Aktuality


3.A v terénu

Krajina, rovina, pahorkatina, údolí, rybníky, potůčky, světové stravy, buzola, ekosystémy, chráněna krajinná oblast,…….s těmito pojmy jsme se dnes setkali u nás v Porubě na cestě za poznáním okolí naší školy. Prvouku jsme si upevnili v přírodě, výtvarně jsme vyjádřili vše, co bylo k vidění. I naše tělo nezahálelo, protože jsme se pěkně prošli. Těšíme se na další podzimní dny v přírodě.

Žáci 3.A, třídní učitelka a paní asistentka

    

 Podzimní putování třeťáků za poznáním našeho města

Protože nám stále slunce svítí na cestu, rozhodli jsme se ve čtvrtek 15.9.pro návštěvu Těšínského muzea a knihovny v našem městě. Škola běží v plném proudu a my, třeťáci, se pomalu připravujeme na soutěž o našem městě – Orlová. Celé dopoledne jsme prožili nejen v muzeu, kde si pro nás paní muzejnice připravily perfektní úkoly o našem městě, ale také v knihovně, která nám byla nápomocná k vyplnění doplňujících úkolů pro tuto soutěž. Cestou zpět do školy jsme využili různě odlehlých a klikatých cestiček, které nás zavedly až do naší školy. I my jsme zářili jako to sluníčko na nebi, protože nás dnes všude pochválili za naši pěknou práci, aktivitu a chování. 

Těšíme se na další společná setkávání                             

 Třídní učitelka Šárka Šteffková a paní asistentka Martina Janíková, 3.A

 

       Časový rozvrh výuky a přestávek pro žáky ZŠ speciální

Vážení rodiče žáků ZŠ speciální,

na základě předprázdninové domluvy upravujeme rozvrh výuky a přestávek pro vaše děti takto:

vstup do školní budovy, předávání dětí:   7:55 - 8:15

1. výukový blok                                     8:15 - 9:45      přestávka    9:45 - 10:00

2. výukový blok                                    10:00 - 11:30   přestávka    11:30 - 11:45

5. vyučovací hodina                               11:45 - 12:30   přestávka    12:30 - 12:40

6. vyučovací hodina                               12:40 - 13:25

Věřím, že budete s úpravou rozvrhu výuky spokojeni.                    Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ ADAPTAČNÍ TÝDEN PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Všem novým žákům ZŠ speciální nabízíme pobyt ve škole v rámci ADAPTAČNÍHO  TÝDNE. Pobyt je možný pouze se zákonným zástupcem v těchto hodinách:

pondělí 29. - středa 31. srpna 2016    od 10:30 do 12:00 hodin

čtvrtek 1. - pátek 2. září 2016            od 8:00 do 9:30 hodin

TĚŠÍME SE VÁS A VAŠE DĚTI !!!               Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠŠkolní Výlet

V pátek 24. 6. 2016 se žáci 1. třídy zúčastnili školního výletu do zemědělské firmy NETIS v Dolní Lutyni. Pomohl dětem rozšířit prvoučné učivo o přírodě, práci na poli a v zemědělství. Tady si děti mohly prohlédnout traktory a další zemědělské stroje. S paní techničkou se podívaly do mléčnice, kde zrovna probíhalo dojení krav. V porodně děti viděly také čerstvě narozené telátko. Nejvíce si užily malá telátka. Mohly si je pohladit a zkusit rukou jak umí sát. Po ukončení prohlídky se děti přesunuly do parku, kde jim paní učitelka koupila zmrzlinu a ledovou tříšť. Využily také různé houpačky a pro-lézačky. Všem dětem i jejich doprovodu se výlet moc líbil.

Třídní učitelka: Mgr. M. Borová

Asistentka: S. Vodáková

 Školní výlet

Pedagogický doprovod: Balonová Soňa, Škrobianová Hana

Dne 24. 6. 2016 jeli žáci 4. A třídy na školní výlet. Tentokrát jsme se vydali do nedaleké Karviné, kde jsme absolvovali prohlídku Fryštátského zámku. Žáci si tak mohli doplnit informace z historie, která byla součástí výuky vlastivědy. Všem se na zámku moc líbilo, děti byli opravdu nadšené, jelikož na žádném zámku předtím nebyly. Po prohlídce zámku jsme nahlédli do zámeckého parku, prohlédli jsme si náměstí a historické budovy a osvěžili se výbornou zmrzlinou.

 Běh na počest Olympijského dne

Ve středu 22.6. jsme se spolu s 37 000 dětmi  z více než 200 základních škol z celé republiky symbolického běhu. Samozřejmě že každá škola si stejně jako my běh uspořádaly na svém hřišti, ale ve stejném čase a stejném dni.

Všechno to začalo na jaře roku 1987, kdy od Mezinárodního olympijského výboru přišel podnět uspořádat tento běh na počest Olympijského dne i na území tehdejšího Československa s doporučenou délkou 10 km, a to každoročně vždy mezi 17. a 24. červnem.

U nás je den určen na 22.6. Po důkladné výzdobě hřiště a po několika přípravných běžeckých dnech se běhu účastnily děti od nultého do pátého ročníku. V obrovském horku statečně vyrazily na trať 800 metrů a úspěšně dokončily. Nejrychlejší měly čas 3 minuty.

Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list a náramek, nejrychlejší z každého ročníku pamětní gumy. 

Na závěr jen připomínáme, že v srpnu vše vypukne: Letní olympijské hry 2016 v Riu !!!!!

Fotogalerie zdeBranný den

V úterý 21.6. na na obou našich školních budovách proběhl branný den.
Vše začalo v osm hodin. Děti si teoreticky připomněly poplachové signály, obsah evakuačního zavazadla a jak se chovat v mimořádných situacích.  V 8:40 se rozezněl signál pro cvičný evakuační poplach. Všechny třídy se v požadovaném čase a bezpečně dostavily na místo shromaždiště - školní hřiště. Poté jsme se odebrali na místí stanici dobrovolných hasičů. Tam děti uvítali dva policisté se psy a předvedli dětem, co psi umí: zadržení pachatele. Dále jim jednotka ZHS Orlová předvedli slaňování z věže, děti z místního sdružení předvedly požární útok a na závěr si děti prohlédly hasičskou techniku s podrobným výkladem hasičů.
Po návratu do školy jsme na hřišti pokračovali v našem programu. Děti si prošly překážkovou dráhu na které mohly dokázat svou obratnost. Dále si také mohly zaházet cvičným granáte na cíl.

Branný den se včetně nádherného počasí vydařil.

Fotogalerie zdeprojekt " Umím si to spočítat"


Dne 20. května 2016 probíhal na ZŠ Jarní 400 projekt pod názvem " Umím si to spočítat".  Projekt byl zaměřen na finanční gramostnost, která je v životě dítěte nepostradatelná, jelikož se s ní setkává každý den svého života.   Pomocí projektu " Umím si to spočítat" se děti postupně seznámily s tématy jako peníze, spoření a plánování a rodinné hospodaření. Společně s učiteli si děti vypracovaly pracovní listy, kde si zkoušely vytvořit vlastní rozpočet nebo zařídit své vlastní bydlení. Všechny děti si zaslouží velikou pochavalu, jelikož úkoly plnily s nadšením a zájmem.

Mgr. Hana DrobčinskáTonda Obal na cestách

Ve středu 18. května se dostavil na naší školu pracovník společnosti  Ekokom. Spolu s kolegou, který přednášel na druhé budově si všichni žáci od nultého po pátý ročník, vyslechli  pořad Tonda Obal na cestách.

Během hodinového pořadu si žáci vyslechli program (přiměřený jejich věku). Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Pro školy je tato akce zcela zdarma. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů

Fotogalerie zdeDopravní soutěž na ZŠ Jarní 400

Ve středu 11. května proběhl na naší škole den věnovaný dopravní výchově. Do akce se zapojily všechny třídy naší školy. V prvních hodinách žáci poznávali dopravní značky, zásady správného chování na silnici a na chodníku. Jak se chovat na kole nebo i pěšky jim pomohly objasnit interaktivní webové stránky věnované bezpečnosti dětí a dospělých v silničním provozu.  Pracovali s obrázkovými materiály, popřípadě řešili kvízy s dopravní tematikou.

Všechny tyto pomůcky jsou k nalezení zdarma na internetu a mohou je využívat všichni. Například http://www.pankuzel.cz/cz/skoda-hrou  nebo  http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-vzdelavaci-kurzy/dopravni-vychova/rizika-silnicni-a-zeleznicni-dopravy.html. Starší žáci si vyzkoušeli testy o dopravních značkách nebo průjezdy křižovatkou http://www.zakruta.cz/autoskola-hra/  nebo http://www.zakruta.cz/autoskola-test-znacek/ .

 

Ti žáci, kteří se dopravili do školy na kole odpovídající vyhlášce o povinné výbavě, si mohli na našem hřišti vyzkoušet jízdu zručnosti. Na trase obsahující přejezd překážky, zúžení prostoru, přenos kelímku nebo slalomu si ověřili schopnost přesné jízdy.

Po vyhodnocení obdrželi nejlepší diplom a všichni jezdci malou cenu.

 

Fotogalerie zdeInternetová bezpečnost

Vážení rodiče,

na webu E-Bezpečí ( www.e-bezpeci.cz ) je umístěna série přehledových listů k vybraným tématům rizikového chování v prostředí internetu ( kyberšikana, kybergrooming, sexting, sociální sítě apod. ). Listy vznikly v rámci projektu BUĎ v BEZPEČÍ a jsou zdarma ke stažení v podobě PDF. Mohou je využívat jak učitelé, tak žáci a jejich rodiče.

Listy můžete stahovat z této adresy:

http://e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/1138-prehledove-listy-bud-v-bezpeci

 BĚH OSVOBOZENÍ

Dne 3. května 2016 se žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Jarní 400 zůčastnili štafetového běhu v rámci městské akce „BĚH OSVOBOZENÍ“ , která se konala k příležitosti oslav 71. výročí osvobození města Orlové. Družstvo chlapců bylo složeno z běžců Alexandra Baža ( 4. třída ), Martina Krosčena ( 4. třída ), Denise Ňachaje ( 5. třída ) a Kristiána Demetera ( 5. třída ) a umístilo se na krásném 5. místě. Velký úspěch také zaznamenala naše paní asistentka Lenka Koplová, která se v otevřené kategorii umístila na krásném třetím místě. Všem zúčastněným moc děkujeme a doufáme, že se dočkáme dalších sportovních úspěchů.

 Štafetový pohár 2016

V úterý 26.4., jsme se vypravili na závody do Havířova. Nebyly to závody obyčejné, Český atletický svaz pořádal 3. ročník štafetového poháru pro žáky 1. stupně základních škol

Patronkou soutěže je mistryně světa Ludmila Formanová. Závod uspořádal oddíl AO Slavia Havířov.  Šestnáct žáků  od 1. -5. třídy vyrazilo do Havířova. Pro velkou většinu z nich, to byly závody první. Malá štafeta (1. -3. r.) složená ze čtyř chlapců a čtyř dívek a velká štafeta (4. -5. r.) před sebou měly trať 8x100 m. 

Naši závodníci bojovali ze všech sil, ale na pět ostatních škol jim síly nestačily. Na závěr si zaběhli 8x200 m a myslím, že si někteří sáhli na dno svých sil. 

Poděkování patří všem závodníkům, kteří i přes to, že běželi na posledním místě, tak se ctí dokončili svou trať.

 

Fotogalerie zdeSprávná životospráva

V úterý 15. března 2016 proběhla na naší škole akce s názvem „Snižování zdravotních nerovností“.  Lektorky Státního zdravotního ústavu besedovaly s dětmi 4. a 5. ročníku na téma zdraví. Přednáška měla dvě části: teoretickou – kde se děti seznámily s tím, co je správná životospráva, včetně složení stravy a denní hygieny. Dále slyšely o prevenci chorob, riziku kouření a užívání alkoholu. Dozvěděly se, jak často a co jíst.

Ve druhé „praktické“ části se děti mohly podívat na dehet v plicích kuřáka, nasadit si a projít se rovně v opileckých brýlích, na modelu zubního chrupu si mohly zkusit správné čištění zubů. Také se na vlastní oči přesvědčily, kolik dehtu je v jedné vykouřené cigaretě. Zajímavé byly rovněž modely mužských orgánů a ženských prsou, na kterých šly nahmatat bulky – příznaky začínající rakoviny.

Praktická část dala dětem nejvíce, protože vše viděly na vlastní oči.

 

  Mgr. Jiří Zinecker

 

Fotogalerie zdeMatematická soutěž Klokan

V pátek 18. března 2016, tak jako i na jiných místech republiky a světa, proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo 14 dětí v kategorii Klokánek ( 4. a 5. třída ) a 28 dětí v kategorii Cvrček ( 2. a 3. třída ). Děti řešily 24 převážně logických úloh, seřazených podle různé obtížnosti. Na řešení úkolů měly 60 minut. Největší počet bodů získali tito žáci:

Kategorie Cvrček:

  1. Žiga Petr                       56 bodů
  2. Duchková Natálie            48 bodů
  3. Mrázová Natálie              47 bodů

Kategorie Klokánek:

  1. Patla Radek                       71 bodů
  2. Böhm Marian                     60 bodů
  3. Böhm Michal                      58 bodů

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.                                               Mgr. Jiří Zinecker16. února nepůjde proud

                 Vážení rodiče,

                 Dne 16. února ( úterý )  vyhlašuji  1  den ředitelského volna ( platí pouze pro žáky vzdělávané v budově na adrese  Jarní 400 !!! )

          Zdůvodnění: ve škole nejde proud ( budovu nelze vytápět, nelze svítit ).    

Mgr. Věra Vrlíková16. února nepůjde proud

Vážení rodiče,

dne 16. února ( úterý ) ve škole na adrese Jarní 400 nejde celý den proud ( budovu nelze vytápět a není možný provoz školní jídelny ). Vaše děti se normálně učí. Nemohou ale jít na oběd a činnost školní družiny bude probíhat v přízemí jejich školní budovy ( Slezská 200 ), kde si děti vyzvednete. Nezapomeňte jim dát větší svačinu a dostatek tekutin.

S pozdravem              Mgr. Věra VrlíkováŠkola v přírodě

Ve dnech 4.4.-14.4.2016 je pro 40 žáků 1. -5. třídy zajištěna škola v přírodě (Hotel Bauer, Bílá 148, 739 15 Bílá). Pobyt je z větší části hrazen ze Státního fondu životního prostředí (3 500,- Kč/žák), zákonný zástupce se podílí finančně na dopravě, volnočasových aktivitách spojených s pobytem.

Cílem pobytu je zlepšení zdravotního stavu žáků, rozšíření poznatků o přírodě a ekologii.

Připravujeme praktické výukové programy v terénu se zajímavými besedami a vycházkami.Bavíme se navzájem

Dne 11. 12. 2015  pořádal Dům dětí a mládeže zábavný pořad pro děti, mládež a širokou veřejnost.
Této akce se zúčastnili i žáci z naší školy, a to ze tříd základní školy speciální. Děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením si připravily taneční vystoupení s názvem Sněhuláci a  Bu, bu, bu.
Název akce Bavíme se navzájem se snoubil s děním v sále. Všichni účinkující i přihlížející se výborně bavili navzájem a odnesli si z akce krásnou  předvánoční náladu.
Děkujeme pořadatelům i všem vystupujícím za hezky připravenou akci.Soutěž

Naše škola se také zúčastnila soutěže „O nejzajímavěji pomalovaný sud“, kterou vyhlásil DKMO. Ve vestibulu kulturního domu v době vánočních trhů mohli občané města dávat hlas sudu, který se jim nejvíce líbí.

Náš sud s číslem 7 se umístil na 2. místě s počtem hlasů 482.

Děkujeme všem „malířům“ za vzornou reprezentaci naší školy.

 Návštěva Dolní oblasti Vítkovic

Dne 23. listopadu se malá skupinka žáků naší školy Jarní 400 vydala na cestu do Dolní oblasti Vítkovic. Čekala nás výuka v Malém světě techniky – U6. Paní lektorka nám v první části přiblížila všechny druhy dopravních prostředků od jejich vzniku až po současný stav.  Ve druhé části si děti mohly vyzkoušet přímo ve Světě techniky U6 různé trenažéry – mohly řídit motocykl, náklaďák, automobil. Viděli model prvního automobilu na páru a také se podívaly do ponorky. Na závěr si dva týmy spolu zahrály AZ Kvíz. Dětem se celé dopoledne velmi líbilo.

Účastníci:

Čviriková Eliška

Čviriková Tereza

Ňachaj Denis

Patla Radek

Hegedüsová Sára

Vašíček Petr

Mrázová Lenka

Konečný Martin

Doprovod Jiří Zinecker

 Slavnostní akademie

Dne 11. listopadu 2015 se téměř 140 žáků naší školy zúčastnilo jako tanečníci, recitátoři, herci a zpěváci slavnostní akademie pořádané u příležitosti 110. výročí založení školy. Zaplněné hlediště odměnilo všechna vystoupení potleskem, při závěrečné písni dokonce potleskem ve stoje.

Všichni účinkující si zaslouží velkou pochvalu za snaživé výkony a za slušné chování během náročných dnů, kdy jsme vystoupení připravovali a realizovali.                Mgr. Věra VrlíkováProjekt

Na naší škole probíhá projekt "Cesta ke zručnosti", vyrábíme letadélka.

   Projekt

 

Dne 29.září 2015 obdržela naše škola finanční dotaci na realizaci projektu „Cesta ke zručnosti“. Projekt je zaměřený na rozvoj manuálních schopností žáků 2. stupně praktických tříd. Je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.Prvňáčci

1. září jsme přivítali mezi námi žáčky 1. ročníku.

V tomto školním roce se učí zároveň s žáky 3. a 4. ročníku ve třídě IV. B.

Třídní učitelka IV. B

Mgr. Zdeňka Sebroňová

 Školní výlet - třetí třída

Pedagogický doprovod: Balonová Soňa, Škrobianová Hana

 Školní výlet

         Dne 16. 6. 2015 se žáci třetí třídy zúčastnili školního výletu. Jeli na statek Netis v Dolní Lutyni. Výlet byl naplánován v rámci předmětu prvouky, kdy si žáci rozvinuli své znalosti z oblasti hospodářských zvířat a jejich užitku. Prohlídka statku byla pro všechny přínosná, žáci se dověděli mnoho zajímavých a nových informací.  V závěru si každý mohl zakoupit mléko a sýry. Poděkování patří paní Vodákové Sylvě, že nám tento výlet zprostředkovala. Celý výlet se vydařil, počasí nám přálo.

V Orlové 16. 6. 2015                                Bc. Balonová Soňa, tř. uč.

 

01   02Sportem ke zdraví!

Dne 13.května 2015 budou mít žáci ZŠ Jarní trochu odlišnou výuku, než jsou zvyklí . První stupeň se zúčastní cvičení v přírodě a na druhém stupni prožijí branný den .

První dvě vyučovací hodiny žáci získají teoretické znalosti o mimořádných situacích pro člověka s praktickými ukázkami. Ve 3. - 5. vyučovací hodině si pak v přírodě vyzkouší pochod v útvaru, prvky zdravovědy, jako je např. ošetření raněných, transport raněných apod. Žáci se zapojí i do sportovní aktivity. Budou házet na cíl, zdolávat překážky, soutěžit v družstvech. Doufejme, že jim bude počasí přát a prožijí hezký den.ZŠ Jarní má Talent

V únoru na celé škole probíhala třídní kola pěvecké soutěže, ze které vždy tři nejlepší zpěváci postoupili do kola školního. Celoškolní soutěž ve zpěvu proběhla ve čtvrtek 19. 2. 2015 v učebně I.A třídy pod vedením p. učitelky Kateřiny Majerové.

     Soutěž zahájila I.A třída zpěvem písně ,,Za gurami, za lasami“ a všem byla představena hvězdná porota. Pak následovala samotná soutěž ve třech kategoriích. Na některých soutěžících tréma nebyla znát, jiní se malinko styděli, ale výkony všech si zasloužily ocenění. Bylo vidět, že se žáci poctivě připravovali na svou prezentaci. Diváci se chovali velice hezky a každého soutěžícího odměnili bouřlivým potleskem. Výherci soutěže obdrželi diplomy a drobné ceny. Soutěž byla ukončena sborovým zpěvem úvodní písně, kterou se obecenstvo naučilo během přestávek. Všem soutěžícím děkujeme za pěkný zážitek, výhercům gratulujeme a těšíme se na další ročník a nové talenty.

 

 

Výherci:

I. Kategorie (0.+1. Třída)

1.  místo: Adam Fizer

2. místo: Miroslava Makulová

3. místo: Michella Cenknerová

II. Kategorie  (2.+3. Třída) 

1. místo: Kristián Daniš

2. místo: Natálie Cenknerová

3. místo: Šimon Lavička

 III. Kategorie (4.+5. Třída)

1. místo: Markéta Hegedusová

2. místo: Žaneta Žigová a Alena Urbancová

3. místo: Tereza Čviriková

 

V Orlové 19. 2. 2015                                                    Mgr. Kateřina Majerová

fototgalerie zdeMilá Lucinko…

Milá Lucinko…

Takto začínal pozdrav u většiny žáků ZŠ praktické i speciální na pohlednici šestiletému děvčátku. Na Internetu se dozvěděli, že tato Lucinka z Pacova je vážně nemocná. Přesto se snaží vyrovnat se svým osudem usměvavě, jak to viděli na její fotografii. Žáci školy si přečetli, že sbírá pohlednice a velmi ráda je dostává poštou. V rámci projektu etické výchovy paní učitelky s žáky nakoupily krásné pohádkové pohlednice a akce začala. Někteří psali pozdrav, jiní kreslili obrázky a mnozí vyráběli pohlednice své vlastní. Všichni se vžili do představy, že je Lucinka jejich kamarádka a v tomto duchu pohlednice vyplňovali. Všechny se pak poštou odeslaly na její adresu. Snad tento projev kamarádství a pochopení přinese radost malému děvčátku, které se obdivuhodně pere se svým osudem.

 

Mgr. Eva Holaňová, ZŠ JarníRadost v každém věku

Projekt „Etická výchova“ připravili učitelé a žáci na ZŠ Jarní (ulice Slezská) pro potěšení seniorů v Domě Vesna. Každý měsíc pro ně připraví učitelé s žáky zábavný program, vyrobí dárečky na památku a upečou nějakou dobrotu. Vždyť rozdávat radost přináší uspokojení nejen obdarovaným, nýbrž také těm, kteří ji rozdávají.

První setkání se uskutečnilo v měsíci říjnu, kdy učitelé a žáci vyráběli spolu s babičkami krásné keramické předměty. Ty jim pak vypálili ve školní keramické peci a věnovali jako dárek. V listopadu pak navštívili Dům Vesna žáci ZŠ speciální a předvedli jim své hudební a taneční vystoupení. Opět přinesli dárky.

V předvánočním čase byla návštěva zaměřena jak jinak než na přicházející Vánoce. Patnáct žáků z druhé až sedmé třídy přišlo zarecitovat celé pásmo básní s vánoční tematikou. Zpívali nejen koledy, které jsou v tomto období aktuální, ale také známé lidové písně. Spolu s žáky zpívali i mnozí senioři, ba dokonce si s dětmi zahráli i na Orffovy nástroje. Nálada byla sváteční, žáci rozdávali perníkové kapříky, ovoce, dárky a přáníčka. Vše mělo vánoční atmosféru, děti měly na hlavách červené mikulášské čepičky a všem popřály krásné a spokojené Vánoce.

Etická výchova, která k výchově dětí neodmyslitelně patří, se dá na školách prosazovat mnoha způsoby. Starým lidem, kteří často již mnoho radosti neprožívají, je krásné věnovat pozornost alespoň tímto způsobem. A žáci si musí uvědomovat, že je naprosto přirozené takovýmto lidem pomáhat.

Mgr.Eva HolaňováZ pohádky do pohádky

Vážení rodiče, 

     pro naše žáky z přípravné třídy a pro žáky 1. - 5. třídy ( včetně tříd praktických )

                                připravujeme dětský pohádkový karneval. 

Karneval s dětskými hrami, soutěžemi, diskotékou a spoustou další zábavy se koná ve středu

                                    28. ledna v tělocvičně ZŠ Jarní 400. 

Žáci přípravné třídy se budou veselit dopoledne ( podrobnosti s rodiči domluví p. učitelka Žáková ), pro žáky 1. - 5. třídy začíná karneval ve 14.30 hod a rodiče si své děti vyzvednou po skončení akce v 17 hodin.

Těšíme se na nápadité masky a veselý karnevalový den.

                                                                                                     Mgr. Věra VrlíkováZápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ( třída ZŠ, třída "praktická", třída ZŠ speciální ) proběhne ve

čtvrtek      15.1.2015      13.00 - 17.00 hodin

pátek        16. 1. 2015      8.00 - 12.00 hodin

S sebou si přineste: rodný list dítěte, jeho kartičku zdravotní pojišťovny, Váš

                                občanský průkaz

                                                                              Mgr. Věra Vrlíková, ředitelka školy„Od podzimu k Vánocům“

Žáci a pedagogové ZŠ Jarní 400 Vás srdečně zvou na výstavu
„Od podzimu k Vánocům“ 4.12., 14.00-16.00 hodin 5.-10.12., 8.00-14.00 hodin Zastavte se v předvánočním shonu a navštivte nás pro načerpání inspirace k nadcházejícím svátkům.

 

 Adventní výtvarná dílna

Muzeum Těšínska, výstavní síň Orlová

27.11.2014

Blíží se vánoční svátky a my se chtěli  „vánočně“ naladit. Využili jsme proto nabídky Muzea Těšínska  a zúčastili se adventní výtvarné dílny. O půl deváté jsme dorazili do výstavní síně, kde jsme byli mile přivítáni. Vše bylo připraveno a my začali vyrábět krásné vánoční koule s výšivkou. Trvalo nám to téměř hodinu, ale nakonec si každý z nás vytvořil krásnou vánoční kouli-patchwork. Tu si žáci VII.B ze základní školy speciální odnesou domů a bude jim připomínat tuto hezkou akci. 

Děti si prohlédly i výstavu Dřevo ve světě našich předků, která je věnována dřevu jako nejdůležitější surovině, ze které si naši předkové pořizovali obydlí, předměty denní potřeby, nábytek, řemeslná  a zemědělská nářadí, hračky apod.

Děkujeme za hezký zážitek, vzorně připravenou adventní dílnu. Rádi opět využijeme nabídky Muzea Těšínska a s dětmi dorazíme na výstavu či na nějakou „dílničku“.

 J. NelhübelováTaneční vystoupení žáků základní školy speciální v Domově Vesna

Žáci speciálních tříd přišli v pátek 14.11.2014 pozdravit ale hlavně potěšit v podzimních dnech seniory v Domově Vesna. Pro své pohybové vystoupení si připravili písničky, kterými zavzpomínali na léto, na výlet do ZOO, procvičili prsty na rukou a rytmizaci, nakonec připomněli blížící se Vánoce. Žáci vystoupení zpestřili  jednoduchými kostýmy. Senioři se do pohybových her zapojili spontánně tleskáním a také si mohli vyzkoušet pohyb s třásněmi. Děti zazpívaly tři písničky, jejichž text doplňovaly znakováním makatonem. Na závěr vystoupení děti roztáhly v prostoru barevný padák a vyzvaly seniory, aby si vyzkoušeli mávání, otáčení, naklánění padákem a také kutálení míčků po ploše padáku. Jako dárky byly pro seniory připraveny přáníčka, jablka, květiny ze suchých listů. Děti za vystoupení jako poděkování dostaly sladkou odměnu. Setkání bylo velmi milé a dojemné. Věříme, že pohladilo srdíčka našich spoluobčanů v Domově Vesna.Beseda „Naše město“

Ve středu 22. října 2014 navštívili žáci třetí třídy besedu s názvem „Naše město“. Besedy se zúčastnilo 14 žáků v doprovodu třídní učitelky a asistentky pedagoga. Beseda se konala ve Výstavní síni Muzea Těšínska v Orlové. Organizátorky připravily pro žáky velmi pěkný, zajímavý a naučný program. Žáci řešili zadané úkoly, odpovídali na otázky, četli pověst o vzniku města a někteří měli možnost tuto pověst divadelně sehrát. Beseda se všem moc líbila, žáci si odnesli spoustu nových informací a zajímavostí o našem městě. Součástí byla rovněž výstava s různými exponáty a fotografiemi z historie. Tato beseda byla součástí přípravy na 9. ročník vědomostní soutěže „Naše město“, která bude probíhat v měsíci listopadu, a je určena pro žáky třetích tříd základních škol.

Bc. Soňa Balonová    Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlašují 5. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naše škola se zúčastnila tohoto projektu již dvakrát a velmi rádi se zúčastníme i potřetí. Žáci vytvoří záložky, na kterých libovolnou technikou ztvární svou oblíbenou knihu a vymění si ji s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce, kontaktů nebo poznání života dětí na Slovensku a zároveň jako součást školního projektu. Na naší škole proběhne projektová výuka Čte celá škola. Česko-slovenský projekt bude ukončen 31.10.2014. Fotodokumentaci z tohoto projektu zcela určitě umístíme i na školní web.Výlet do Z00

Ve čtvrtek 5.června vyrazily děti přípravných ročníků společně se svými tř. učitelkami Bc. Vierou Mojovou, Bc. Ludmilou Kupczákovou a paní asistentkou Hankou Škrobianovou na výlet za poznáním do ZOO v Ostravě Michálkovicích. Děti se na výlet připravily ve výuce, kdy se seznamovaly s různými exotickými zvířátky formou hry a také získáváním nových informací využitím „ Dětské encyklopedie“ Jiřího Žáčka. V samotné ZOO jsme si pak prohlédli všechna zvířátka a získané informace ověřili v praxi. Nejvíce nadšení zavládlo v pavilonu žiraf. Ty děti ohromily svou velikostí. Praktické poznání žádný obrázek nenahradí. Škoda jen, že někteří rodiče svým dětem tento výlet nedopřáli. Výletu se zúčastnilo 16 dětí a je potřeba je pochválit za ukázněné chování a nadšení, se kterým si výlet užily.

     Čisté město

Ve dnech 24. – 25. 4. 2014 se na Základní škole Jarní 400 konala dvoudenní výuková akce s názvem Čisté město. Cílem bylo upozornit žáky na závažnou problematiku odpadů, vysvětlit jim, jak vzniku odpadů předcházet, naučit je odpady správně třídit, seznámit je s možností jejich opakovaného využití a recyklace a s povinností zpětného odběru nebezpečných odpadů. V teoretické části si děti na modelových situacích vyzkoušely, jak správně odpad třídit a tím prospívat životnímu prostředí. Ze zkušeností žáků jsme vyvozovali, jak jsou odpady ve městě shromažďovány, odváženy, dále zpracovávány a případně likvidovány. Zvláštní pozornost jsme věnovali nebezpečným odpadům. Žáci se snažili získané poznatky zúročit při vyplňování pracovních listů. Během praktické části jsme navštívili čističku odpadních vod v Orlové-Porubě a oba orlovské sběrné dvory, kde jsme se seznámili s pravidly třídění a shromažďování veškerého odpadu. Z recyklovatelného materiálu žáci vytvářeli zajímavé výrobky, společně jsme zmapovali rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, které se nacházejí v okolí školy. V rámci této akce byla vyhlášena a také vyhodnocena výtvarná soutěž. Díky již dříve proběhlým akcím je vidět, že žákům není třídění odpadů cizí. Prokázali dobré znalosti a vědomosti této problematiky. Všichni se aktivně zapojili do obou částí projektu.« | 1 2 3 4 5 6 | »