Aktuality


Školní výlet - třetí třída

Pedagogický doprovod: Balonová Soňa, Škrobianová Hana

 Školní výlet

         Dne 16. 6. 2015 se žáci třetí třídy zúčastnili školního výletu. Jeli na statek Netis v Dolní Lutyni. Výlet byl naplánován v rámci předmětu prvouky, kdy si žáci rozvinuli své znalosti z oblasti hospodářských zvířat a jejich užitku. Prohlídka statku byla pro všechny přínosná, žáci se dověděli mnoho zajímavých a nových informací.  V závěru si každý mohl zakoupit mléko a sýry. Poděkování patří paní Vodákové Sylvě, že nám tento výlet zprostředkovala. Celý výlet se vydařil, počasí nám přálo.

V Orlové 16. 6. 2015                                Bc. Balonová Soňa, tř. uč.

 

01   02Sportem ke zdraví!

Dne 13.května 2015 budou mít žáci ZŠ Jarní trochu odlišnou výuku, než jsou zvyklí . První stupeň se zúčastní cvičení v přírodě a na druhém stupni prožijí branný den .

První dvě vyučovací hodiny žáci získají teoretické znalosti o mimořádných situacích pro člověka s praktickými ukázkami. Ve 3. - 5. vyučovací hodině si pak v přírodě vyzkouší pochod v útvaru, prvky zdravovědy, jako je např. ošetření raněných, transport raněných apod. Žáci se zapojí i do sportovní aktivity. Budou házet na cíl, zdolávat překážky, soutěžit v družstvech. Doufejme, že jim bude počasí přát a prožijí hezký den.ZŠ Jarní má Talent

V únoru na celé škole probíhala třídní kola pěvecké soutěže, ze které vždy tři nejlepší zpěváci postoupili do kola školního. Celoškolní soutěž ve zpěvu proběhla ve čtvrtek 19. 2. 2015 v učebně I.A třídy pod vedením p. učitelky Kateřiny Majerové.

     Soutěž zahájila I.A třída zpěvem písně ,,Za gurami, za lasami“ a všem byla představena hvězdná porota. Pak následovala samotná soutěž ve třech kategoriích. Na některých soutěžících tréma nebyla znát, jiní se malinko styděli, ale výkony všech si zasloužily ocenění. Bylo vidět, že se žáci poctivě připravovali na svou prezentaci. Diváci se chovali velice hezky a každého soutěžícího odměnili bouřlivým potleskem. Výherci soutěže obdrželi diplomy a drobné ceny. Soutěž byla ukončena sborovým zpěvem úvodní písně, kterou se obecenstvo naučilo během přestávek. Všem soutěžícím děkujeme za pěkný zážitek, výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník a nové talenty.

 

 

Výherci:

I. Kategorie (0.+1. Třída)

1.  místo: Adam Fizer

2. místo: Miroslava Makulová

3. místo: Michella Cenknerová

II. Kategorie  (2.+3. Třída) 

1. místo: Kristián Daniš

2. místo: Natálie Cenknerová

3. místo: Šimon Lavička

 III. Kategorie (4.+5. Třída)

1. místo: Markéta Hegedusová

2. místo: Žaneta Žigová a Alena Urbancová

3. místo: Tereza Čviriková

 

V Orlové 19. 2. 2015                                                    Mgr. Kateřina Majerová

fototgalerie zdeMilá Lucinko…

Milá Lucinko…

Takto začínal pozdrav u většiny žáků ZŠ praktické i speciální na pohlednici šestiletému děvčátku. Na Internetu se dozvěděli, že tato Lucinka z Pacova je vážně nemocná. Přesto se snaží vyrovnat se svým osudem usměvavě, jak to viděli na její fotografii. Žáci školy si přečetli, že sbírá pohlednice a velmi ráda je dostává poštou. V rámci projektu etické výchovy paní učitelky s žáky nakoupily krásné pohádkové pohlednice a akce začala. Někteří psali pozdrav, jiní kreslili obrázky a mnozí vyráběli pohlednice své vlastní. Všichni se vžili do představy, že je Lucinka jejich kamarádka a v tomto duchu pohlednice vyplňovali. Všechny se pak poštou odeslaly na její adresu. Snad tento projev kamarádství a pochopení přinese radost malému děvčátku, které se obdivuhodně pere se svým osudem.

 

Mgr. Eva Holaňová, ZŠ JarníRadost v každém věku

Projekt „Etická výchova“ připravili učitelé a žáci na ZŠ Jarní (ulice Slezská) pro potěšení seniorů v Domě Vesna. Každý měsíc pro ně připraví učitelé s žáky zábavný program, vyrobí dárečky na památku a upečou nějakou dobrotu. Vždyť rozdávat radost přináší uspokojení nejen obdarovaným, nýbrž také těm, kteří ji rozdávají.

První setkání se uskutečnilo v měsíci říjnu, kdy učitelé a žáci vyráběli spolu s babičkami krásné keramické předměty. Ty jim pak vypálili ve školní keramické peci a věnovali jako dárek. V listopadu pak navštívili Dům Vesna žáci ZŠ speciální a předvedli jim své hudební a taneční vystoupení. Opět přinesli dárky.

V předvánočním čase byla návštěva zaměřena jak jinak než na přicházející Vánoce. Patnáct žáků z druhé až sedmé třídy přišlo zarecitovat celé pásmo básní s vánoční tematikou. Zpívali nejen koledy, které jsou v tomto období aktuální, ale také známé lidové písně. Spolu s žáky zpívali i mnozí senioři, ba dokonce si s dětmi zahráli i na Orffovy nástroje. Nálada byla sváteční, žáci rozdávali perníkové kapříky, ovoce, dárky a přáníčka. Vše mělo vánoční atmosféru, děti měly na hlavách červené mikulášské čepičky a všem popřály krásné a spokojené Vánoce.

Etická výchova, která k výchově dětí neodmyslitelně patří, se dá na školách prosazovat mnoha způsoby. Starým lidem, kteří často již mnoho radosti neprožívají, je krásné věnovat pozornost alespoň tímto způsobem. A žáci si musí uvědomovat, že je naprosto přirozené takovýmto lidem pomáhat.

Mgr.Eva HolaňováZ pohádky do pohádky

Vážení rodiče, 

     pro naše žáky z přípravné třídy a pro žáky 1. - 5. třídy ( včetně tříd praktických )

                                připravujeme dětský pohádkový karneval. 

Karneval s dětskými hrami, soutěžemi, diskotékou a spoustou další zábavy se koná ve středu

                                    28. ledna v tělocvičně ZŠ Jarní 400. 

Žáci přípravné třídy se budou veselit dopoledne ( podrobnosti s rodiči domluví p. učitelka Žáková ), pro žáky 1. - 5. třídy začíná karneval ve 14.30 hod a rodiče si své děti vyzvednou po skončení akce v 17 hodin.

Těšíme se na nápadité masky a veselý karnevalový den.

                                                                                                     Mgr. Věra VrlíkováZápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ( třída ZŠ, třída "praktická", třída ZŠ speciální ) proběhne ve

čtvrtek      15.1.2015      13.00 - 17.00 hodin

pátek        16. 1. 2015      8.00 - 12.00 hodin

S sebou si přineste: rodný list dítěte, jeho kartičku zdravotní pojišťovny, Váš

                                občanský průkaz

                                                                              Mgr. Věra Vrlíková, ředitelka školy„Od podzimu k Vánocům“

Žáci a pedagogové ZŠ Jarní 400 Vás srdečně zvou na výstavu
„Od podzimu k Vánocům“ 4.12., 14.00-16.00 hodin 5.-10.12., 8.00-14.00 hodin Zastavte se v předvánočním shonu a navštivte nás pro načerpání inspirace k nadcházejícím svátkům.

 

 Adventní výtvarná dílna

Muzeum Těšínska, výstavní síň Orlová

27.11.2014

Blíží se vánoční svátky a my se chtěli  „vánočně“ naladit. Využili jsme proto nabídky Muzea Těšínska  a zúčastili se adventní výtvarné dílny. O půl deváté jsme dorazili do výstavní síně, kde jsme byli mile přivítáni. Vše bylo připraveno a my začali vyrábět krásné vánoční koule s výšivkou. Trvalo nám to téměř hodinu, ale nakonec si každý z nás vytvořil krásnou vánoční kouli-patchwork. Tu si žáci VII.B ze základní školy speciální odnesou domů a bude jim připomínat tuto hezkou akci. 

Děti si prohlédly i výstavu Dřevo ve světě našich předků, která je věnována dřevu jako nejdůležitější surovině, ze které si naši předkové pořizovali obydlí, předměty denní potřeby, nábytek, řemeslná  a zemědělská nářadí, hračky apod.

Děkujeme za hezký zážitek, vzorně připravenou adventní dílnu. Rádi opět využijeme nabídky Muzea Těšínska a s dětmi dorazíme na výstavu či na nějakou „dílničku“.

 J. NelhübelováTaneční vystoupení žáků základní školy speciální v Domově Vesna

Žáci speciálních tříd přišli v pátek 14.11.2014 pozdravit ale hlavně potěšit v podzimních dnech seniory v Domově Vesna. Pro své pohybové vystoupení si připravili písničky, kterými zavzpomínali na léto, na výlet do ZOO, procvičili prsty na rukou a rytmizaci, nakonec připomněli blížící se Vánoce. Žáci vystoupení zpestřili  jednoduchými kostýmy. Senioři se do pohybových her zapojili spontánně tleskáním a také si mohli vyzkoušet pohyb s třásněmi. Děti zazpívaly tři písničky, jejichž text doplňovaly znakováním makatonem. Na závěr vystoupení děti roztáhly v prostoru barevný padák a vyzvaly seniory, aby si vyzkoušeli mávání, otáčení, naklánění padákem a také kutálení míčků po ploše padáku. Jako dárky byly pro seniory připraveny přáníčka, jablka, květiny ze suchých listů. Děti za vystoupení jako poděkování dostaly sladkou odměnu. Setkání bylo velmi milé a dojemné. Věříme, že pohladilo srdíčka našich spoluobčanů v Domově Vesna.Beseda „Naše město“

Ve středu 22. října 2014 navštívili žáci třetí třídy besedu s názvem „Naše město“. Besedy se zúčastnilo 14 žáků v doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga. Beseda se konala ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové. Organizátorky připravily pro žáky velmi pěkný, zajímavý a naučný program. Žáci řešili zadané úkoly, odpovídali na otázky, četli pověst o vzniku města a někteří měli možnost tuto pověst divadelně sehrát. Beseda se všem moc líbila, žáci si odnesli spoustu nových informací a zajímavostí o našem městě. Součástí byla rovněž výstava s různými exponáty a fotografiemi z historie. Tato beseda byla součástí přípravy na 9. ročník vědomostní soutěže „Naše město“, která bude probíhat v měsíci listopadu, a je určena pro žáky třetích tříd základních škol.

Bc. Soňa Balonová    Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují 5. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naše škola se zúčastnila tohoto projektu již dvakrát a velmi rádi se zúčastníme i potřetí. Žáci vytvoří záložky, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu a vymění si ji s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako součást školního projektu. Na naší škole proběhne projektová výuka Čte celá škola. Česko-slovenský projekt bude ukončen 31.10.2014. Fotodokumentaci z tohoto projektu zcela určitě umístíme i na školní web.Výlet do Z00

Ve čtvrtek 5.června vyrazily děti přípravných ročníků společně se svými tř. učitelkami Bc. Vierou Mojovou, Bc. Ludmilou Kupczákovou a paní asistentkou Hankou Škrobianovou na výlet za poznáním do ZOO v Ostravě Michálkovicích. Děti se na výlet připravily ve výuce, kdy se seznamovaly s různými exotickými zvířátky formou hry a také získáváním nových informací využitím „ Dětské encyklopedie“ Jiřího Žáčka. V samotné ZOO jsme si pak prohlédli všechna zvířátka a získané informace ověřili v praxi. Nejvíce nadšení zavládlo v pavilonu žiraf. Ty děti ohromily svou velikostí. Praktické poznání žádný obrázek nenahradí. Škoda jen, že někteří rodiče svým dětem tento výlet nedopřáli. Výletu se zúčastnilo 16 dětí a je potřeba je pochválit za ukázněné chování a nadšení, se kterým si výlet užily.

     Čisté město

Ve dnech 24. – 25. 4. 2014 se na Základní škole Jarní 400 konala dvoudenní výuková akce s názvem Čisté město. Cílem bylo upozornit žáky na závažnou problematiku odpadů, vysvětlit jim, jak vzniku odpadů předcházet, naučit je odpady správně třídit, seznámit je s možností jejich opakovaného využití a recyklace a s povinností zpětného odběru nebezpečných odpadů. V teoretické části si děti na modelových situacích vyzkoušely, jak správně odpad třídit a tím prospívat životnímu prostředí. Ze zkušeností žáků jsme vyvozovali, jak jsou odpady ve městě shromažďovány, odváženy, dále zpracovávány a případně likvidovány. Zvláštní pozornost jsme věnovali nebezpečným odpadům. Žáci se snažili získané poznatky zúročit při vyplňování pracovních listů. Během praktické části jsme navštívili čističku odpadních vod v Orlové-Porubě a oba orlovské sběrné dvory, kde jsme se seznámili s pravidly třídění a shromažďování veškerého odpadu. Z recyklovatelného materiálu žáci vytvářeli zajímavé výrobky, společně jsme zmapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, které se nacházejí v okolí školy. V rámci této akce byla vyhlášena a také vyhodnocena výtvarná soutěž. Díky již dříve proběhlým akcím je vidět, že žákům není třídění odpadů cizí. Prokázali dobré znalosti a vědomosti této problematiky. Všichni se aktivně zapojili do obou částí projektu.« | 1 2 3 4 5 6 7 | »