Aktuality


VÁNOČNÍ BESÍDKA

Dne 22. 12. 2016 si žáci VIII. B třídy ZŠ speciální spolu s třídní učitelkou a asistentkou pedagoga připravili vánoční besídku pro rodiče.

Nachystali jsme cukroví, kokosové řezy i chlebíčky. Nechyběly ani dárečky pod stromečkem. Rodiče spolu s dětmi si nazdobili baňku, kterou si odnesli domů. Během besídky jsme si všichni povídali, ochutnávali připravené dobroty a poslouchali koledy.

Krásné předvánoční dopoledne jsme zakončili rozdáváním dárečků pro děti i rodiče a popřáli si všechno nejlepší v roce 2017.

 

Třídní učitelka Mgr. Koštialiková Iveta a asistentka pedagoga Russnáková Alena

 

        Předvánoční čas v I. A

Již od začátku prosince jsme se začali chystat na vánoční besídku. Prvňáčci se učili básničky, písničky a koledy.  V dalším týdnu pak pekli a zbobili perníčky. 16. 12. se  konala besídka.
Děti předvedly rodičům , co se již ve škole od září naučily, přednesly připravený vánoční program. Na závěr si vyměnily dárečky a rodičům předaly nachystané drobnosti. Nechybělo ani drobné občerstvení.   tř.uč.

             CANISTERAPIE

Žáci ZŠ speciální se pravidelně dvakrát do měsíce setkávají s pejsky Lobym a Justou.

Děti polohovaly individuálně i skupinově. Jako odměnu pro ně měly připravené piškoty.

Všem se setkání líbilo a už se těšíme na další.

 Mgr. Iveta Koštialiková

 

        Pečení cukroví

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si předvánoční čas zpříjemnili pečením cukroví pro rodiče na besídku. Každý si vyzkoušel vykrojit různé tvary. Společnými silami jsme cukroví slepili a nazdobili.

Při pečení jsme poslouchali koledy a povídali si o Vánocích.

Třídní učitelka Mgr. Iveta Koštialiková a asistentka pedagoga Alena Russnáková

     Bavíme se navzájem

Žáci ZŠS se již tradičně zúčastnili kulturního vystoupení Bavíme se navzájem. Na této akci se pravidelně setkávají děti s handicapem s dětmi, které navštěvují taneční kroužky v DDM v Orlové. Žáci ZŠS předvedli krásné vystoupení tematicky zaměřené na zimu a vánoční svátky - Sněhuláci bambuláci, Do rytmu se hýbej, Mikuláš, Vánoční. Děti vystupovaly spontánně, pohyb zvládly na jedničku, vzájemně se povzbuzovaly. Pochvalu zaslouží i třídní učitelky a asistentky pedagogů ZŠS za trpělivost a kreativitu při nácviku pohybových vystoupení. Děti byly za svou snahu odměněny potleskem i mikulášským balíčkem plným sladkostí. 

Děkujeme za pozvání do DDM a už nyní se těšíme na příští setkání. Tak šťastné a veselé ....

9.12.2016                                                                                                            Mgr. Marie Šnokhousová

 

Fotogalerie zde

Video zde

 

 Zdobení vánočního stromečku

Stromku, pojď už k nám!

Ve škole tě přivítáme,

překrásně tě ustrojíme

a pěkně ti zazpíváme.

To všechno se přihodilo 2.prosince, kdy u nás ve škole proběhlo projektové dopoledne.

Všichni žáci z Jarní 400 a paní učitelky.

Fotogalerie zdeMIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ZŠ JARNÍ

V pondělí 5. prosince naděloval Mikuláš s čertem balíčky ve speciálních třídách a posléze překvapili svou návštěvou i děti z „horní školy“. Ty jim za odměnu přednesly básničky a zazpívaly písně s mikulášskou a vánoční tematikou. Všechny děti si pondělní dopoledne s čertem a Mikulášem hezky užily!!!

 

Městem chodil Mikuláš a navštívil také nás.

Pěkně jsme ho přivítali a hezky mu zazpívali.

Čertík nás postrašil a Mikuláš obdařil.

,,Díky, díky, díky“, šeptají naše rtíky.

Děti z Jarní 400.

Fotogalerie zdeBetlém

Žáci třídy 5. A se v předvánočním čase věnovali výrobě „Betlému“, který se jim moc povedl. U tvoření zažili spoustu legrace, byli tvořiví, nápadití, dokázali spolupracovat a vytvořili krásný Betlém. Se svým výtvorem se zúčastní městské soutěže „O nejkrásnější Betlém“. Pokud se Vám dílo žáků líbí, můžete je podpořit svým hlasem v DKMO, kde bude výstava probíhat od 12. - 16. 12. 2016.

 Zapsala: Balonová Soňa

 Mikulášské a vánoční tvoření

Mikulášské a vánoční tvoření

Krásné období těšení se na Mikuláše a Vánoce si žáci 6.B prožili v klubu „Kudy kam“ (29.11.) a v Muzeu Těšínska v DDM (2.11.) . Ve Spirále motivovala děti paní Katka k tvorbě vánočního stromku. V Muzeu Těšínska měly paní muzejnice připravenou výrobu přáníčka s motivem Mikuláše, anděla a čerta. Z hotových prací měli radost nejen žáci, ale i rodiče, kteří si je mohou prohlédnout na nástěnkách u třídy.

Dětem ze speciální třídy se prostředí klubu i muzea líbí, proto se těšíme na další spolupráci.

tř.uč. Jana Raszková

   Vitamínový den

Dne 30. 11. 2016 proběhla na naší škole akce "Vitamínový den". Pořádalo ji MK FRUIT v rámci
projektu "Ovoce a zelenina do škol", které během roku dodává dětem na 1. stupni balíčky s čerstvým ovocem.
Zúčastnili se všichni žáci 1. stupně, kteří byli ve škole.
Děti si navlékaly na špejle špízy z připravených kousků ovoce a zeleniny a ty si pak také s chutí snědly.
Na ochutnání pak ještě dostaly na místě namixované šťávy z různých druhů ovoce a zeleniny.
Akce se dětem velmi líbila.

Zapsaly: Z. Sebroňová, E. Jámborová

Fotogalerie zdeČte celá škola (projektové vyučování)

Datum: 16. 11. 2016

Třída: 5. A

 

 Projektový den byl zaměřen na rozvoj a podporu čtenářské gramotnosti žáků. Probíhal čtyři vyučovací hodiny. Pracovali jsme s knihou Správná pětka spisovatelky Enid Blytonové. Projektové vyučování se žákům moc líbilo. V závěru dne žáci společně vytvořili plakát, na kterém zachytili své dojmy a prožitky z celého dne.

 

Zapsala: Balonová Soňa

 

 Soutěž ,, Naše město“.

15.listopadu se Natálie Duchková a Bryan Žiga účastnili soutěže třetích tříd základních škol o našem městě Orlová.
Reprezentantům naší školy – blahopřejeme - !
Do dalších aktivit přejeme hodně úspěchů.
Spolužáci a paní učitelky
Zapsala: Šárka ŠteffkováCANISTERAPIE

Dne 15.11.2016 na ZŠ speciální proběhla ukázková hodina CANISTERAPIE. Děti se seznámily s pejsky Lobym a Justou. Mohly si je učesat, vodit je na vodítku ale i s nimi polohovat.
Všem se setkání moc líbilo a už se těšíme na další.
Mgr. Iveta KoštialikováRECYKLOHRANÍ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální se zapojili do programu RECYKLOHRANÍ aneb UKLIĎME SI SVĚT. Jeho cílem je hravou formou prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Prvním úkolem bylo nasbírat vybité baterie a sestavit z nich obrys ČR. Baterií se nám podařilo nasbírat tolik, že jsme mohli vyplnit celou plochu mapy. Ve druhém úkolu jsme měli vyhledat na interaktivní mapě sběrné místo, které se nachází v okolí školy, navštívit ho a zjistit a vyplnit potřebné informace do dotazníku. Úkol byl zakončen společnou fotografií s pracovníkem, který se o odběrné místo stará.

Úkoly se všem moc líbily a vybité baterie sbíráme i nadále.

 

Třídní učitelka Mgr. Koštialiková Iveta a asistentka pedagoga Russnáková Alena

 Divadelní představení

Dne 8. 11. 2016 se žáci zúčastnili divadelního představení „O Šípkové Růžence“, divadelního souboru Julie Jurištové. Jednalo se o klasickou pohádku na motivy Bratří Grimmů, která byla doprovázena písničkami. Představení se nám moc líbilo.

 

V Orlové 8. 11. 2016 Zapsala: Balonová SoňaZe života třeťáků-svět dětské duše se musí rozvíjet

V Galerii Studánka se podařilo našim třeťákům potěšit svou duši při prohlídce obrazů výtvarnice Dariny Krygiel. Tato malířka je ilustrátorkou dětských knih, časopisů, omalovánek, ale i tvůrkyní firemních log.

V tento den však nezůstalo jen u prohlídky výtvarných děl, ale došlo i na setkání s živými strašidelnými zvířaty z přírodovědného oddělení v Domě dětí a mládeže v Orlové. Tato návštěva byla součástí vzpomínkových rituálů blížícího se svátku starodávných Keltů – Halloween. Děti si vyslechly poutavou přednášku o hadech, pavoucích a dalších živých tvorech.

Po podzimních prázdninách si 3.A byla slavnostně vyzvednout diplom za svůj úspěch ve výtvarné soutěži – Svět dětské duše – na téma-Ze života hmyzu. Za kolektivní práci obsadily děti 3.místo. Diplom, drobné upomínkové předměty i celá výstava se dětem velmi líbila.

Děti z 3.A, paní asistentka a třídní učitelka

Fotogalerie zdeHalloweenské dopoledne ve speciálních třídách

V pondělí 31. 10. jsme pro žáky ze speciálních tříd připravili strašidelné dopoledne se spoustou zábavy, masek, písniček, tanečků a soutěží. Všichni se dobře bavili a určitě na skvěle prožité dopoledne budou dlouho vzpomínat.

          Muzikohrátky ve speciálních třídách ZŠ Jarní 400

Žáci speciálních tříd naší Základní školy mají v průběhu října až prosince jedinečnou možnost prožívat kouzlo muzikoterapeutického umění předního českého multiinstrumentalisty a profesionálního umělce PaedDr. Lubomíra Holzera. Jeho terapeutický přístup spočívá ve využívání netradičních melodických a rytmických hudebních nástrojů, zpěvu a zvuků. Jejich kombinace pak neuvěřitelným způsobem působí na oblast smyslového vnímání, dochází k celkovému uvolnění od napětí a k relaxaci. Prostě zvuková masáž těla i duše.

Chtěli bychom poděkovat společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. za finanční podporu, která našim žákům umožňuje tyto aktivity prožívat.

Mgr. Radka Kamýčková, speciální pedagog

 

        Autistická třída na ZŠ Jarní 400

Žáci autistické třídy ve speciální třídě naší školy se již plně adaptovali na nové školní prostředí. Bylo jim zde vytvořeno příjemné zázemí s kvalitním vybavením třídy a klidovou relaxační místností . Výchovně vzdělávací činnost zde probíhá formou strukturované výuky. V autistické třídě je snížený počet žáků a zaměřujeme se hlavně na rozvoj komunikace, trivia, jemné motoriky a sociálních dovedností.

Mgr. Radka Kamýčková, speciální pedagog

    

 Výtvarná dílna věnovaná strašidelnému svátku Halloweenu - „Bu bu bu …“

Dýňové tvoření prožili žáci ZŠ speciální VI.B a VIII.B v Muzeu Těšínska v Orlové 17. října 2016. Paní muzejnice připravily pro naše děti zajímavý námět z papíru a polystyrenové kuličky pro výrobu malého dýňového strašidla. Všichni se ochotně zapojili a výrobek s malou či větší pomocí zvládli. Starší žáci si se zájmem prohlédli historické školní pomůcky z dob našich babiček.

Tuto akci spojili žáci VI.B s návštěvou oddělení přírodovědy v Domě dětí a mládeže. Vedoucí oddělení pan Adam Bura žákům se zájmem vyprávěl o životě chovných zvířat – o hadech, netopýrech,morčatech,želvách,rybičkách,papoušcích… Některé si mohli osahat, pohladit,nakrmit. Pro děti to byl velký zážitek,který je obohatil rozumově, smyslově i citově.

Těšíme se na další spolupráci s Domem dětí a mládeže i s Těšínským muzeem.

Třídní učitelka Jana Raszková a paní asistentka Helena Adamčíková VI.B

 

 Tvoření v klubu „Kudy kam“

Třídy ZŠ speciální VI.B a VII.B navázaly na spolupráci se Spirálou . V minulém roce jsme docházeli do klubu Kudy kam ve Spirále ještě ze ZŠ Duha. Pro velký zájem dětí a rodičů jsme domluvili pravidelné návštěvy i po přestěhování do ZŠ Jarní.. Domluvili jsme se i na převozu žáků, zatím využíváme městskou dopravu. V klubu mají děti možnost využívat zajímavé sportovní náčiní, hrát různé sportovní hry, využívat netradiční stavebnice . Při každé návštěvě máme také nějaký cíl (většinou výtvarnou a pracovní činnost), který dopředu dohodneme s paní Kateřinou Pieterovou a ta nám připraví vše potřebné. Zatím proběhly 2 návštěvy (27.9. a 18.10.) ,ze kterých si děti odnesly krásné dráčky a dýňové obrázky. Děti mají tuto mimoškolní činnost rády a velmi se těší.

Jana Raszková a Iva Valčáková VI.B,VII.B

             Ředitelské volno

V pondělí 31. října 2016 budou mít žáci, kteří se vzdělávají na horní škole, jeden den ředitelského volna. Tento den nebude v provozu školní družina a žáci také nemají nárok na školní oběd.

Zdůvodnění: úklid školní budovy po výměně oken na chodbách.           Mgr. Věra VrlíkováZáložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila do 7. ročníku mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy s tematickým podtextem Čtu, čteš, čteme, kterou vyhlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. 

Cílem tohoto česko-slovenského projektu je navázání kontaktů se slovenskou základní školou. V každém roce s jinou. V letošním školním roce budeme spolupracovat se ZŠ Štefana Závodníka, Pružina 408, Pružina. Nachází se v oblasti Trenčína. 

Dalším cílem je zejména podpora čtenářství. V rámci výuky si žáci vyberou libovolné knihy, které četli či budou číst. Následně vytvoří záložky, které do 30.10.2016 budou odeslány partnerské škole. 

Naše záložkySportovní akce - Je to i tvůj příběh.

Ve čtvrtek 29. 9. se zúčastnili všichni žáci ZŠ Jarní 400 sportovního zápolení, které jsme připravili ve spolupráci se SZÚ.
Děti soutěžily celkem v pěti disciplínách. Za své snažení byli všichni odměněni diplomem a reflexní páskou. Nejlepší pak dostali batůžky, láhve na pití, Jo-Jo a odznaky s logem sportovní akce. Vyhodnocení proběhlo podle jednotlivých ročníků.

 

           3.A v terénu

Krajina, rovina, pahorkatina, údolí, rybníky, potůčky, světové stravy, buzola, ekosystémy, chráněna krajinná oblast,…….s těmito pojmy jsme se dnes setkali u nás v Porubě na cestě za poznáním okolí naší školy. Prvouku jsme si upevnili v přírodě, výtvarně jsme vyjádřili vše, co bylo k vidění. I naše tělo nezahálelo, protože jsme se pěkně prošli. Těšíme se na další podzimní dny v přírodě.

Žáci 3.A, třídní učitelka a paní asistentka

    

 Podzimní putování třeťáků za poznáním našeho města

Protože nám stále slunce svítí na cestu, rozhodli jsme se ve čtvrtek 15.9.pro návštěvu Těšínského muzea a knihovny v našem městě. Škola běží v plném proudu a my, třeťáci, se pomalu připravujeme na soutěž o našem městě – Orlová. Celé dopoledne jsme prožili nejen v muzeu, kde si pro nás paní muzejnice připravily perfektní úkoly o našem městě, ale také v knihovně, která nám byla nápomocná k vyplnění doplňujících úkolů pro tuto soutěž. Cestou zpět do školy jsme využili různě odlehlých a klikatých cestiček, které nás zavedly až do naší školy. I my jsme zářili jako to sluníčko na nebi, protože nás dnes všude pochválili za naši pěknou práci, aktivitu a chování. 

Těšíme se na další společná setkávání                             

 Třídní učitelka Šárka Šteffková a paní asistentka Martina Janíková, 3.A

 

       Časový rozvrh výuky a přestávek pro žáky ZŠ speciální

Vážení rodiče žáků ZŠ speciální,

na základě předprázdninové domluvy upravujeme rozvrh výuky a přestávek pro vaše děti takto:

vstup do školní budovy, předávání dětí:   7:55 - 8:15

1. výukový blok                                     8:15 - 9:45      přestávka    9:45 - 10:00

2. výukový blok                                    10:00 - 11:30   přestávka    11:30 - 11:45

5. vyučovací hodina                               11:45 - 12:30   přestávka    12:30 - 12:40

6. vyučovací hodina                               12:40 - 13:25

Věřím, že budete s úpravou rozvrhu výuky spokojeni.                    Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ ADAPTAČNÍ TÝDEN PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Všem novým žákům ZŠ speciální nabízíme pobyt ve škole v rámci ADAPTAČNÍHO  TÝDNE. Pobyt je možný pouze se zákonným zástupcem v těchto hodinách:

pondělí 29. - středa 31. srpna 2016    od 10:30 do 12:00 hodin

čtvrtek 1. - pátek 2. září 2016            od 8:00 do 9:30 hodin

TĚŠÍME SE VÁS A VAŠE DĚTI !!!               Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠŠkolní Výlet

V pátek 24. 6. 2016 se žáci 1. třídy zúčastnili školního výletu do zemědělské firmy NETIS v Dolní Lutyni. Pomohl dětem rozšířit prvoučné učivo o přírodě, práci na poli a v zemědělství. Tady si děti mohly prohlédnout traktory a další zemědělské stroje. S paní techničkou se podívaly do mléčnice, kde zrovna probíhalo dojení krav. V porodně děti viděly také čerstvě narozené telátko. Nejvíce si užily malá telátka. Mohly si je pohladit a zkusit rukou jak umí sát. Po ukončení prohlídky se děti přesunuly do parku, kde jim paní učitelka koupila zmrzlinu a ledovou tříšť. Využily také různé houpačky a pro-lézačky. Všem dětem i jejich doprovodu se výlet moc líbil.

Třídní učitelka: Mgr. M. Borová

Asistentka: S. Vodáková

 Školní výlet

Pedagogický doprovod: Balonová Soňa, Škrobianová Hana

Dne 24. 6. 2016 jeli žáci 4. A třídy na školní výlet. Tentokrát jsme se vydali do nedaleké Karviné, kde jsme absolvovali prohlídku Fryštátského zámku. Žáci si tak mohli doplnit informace z historie, která byla součástí výuky vlastivědy. Všem se na zámku moc líbilo, děti byli opravdu nadšené, jelikož na žádném zámku předtím nebyly. Po prohlídce zámku jsme nahlédli do zámeckého parku, prohlédli jsme si náměstí a historické budovy a osvěžili se výbornou zmrzlinou.

 Běh na počest Olympijského dne

Ve středu 22.6. jsme se spolu s 37 000 dětmi  z více než 200 základních škol z celé republiky symbolického běhu. Samozřejmě že každá škola si stejně jako my běh uspořádaly na svém hřišti, ale ve stejném čase a stejném dni.

Všechno to začalo na jaře roku 1987, kdy od Mezinárodního olympijského výboru přišel podnět uspořádat tento běh na počest Olympijského dne i na území tehdejšího Československa s doporučenou délkou 10 km, a to každoročně vždy mezi 17. a 24. červnem.

U nás je den určen na 22.6. Po důkladné výzdobě hřiště a po několika přípravných běžeckých dnech se běhu účastnily děti od nultého do pátého ročníku. V obrovském horku statečně vyrazily na trať 800 metrů a úspěšně dokončily. Nejrychlejší měly čas 3 minuty.

Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list a náramek, nejrychlejší z každého ročníku pamětní gumy. 

Na závěr jen připomínáme, že v srpnu vše vypukne: Letní olympijské hry 2016 v Riu !!!!!

Fotogalerie zdeBranný den

V úterý 21.6. na na obou našich školních budovách proběhl branný den.
Vše začalo v osm hodin. Děti si teoreticky připomněly poplachové signály, obsah evakuačního zavazadla a jak se chovat v mimořádných situacích.  V 8:40 se rozezněl signál pro cvičný evakuační poplach. Všechny třídy se v požadovaném čase a bezpečně dostavily na místo shromaždiště - školní hřiště. Poté jsme se odebrali na místí stanici dobrovolných hasičů. Tam děti uvítali dva policisté se psy a předvedli dětem, co psi umí: zadržení pachatele. Dále jim jednotka ZHS Orlová předvedli slaňování z věže, děti z místního sdružení předvedly požární útok a na závěr si děti prohlédly hasičskou techniku s podrobným výkladem hasičů.
Po návratu do školy jsme na hřišti pokračovali v našem programu. Děti si prošly překážkovou dráhu na které mohly dokázat svou obratnost. Dále si také mohly zaházet cvičným granáte na cíl.

Branný den se včetně nádherného počasí vydařil.

Fotogalerie zdeprojekt " Umím si to spočítat"


Dne 20. května 2016 probíhal na ZŠ Jarní 400 projekt pod názvem " Umím si to spočítat".  Projekt byl zaměřen na finanční gramostnost, která je v životě dítěte nepostradatelná, jelikož se s ní setkává každý den svého života.   Pomocí projektu " Umím si to spočítat" se děti postupně seznámily s tématy jako peníze, spoření a plánování a rodinné hospodaření. Společně s učiteli si děti vypracovaly pracovní listy, kde si zkoušely vytvořit vlastní rozpočet nebo zařídit své vlastní bydlení. Všechny děti si zaslouží velikou pochavalu, jelikož úkoly plnily s nadšením a zájmem.

Mgr. Hana DrobčinskáTonda Obal na cestách

Ve středu 18. května se dostavil na naší školu pracovník společnosti  Ekokom. Spolu s kolegou, který přednášel na druhé budově si všichni žáci od nultého po pátý ročník, vyslechli  pořad Tonda Obal na cestách.

Během hodinového pořadu si žáci vyslechli program (přiměřený jejich věku). Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Pro školy je tato akce zcela zdarma. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů

Fotogalerie zdeDopravní soutěž na ZŠ Jarní 400

Ve středu 11. května proběhl na naší škole den věnovaný dopravní výchově. Do akce se zapojily všechny třídy naší školy. V prvních hodinách žáci poznávali dopravní značky, zásady správného chování na silnici a na chodníku. Jak se chovat na kole nebo i pěšky jim pomohly objasnit interaktivní webové stránky věnované bezpečnosti dětí a dospělých v silničním provozu.  Pracovali s obrázkovými materiály, popřípadě řešili kvízy s dopravní tematikou.

Všechny tyto pomůcky jsou k nalezení zdarma na internetu a mohou je využívat všichni. Například http://www.pankuzel.cz/cz/skoda-hrou  nebo  http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/interaktivni-vzdelavaci-kurzy/dopravni-vychova/rizika-silnicni-a-zeleznicni-dopravy.html. Starší žáci si vyzkoušeli testy o dopravních značkách nebo průjezdy křižovatkou http://www.zakruta.cz/autoskola-hra/  nebo http://www.zakruta.cz/autoskola-test-znacek/ .

 

Ti žáci, kteří se dopravili do školy na kole odpovídající vyhlášce o povinné výbavě, si mohli na našem hřišti vyzkoušet jízdu zručnosti. Na trase obsahující přejezd překážky, zúžení prostoru, přenos kelímku nebo slalomu si ověřili schopnost přesné jízdy.

Po vyhodnocení obdrželi nejlepší diplom a všichni jezdci malou cenu.

 

Fotogalerie zdeInternetová bezpečnost

Vážení rodiče,

na webu E-Bezpečí ( www.e-bezpeci.cz ) je umístěna série přehledových listů k vybraným tématům rizikového chování v prostředí internetu ( kyberšikana, kybergrooming, sexting, sociální sítě apod. ). Listy vznikly v rámci projektu BUĎ v BEZPEČÍ a jsou zdarma ke stažení v podobě PDF. Mohou je využívat jak učitelé, tak žáci a jejich rodiče.

Listy můžete stahovat z této adresy:

http://e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-zaci/1138-prehledove-listy-bud-v-bezpeci

 BĚH OSVOBOZENÍ

Dne 3. května 2016 se žáci čtvrtého a pátého ročníku ZŠ Jarní 400 zůčastnili štafetového běhu v rámci městské akce „BĚH OSVOBOZENÍ“ , která se konala k příležitosti oslav 71. výročí osvobození města Orlové. Družstvo chlapců bylo složeno z běžců Alexandra Baža ( 4. třída ), Martina Krosčena ( 4. třída ), Denise Ňachaje ( 5. třída ) a Kristiána Demetera ( 5. třída ) a umístilo se na krásném 5. místě. Velký úspěch také zaznamenala naše paní asistentka Lenka Koplová, která se v otevřené kategorii umístila na krásném třetím místě. Všem zúčastněným moc děkujeme a doufáme, že se dočkáme dalších sportovních úspěchů.

 Štafetový pohár 2016

V úterý 26.4., jsme se vypravili na závody do Havířova. Nebyly to závody obyčejné, Český atletický svaz pořádal 3. ročník štafetového poháru pro žáky 1. stupně základních škol

Patronkou soutěže je mistryně světa Ludmila Formanová. Závod uspořádal oddíl AO Slavia Havířov.  Šestnáct žáků  od 1. -5. třídy vyrazilo do Havířova. Pro velkou většinu z nich, to byly závody první. Malá štafeta (1. -3. r.) složená ze čtyř chlapců a čtyř dívek a velká štafeta (4. -5. r.) před sebou měly trať 8x100 m. 

Naši závodníci bojovali ze všech sil, ale na pět ostatních škol jim síly nestačily. Na závěr si zaběhli 8x200 m a myslím, že si někteří sáhli na dno svých sil. 

Poděkování patří všem závodníkům, kteří i přes to, že běželi na posledním místě, tak se ctí dokončili svou trať.

 

Fotogalerie zdeSprávná životospráva

V úterý 15. března 2016 proběhla na naší škole akce s názvem „Snižování zdravotních nerovností“.  Lektorky Státního zdravotního ústavu besedovaly s dětmi 4. a 5. ročníku na téma zdraví. Přednáška měla dvě části: teoretickou – kde se děti seznámily s tím, co je správná životospráva, včetně složení stravy a denní hygieny. Dále slyšely o prevenci chorob, riziku kouření a užívání alkoholu. Dozvěděly se, jak často a co jíst.

Ve druhé „praktické“ části se děti mohly podívat na dehet v plicích kuřáka, nasadit si a projít se rovně v opileckých brýlích, na modelu zubního chrupu si mohly zkusit správné čištění zubů. Také se na vlastní oči přesvědčily, kolik dehtu je v jedné vykouřené cigaretě. Zajímavé byly rovněž modely mužských orgánů a ženských prsou, na kterých šly nahmatat bulky – příznaky začínající rakoviny.

Praktická část dala dětem nejvíce, protože vše viděly na vlastní oči.

 

  Mgr. Jiří Zinecker

 

Fotogalerie zdeMatematická soutěž Klokan

V pátek 18. března 2016, tak jako i na jiných místech republiky a světa, proběhla na naší škole matematická soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo 14 dětí v kategorii Klokánek ( 4. a 5. třída ) a 28 dětí v kategorii Cvrček ( 2. a 3. třída ). Děti řešily 24 převážně logických úloh, seřazených podle různé obtížnosti. Na řešení úkolů měly 60 minut. Největší počet bodů získali tito žáci:

Kategorie Cvrček:

  1. Žiga Petr                       56 bodů
  2. Duchková Natálie            48 bodů
  3. Mrázová Natálie              47 bodů

Kategorie Klokánek:

  1. Patla Radek                       71 bodů
  2. Böhm Marian                     60 bodů
  3. Böhm Michal                      58 bodů

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.                                               Mgr. Jiří Zinecker16. února nepůjde proud

                 Vážení rodiče,

                 Dne 16. února ( úterý )  vyhlašuji  1  den ředitelského volna ( platí pouze pro žáky vzdělávané v budově na adrese  Jarní 400 !!! )

          Zdůvodnění: ve škole nejde proud ( budovu nelze vytápět, nelze svítit ).    

Mgr. Věra Vrlíková16. února nepůjde proud

Vážení rodiče,

dne 16. února ( úterý ) ve škole na adrese Jarní 400 nejde celý den proud ( budovu nelze vytápět a není možný provoz školní jídelny ). Vaše děti se normálně učí. Nemohou ale jít na oběd a činnost školní družiny bude probíhat v přízemí jejich školní budovy ( Slezská 200 ), kde si děti vyzvednete. Nezapomeňte jim dát větší svačinu a dostatek tekutin.

S pozdravem              Mgr. Věra VrlíkováŠkola v přírodě

Ve dnech 4.4.-14.4.2016 je pro 40 žáků 1. -5. třídy zajištěna škola v přírodě (Hotel Bauer, Bílá 148, 739 15 Bílá). Pobyt je z větší části hrazen ze Státního fondu životního prostředí (3 500,- Kč/žák), zákonný zástupce se podílí finančně na dopravě, volnočasových aktivitách spojených s pobytem.

Cílem pobytu je zlepšení zdravotního stavu žáků, rozšíření poznatků o přírodě a ekologii.

Připravujeme praktické výukové programy v terénu se zajímavými besedami a vycházkami.Bavíme se navzájem

Dne 11. 12. 2015  pořádal Dům dětí a mládeže zábavný pořad pro děti, mládež a širokou veřejnost.
Této akce se zúčastnili i žáci z naší školy, a to ze tříd základní školy speciální. Děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením si připravily taneční vystoupení s názvem Sněhuláci a  Bu, bu, bu.
Název akce Bavíme se navzájem se snoubil s děním v sále. Všichni účinkující i přihlížející se výborně bavili navzájem a odnesli si z akce krásnou  předvánoční náladu.
Děkujeme pořadatelům i všem vystupujícím za hezky připravenou akci.Soutěž

Naše škola se také zúčastnila soutěže „O nejzajímavěji pomalovaný sud“, kterou vyhlásil DKMO. Ve vestibulu kulturního domu v době vánočních trhů mohli občané města dávat hlas sudu, který se jim nejvíce líbí.

Náš sud s číslem 7 se umístil na 2. místě s počtem hlasů 482.

Děkujeme všem „malířům“ za vzornou reprezentaci naší školy.

 Návštěva Dolní oblasti Vítkovic

Dne 23. listopadu se malá skupinka žáků naší školy Jarní 400 vydala na cestu do Dolní oblasti Vítkovic. Čekala nás výuka v Malém světě techniky – U6. Paní lektorka nám v první části přiblížila všechny druhy dopravních prostředků od jejich vzniku až po současný stav.  Ve druhé části si děti mohly vyzkoušet přímo ve Světě techniky U6 různé trenažéry – mohly řídit motocykl, náklaďák, automobil. Viděli model prvního automobilu na páru a také se podívaly do ponorky. Na závěr si dva týmy spolu zahrály AZ Kvíz. Dětem se celé dopoledne velmi líbilo.

Účastníci:

Čviriková Eliška

Čviriková Tereza

Ňachaj Denis

Patla Radek

Hegedüsová Sára

Vašíček Petr

Mrázová Lenka

Konečný Martin

Doprovod Jiří Zinecker

 Slavnostní akademie

Dne 11. listopadu 2015 se téměř 140 žáků naší školy zúčastnilo jako tanečníci, recitátoři, herci a zpěváci slavnostní akademie pořádané u příležitosti 110. výročí založení školy. Zaplněné hlediště odměnilo všechna vystoupení potleskem, při závěrečné písni dokonce potleskem ve stoje.

Všichni účinkující si zaslouží velkou pochvalu za snaživé výkony a za slušné chování během náročných dnů, kdy jsme vystoupení připravovali a realizovali.                Mgr. Věra VrlíkováProjekt

Na naší škole probíhá projekt "Cesta ke zručnosti", vyrábíme letadélka.

   Projekt

 

Dne 29.září 2015 obdržela naše škola finanční dotaci na realizaci projektu „Cesta ke zručnosti“. Projekt je zaměřený na rozvoj manuálních schopností žáků 2. stupně praktických tříd. Je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.Prvňáčci

1. září jsme přivítali mezi námi žáčky 1. ročníku.

V tomto školním roce se učí zároveň s žáky 3. a 4. ročníku ve třídě IV. B.

Třídní učitelka IV. B

Mgr. Zdeňka Sebroňová

 « | 1 2 3 4 5 6 7 | »