Aktuality


Čisté město

Ve dnech 24. – 25. 4. 2014 se na Základní škole Jarní 400 konala dvoudenní výuková akce s názvem Čisté město. Cílem bylo upozornit žáky na závažnou problematiku odpadů, vysvětlit jim, jak vzniku odpadů předcházet, naučit je odpady správně třídit, seznámit je s možností jejich opakovaného využití a recyklace a s povinností zpětného odběru nebezpečných odpadů. V teoretické části si děti na modelových situacích vyzkoušely, jak správně odpad třídit a tím prospívat životnímu prostředí. Ze zkušeností žáků jsme vyvozovali, jak jsou odpady ve městě shromažďovány, odváženy, dále zpracovávány a případně likvidovány. Zvláštní pozornost jsme věnovali nebezpečným odpadům. Žáci se snažili získané poznatky zúročit při vyplňování pracovních listů. Během praktické části jsme navštívili čističku odpadních vod v Orlové-Porubě a oba orlovské sběrné dvory, kde jsme se seznámili s pravidly třídění a shromažďování veškerého odpadu. Z recyklovatelného materiálu žáci vytvářeli zajímavé výrobky, společně jsme zmapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, které se nacházejí v okolí školy. V rámci této akce byla vyhlášena a také vyhodnocena výtvarná soutěž. Díky již dříve proběhlým akcím je vidět, že žákům není třídění odpadů cizí. Prokázali dobré znalosti a vědomosti této problematiky. Všichni se aktivně zapojili do obou částí projektu.