určitě umístíme i na školní web.