Aktuality


Výlet do Z00

Ve čtvrtek 5.června vyrazily děti přípravných ročníků společně se svými tř. učitelkami Bc. Vierou Mojovou, Bc. Ludmilou Kupczákovou a paní asistentkou Hankou Škrobianovou na výlet za poznáním do ZOO v Ostravě Michálkovicích. Děti se na výlet připravily ve výuce, kdy se seznamovaly s různými exotickými zvířátky formou hry a také získáváním nových informací využitím „ Dětské encyklopedie“ Jiřího Žáčka. V samotné ZOO jsme si pak prohlédli všechna zvířátka a získané informace ověřili v praxi. Nejvíce nadšení zavládlo v pavilonu žiraf. Ty děti ohromily svou velikostí. Praktické poznání žádný obrázek nenahradí. Škoda jen, že někteří rodiče svým dětem tento výlet nedopřáli. Výletu se zúčastnilo 16 dětí a je potřeba je pochválit za ukázněné chování a nadšení, se kterým si výlet užily.