Aktuality


5. A - hrajeme divadlo

Je konec roku a pro žáky páté třídy to znamená, že se s naší školou loučí. Na rozloučenou si připravili divadelní představení „O Karkulce“, na kterém pracovali celý školní rok. Byla to práce opravdu velká, závěrečný výsledek a „herectví“ žáků musíme velmi ocenit. Dokonce i samotné kulisy si žáci připravovali sami. Minulý týden pořádali premiéru svého představení, a to pro vedení školy a tím odhalili celoroční tajemství. Dnes předvedli své výkony rodičům, kteří se přišli na pohádku podívat. Ještě žáky čeká několik představení do konce školního roku, které odehrají postupně pro všechny třídy naší školy.

Zpracovala: Balonová Soňa

Fotogalerie zdeŠkolní výlet

V pondělí 19. 6. 2017 jsme jeli na náš poslední společný školní výlet. Jeli jsme vlakem z Dětmarovic do Mostů u Jablunkova. Úspěšně jsme zdolali kopce a došli na horskou chatu Skalku, kde jsme se občerstvili, někteří jsme si pochutnali na dobré polévce, jiní mlsali nanuky a také si žáci nakoupili různé památkové suvenýry. Cesta lesem byla velmi příjemná, po celou dobu nám krásně svítilo sluníčko. Cestou jsme si prozpěvovali, pozorovali život v lese a došlo i na šiškovou válku. Přestože jsme se vraceli po celém dnu unavení, všichni měli úsměv na tváři a všem se výlet moc líbil.

Zapsala: Balonová Soňa

 

Fotogalerie zdeKnihovna

Poslední besedu v knihovně si žáci 3.A užili opakováním, doplňováním, skládáním, přiřazováním a luštěním úkolů z oblasti pohádek z Večerníčků, které si pro nás připravila paní knihovnice. Dopolední činnost v knihovně byla příjemným oživením činnostního učení v jazyce českém.

Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.

Žáci 3.A s paní učitelkou

      Plavání

Plaváčci z druhé a třetí třídy ZŠ Jarní, ukončili plavecký výcvik.

Bylo to príma, úsměv na rtech nám nevymizel ani po plaveckých závodech.

Plaveme všichni!

Děkujeme trenérkám plavání za trpělivost a druháci se těší na setkání v příštím roce.

Plavu dobře – plavu rád/a!

Sportu zdar!

Žáci a paní učitelky 2.A i 3.AVýlet plný zážitků

Ve středu 7.6. vyrazily 3 třídy speciálky (V.,VI. A VII.B) na výlet linkovým autobusem do blízkého města Bohumín. Cílem byl park P.Bezruče. Nejdříve jsme obdivovali krásný upravený park s poznávacími tabulemi. Dozvěděli jsme se, které stromy a keře tady rostou a poznávali je. Pak nás zaujala voliéra ptáků. Vycházka pokračovala k dopravnímu hřišti a k posilovacím a protahovacím „strojům“. Všechno jsme „prošmejdili“ a na chvíli spočinuli u svačiny. A pak už jsme se pustili do hlavní atrakce – Mauglího stezky, která všechny děti nadchla. Ve finále ji dokázali prolézt všichni, i když někteří s oporou učitelek a asistentek. Nevynechali jsme také prohlídku blízkého Mauglího ranče se zvířaty. Na závěr jsme dětem dopřáli posezení ve venkovní restauraci u minigolfu, kde si za kapesné koupily nějaký „mlsek“ a také ještě chvilku pohrály. S dobrou náladou a zpěvem „Sláva nazdar výletu…“ jsme se vrátili autobusem zpět do Orlové.

Mgr.Jana Raszková a kolektivBranný den

Dne 26. května 2017 se konal na ZŠ Jarní v Orlové – Porubě branný den. Žáci si vyzkoušeli cvičný poplach a pak prověřili svou pohotovost a tělesnou zdatnost na pěti stanovištích v prostorách hřiště. Plnili zde úkoly ze zdravovědy, topografie, zvládli správné chování v mimořádných situacích. Součástí branného dne byla také návštěva hasičské zbrojnice v Orlové – Porubě. Dobrovolní hasiči i příslušníci městské policie se žákům plně věnovali a praktické ukázky a seznámení s požární technikou bylo zajímavé.. S dobrovolnými hasiči i městskou policií spolupracujeme již dlouhodobě a vždy byla setkání pro naše žáky velmi přínosná a poučná. Děkujeme!

              Dotazník projektu „MAP – ORP Orlová“

Vážení rodiče, máte možnost vyplnit dotazník projektu „MAP – ORP Orlová“ Místní akční plán vzdělávání pro děti do 15 let.

Odkaz na dotazníkBESÍDKA KE DNI MAMINEK - VIII. B

V pátek 12. května se v naší třídě konala besídka ke Dni maminek.

Děti spolu s pedagogickými pracovníky nacvičily básničky, vyrobily přáníčka a přívěsky. Nechybělo ani pohoštění a dobrá nálada.

Velkým poděkováním pro maminky za jejich lásku a starostlivost byla sladká pusa nakonec.

 Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková

    POPŘÁLI JSME MAMINKÁM K SVÁTKU

Dojetí, radost a souznění panovalo 12. 5. na besídce ke Dni matek ve speciálních třídách 7. a 9. B. Děkujeme za krásně prožité chvíle všem zúčastněným!

 

        Den matek

 Také druháci naší školy si na pátek 12. 5. 2017 pro své rodiče připravili besídku ke Dni matek. Kromě hezkých básniček a písniček jsme také rodičům předvedli, jak se učíme a ukázali jim, jak hezky rychle už někteří umíme číst. Rodičům se ve škole určitě líbilo a všichni se už budeme těšit na další společnou akci. Té se však už zúčastníme jako třeťáci, protože prázdniny se nám nezadržitelně blíží.

zapsala třídní učitelka Marie Borová

            Den matek v přípravné třídě

Dne 10. 5. 2017 se v přípravné třídě sešly maminky, babičky, tety, tatínkové, dědečci i přátelé školy na besídce pořádané ke Dni matek. Všichni předškoláci připravili slavnostně prostřené stoly s pohoštěním. Každé z dětí vyrobilo pro svou maminku přáníčko s obrázkem a také jehelníček. Pásmem básní, písní a tanečků děti poděkovaly svým maminkám za lásku a starostlivost.

uč. přípravné třídy O. Žáková

Fotogalerie zde

 

 Besídka v I. A

Ve čtvrtek 11. května se v naší třídě konala besídka u příležitosti Dne matek.

Děti se naučily pásmo básniček a písniček. Nacvičily také krátké taneční vystoupení a vyrobily malé dárečky. Moc se těšily, jak maminky překvapí.

Vystoupení malých prvňáčků se všem líbilo. Maminky a babičky potěšilo i vlastnoručně vytvořené přáníčko a malá kytička konvalinek.

       Setkání s paní Jarkou Rybovou

3.A se 3.května vydala do Těšínského muzea v Orlové, kde jsme společně s výtvarnicí, paní Rybovou, tvořili překvapení pro naše maminky. Příjemná atmosféra, vlídný přístup a radost z naší tvorby nás obohatily.

Zapsala Šárka Šteffková

           RECYKLOHRANÍ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální se zapojili do dalšího úkolu RECYKLOHRANÍ s názvem KROTITELÉ VĚTRU.

Úkolem bylo vyrobit větrník z papíru. Nejdříve si povídali o vodní a větrné energii, kterou lidé využívali už od pradávna. Podívali se na obrázky, jak elektrárny vypadají a kde je mohou najít. Nakonec společnými silami vyrobili větrníky z papíru, které se moc povedly.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

 

 DEN ZEMĚ V DDM ORLOVÁ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si prožili Den Země v DDM Orlová.

Zkusili si nakrmit králičky a morčátka. Prohlédli si želvu, hada, ježka i mnohonožku. Někteří odvážlivci si je pohladili či podrželi na ruce.

Na interaktivní tabuli společně poznávali hmyz a zvířata. Vyzkoušeli si složit puzzle obrázků z mořského světa. Na konci návštěvy byli žáci odměněni sladkostmi a omalovánkou.

Všem se nám Den Země líbil a už se těšíme na další návštěvu.

 Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková

 

         KONÍCI NA DOSAH DLANĚ

Prostorný výběh koní v blízkém okolí dolní školy se stává poutavou vycházkou pro naše žáky. Mnozí z nich se nebojí a krmí je čerstvě vyrostlou travou a jablky. Koníci reagují na zavolání a vždy si na nabízené „krmi“ pochutnávají. Oživením stáda je mladé hříbě, které se stalo velkým lákadlem našich dětí při poznávacích vycházkách jarní přírodou.

Ivana Valčáková

 

 

Fotogalerie zdeNÁVŠTĚVA NA POLICII ČR

Duben – měsíc bezpečnosti.  V posledním dubnovém týdnu jsme využili možnost navštívit obvodní oddělení Policie ČR v Orlové. Preventistka zdejšího oddělení prap. Mgr. Jana Maroščíková našim žákům ukázala policejní stanici, cely pro zadržené i policejní auto. Žáci si vyzkoušeli neprůstřelnou vestu a prohlídli si služební zbraň. Při besedě o tom jak se bezpečně chovat doma, na ulici či hřišti dětem ochotně odpovídala na jejich otázky. 

 

       Duben v I. A

4. 4. jsme se byli podívat v Komunitním centru Maják. Pracovnice komunitního centra dětem ukázaly, jak mohou trávit svůj volný čas. Děti si vyráběly různé výrobky, zapojily se do hry na netradiční hudební nástroje, na bubínky se pokoušely tvořit doprovod k písničkám. Vyzkoušely si také střílení na terč.

Ve třídě jsme připravovali výrobky na velikonoční výstavku – malovali vajíčka a vytvářeli velikonoční závěsy z březového proutí.

Dne 12. 4. proběhl ve  třídě projekt „Veselé zoubky“ – preventivní program společnosti DM – správná péče o chrup. Žáci si připomněli, proč je důležité důkladně si čistit zuby po každém jídle a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Zhlédli loutkový film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a samostatně si vyplnili pracovní list k danému programu. Nakreslili si také svůj veselý zoubek. Každý žák byl odměněn balíčkem od firmy DM.

V pátek 21. 4. jsme se zapojili do oslav Dne Země na podporu životního prostředí. Byli jsme se podívat na cizokrajná zvířata ve zvěřinci, zpracovávali pracovní listy zaměřené na prohloubení vztahu člověka k přírodě, na rozvoj znalostí a dovedností v ekologické oblasti.

Ve čtvrtek 27. 4. jsme navštívili Policii ČR. Děti se formou besedy seznámily se zásadami bezpečného chování. Dále si prohlédly vybavení policistů. Mohly si prohlédnout zbraně, zkusit neprůstřelnou vestu a osahat pouta a obušek.

Fotogalerie zdeNENIČME PŘÍRODU – TŘIĎME ODPAD!

NENIČME PŘÍRODU – TŘIĎME ODPAD!

     (heslo letošních oslav Dne Země)

 22. dubna lidé na celém světě opět slavili DEN ZEMĚ - svátek naší modré planety. Svátek to není příliš starý. Slaví se od roku 1970 a za jeho vznikem stáli američtí studenti.

Také letos se na naší škole opět slavil. Pojali jsme ho trochu netradičně. Naše cesta nejdříve vedla do Cirkusu Šimek, kde jsme si prohlédli zvěřinec se spoustou našich i cizokrajných zvířat.

Připomněli jsme si, že život na naší planetě může být zajímavý a pestrý, jestliže se nám ji podaří uchránit takovou jaká je. Především nesmí být zahlcena odpadem, znečištěným ovzduším, znečištěnou vodou a půdou.

Nakonec jsme si povídali o tom, jak každý z nás k ochraně naší planety může přispět. Třeba jenom tím, že budeme třídit odpad.

Fotogalerie zdeDen země v VI.B

„Jen si, děti, všimněte,

co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,

co tu jenom kvítí kvete ……“ -  těmito verši Jana Čarka z básně „Ráj domova“ byli žáci motivováni v pátek 21.4. při výrobě plastických květin a stromů z recyklačního a odpadového materiálu.

V rámci projektu Den země jsme si prohlíželi obrázky  přírody na naší zeměkouli a vyprávěli si, jak sami můžeme přispět k ochraně země i svého okolí. Kousek vytvořené přírody zdobí nyní naši třídu.

  Mgr. Jana Raszková a Helena Adamčíková

  Den Země – projektové vyučování v 5. A

V pátek 21. 4. 2017 probíhalo projektové vyučování „Den Země“, kdy si žáci připomněli svátek naší planety Země, který připadá na 22. duben. Společně diskutovali o ekologických problémech a hledali správné způsoby chování vůči přírodě. Shlédli velmi naučnou prezentaci a získané vědomosti využili při tvorbě plakátu, který věnovali právě Zemi, a který vytvořili všichni společně. Součástí projektového dne byla i návštěva zvěřince v nedalekém cirkuse.

 Zapsala: Balonová Soňa

        DEN ZEMĚ

Žáci tříd IX.B a VIII.B si v pátek 21.4.2017 připomněli Den Země. Povídali si o tom, jak mohou děti přispět k ochraně přírody, jak se bezpečně chovat v přírodě, jak třídit odpadky do barevných kontejnerů. Vše si ukazovali na obrázcích a třídili. K obrázkům známých zvířat přiřazovali jejich obydlí. O přírodě si i zazpívali. Nakonec pracovali s materiálem určeným k recyklaci a vytvořili zajímavé výrobky.

Mgr. Marie Šnokhousová

   PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si v rámci projektového dne vyrobili stromy z recyklovaných papírových tašek. Prohlídli si prezentaci ke Dni Země. Projektový den jsme společně zakončili vybarvením a složením puzzle zeměkoule.

Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková

   VELIKONOČNÍ BERÁNCI

VELIKONOČNÍ BERÁNCI

Před VELIKONOCEMI se na dolní škole tvořilo a peklo. Děti si hrály na kuchaře, pomáhaly s přípravou i zdobením tvarohových beránků. Co všechno naše děti zvládly? Vymazat formu, rozbít vajíčka, nasypat a umíchat suroviny ručně i mixérem, vyšlehat sníh, vkládat těsto do formy a odnést do trouby. Všechny činnosti spojené s vařením a pečením je moc baví. Ochutnávka ale ze všeho nejvíce.

Kolektiv ZŠS

 

Fotogalerie zdeDopravní výchova - projektové vyučování

Dne 12. 4. 2017 probíhalo ve 4. a 5. třídě projektové vyučování dopravní výchovy. Hlavní téma bylo zaměřeno na cyklistu - výbavu kola, způsob jízdy, dopravní značky a pravidla, bezpečné chování na silnici atd. Žáci v průběhu vyučování dokazovali své znalosti, osvojovali si další nové poznatky. V testových otázkách hledali správné odpovědi a vzájemně diskutovali. Součástí byla také jízda zručnosti, které se zúčastnili žáci, kteří si přivezli svá vlastní kola. Jelikož nám počasí nepřálo, svou jízdu zručnosti konali v tělocvičně. 

 Zapsala: Balonová Soňa

   VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI

V pátek 7. 4. proběhlo v VII.B. ZŠ speciální společné tvoření rodičů a dětí zaměřené k Velikonocům.

 

            Velikonoční výstavka dětských prací

Základní škola Jarní pořádala ve dnech 4. - 7. dubna 2017 velikonoční výstavku dětských prací. Paní ředitelka výstavku zahájila v úterý a  krátkým kulturním vystoupením přispěl Nikolas Čonka z 5.A (účastník městského kola recitační soutěže). Dětem se výrobky s velikonoční a jarní tématikou velice povedly. Výstavka byla přístupná i veřejnosti a nasbírat inspiraci přišli i žáci některých orlovských škol. Akce byla úspěšná.
       


Jaro na Jarní

Zveme všechny rodiče a přátele školy na výstavu JARO  NA  JARNÍ.

Výtvarné a rukodělné práce žáků a zaměstnanců školy vás jistě inspirují k originální výzdobě vašich domovů. Vystavené výrobky jsou částečně prodejné.

Výstavu můžete navštívit ve středu 5.4. až v pátek 7.4. 2017 vždy od 8:00 do 13:30 hod.

                                               TĚŠÍME SE NA VÁS !!!                    Mgr. Věra VrlíkováDen porozumění autismu

 

Dne 31. 3. 2017 jsme modrými triky podpořili světový den porozumění autismu…

 

       Žáci 3.A přivítali jaro.

Po vydařené besedě v knihovně, kde jsme se seznámili s dalším literárním útvarem – bajkou, nás naše nohy sice vedly zpět do školy, ale cestou jsem se snažili přivítat s jarem, které jsme již netrpělivě očekávali. Poznávali jsem stromy, květiny a v neposlední řadě přišlo i na opakování orientace v přírodě.

Celý den se vydařil, protože nám na cestu svítilo sluníčko.

Těšíme se na další putování přírodou v blízkém okolí školy.

Žáci 3.A s paní učitelkou

Fotogalerie zde

 Tvoření a hry ve SPIRÁLE

Žáci ZŠ speciální navštěvují pravidelně dvakrát do měsíce klub „KUDY KAM“ ve Spirále. Ve spolupráci s učitelkami, asistenty pedagoga a vedoucí klubu se podílejí na výrobcích z papíru, doplněné přírodninami a různými materiály. Každé roční období má své kouzlo a my se jej snažíme pojmout a zachytit. Obrázky a výtvory žáků visí na nástěnce v přízemí naší školy.

Ve Spirále žáci nejen tvoří, ale také sportují, rozvíjí kolektivní hru, nenásilnou formou posilují myšlení, paměť, vizuomotoriku a to prostřednictvím speciálních pomůcek a hraček, kterým klub Kudy kam disponuje. Dopoledne strávené ve Spirále je pro naše žáky velkým přínosem.

 

Ivana Valčáková

Fotografie zdeDen otevřených dveří

Den otevřených dveří

Na budově Slezská 200.

11. 4. 20017 od 8:00 – 16:00.

PlakátPonožkový den

21. březen je Světový den Downova syndromu. Žáci přípravného ročníku a 1.třídy naší školy si tento den oblékli na každou nožku jinou ponožku, podpořili tak děti s Downový syndromem.

Rozdílné ponožky symbolizují právě příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

 Matematický klokan 2017

 Dne 20. 3. 2007 se naše škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže „Matematický klokan“. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích – Cvrček, Klokánek. Celkem se zúčastnilo 20 žáků z 2. - 5. třídy. Všem účastníkům děkujeme.

 Zpracovala: Balonová SoňaTurnaj smíšených družstev ve vybíjené

 8. 3. 2017 proběhl na naší škole turnaj smíšených družstev ve vybíjené. Turnaj byl určen pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ a konal se v tělocvičně školy. Na přípravě se podíleli všichni vyučující daných ročníků.

 Umístění:

 1. místo – IX. A

 2. místo – VIII. A (7., 8. tř.)

 3. místo – VI. A

 Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci své třídy.

 Mgr. Šárka Janalíková

       KARNEVAL ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH TŘÍD

V pátek 24. února připravily učitelky a asistentky speciálních tříd pro děti KARNEVALOVÉ SHOW. Sešla se spousta pohádkových i reálných postav, děti si společně zatančily, převedly své masky a zhlédly pohádku o Červené Karkulce, kterou nacvičili žáci VI. B.

Nechyběly ani soutěže a sladké odměny. Páteční dopoledne si děti užily a odnesly si sebou zase jeden hezký prožitek.

 

Kolektiv ZŠS

 

 

Fotogalerie zdeMěstské kolo recitační soutěže

Dne 2. 3. 2017 proběhlo v DDM městské kolo recitační soutěže, které se zúčastnili čtyři žáci naší školy (Čonka Nikolas, Cenknerová Natálie, Cenknerová Michelle, Hegedüsová Jarmila). Jsme velmi rádi, že se nám podařilo obsadit dvě vítězná místa v kategorii žáků 4. a 5. tříd, a to:

 

1. místo Cenknerová Natálie

2. místo Čonka Nikolas.

 

Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, výhercům blahopřejeme a Natálii Cenknerové držíme pěsti v okresním kole, které se bude konat dne 1. 4. 2017 v Havířově.

 

Zapsala: Balonová SoňaKdo chce zdravý být, musí zdravě jíst.

S tímto tématem jsme pracovali poslední týden v únoru a začátkem března v 6.B.

Předcházelo tomu vyprávění s obrázky o našem těle – co je uvnitř, kudy prochází potrava,

co je zažívací soustava a hlavně co našemu zdraví prospívá a co ne. Žáky to zaujalo natolik, že se pustili do vyhledávání a vystřihování potravin z letáků. Pak je třídili na zdravé a nezdravé , lepili je.

Nakonec jsme společně umíchali pomazánku z tvarohu a jogurtu, namazali na bagetu a ozdobili zeleninou. Všem „veselá“ a zdravá svačinka chutnala, navíc každého hodně bavilo, že si ji mohl vyrobit sám.

 Mgr. Jana Raszková a Helena Adamčíková

 

            Výtvarná soutěž žáků 7. – 9. ročníku na téma: Požární ochrana očima dětí pro rok 2017

Na konci školního roku 2016/17 jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska s názvem Požární ochrana očima dětí pro rok 2017.

V základním kole se umístili tito žáci:

1. místo PATRIK KANČÍ, VIII.A

2. místo HELENA MACHANOVÁ, IX.A

3. místo ADÉLA DAVÍDKOVÁ, IX.A

 

Nejlepší práce budou zaslány do okresního kola, které se uskuteční v dubnu 2017.

Všem vítězům blahopřejeme!

Mgr. Jiřina Mačáková

 

   Recitační soutěž – školní kolo 2017

V pátek 17. 2. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 19 žáků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích.

Umístění žáků v 1. kategorii:

1.      místo - Pohlodková Aneta (přípravná třída)

diplom za účast získali žáci z 1. třídy: Hrdlica Dominik, Jano Petr, Ferková Terezie

Ve 2. kategorii:

1.      místo – Hegedüsová Jarmila (3. třída)

2.      místo – Cenknerová Michelle (2. třída)

3.      místo – Turková Veronika (3. třída)

Ve 3. kategorii:

1.      místo – Cenknerová Natálie (5. třída)

2.      místo – Čonka Nikolas (5. třída)

3.      místo -  Ferko Marek, Daniš Kristián (4. třída)

Do městského kola, které se bude konat 2. 3. 2017 v DDMO postupují Hegedüsová Jarmila, Cenknerová Michelle, Cenknerová Natálie, Čonka Nikolas.

Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme a postupujícím budeme držet pěsti.

 

Zapsala: Balonová Soňa

 

Fotogalerie zde5. A Třídní kolo recitační soutěže

 Ve čtvrtek 16. 2. 2017 proběhla v naší třídě recitační soutěž. Zúčastnili se jí všichni žáci. Každý se naučil báseň dle vlastního výběru. Všichni se moc snažili, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. Vítězi se stali:

* 1. místo Čonka Nikolas

* 2. místo Cenknerová Natálie

* 3. místo Malovaniková Renata

* Horváthová Eva

Výherci postupují do školního kola recitační soutěže. Držíme všem palce.

Zapsala: Balonová Soňa

   CANISTERAPIE

Žáci ZŠ speciální se opět setkali s pejsky Lobym a Justou. Tentokrát kromě polohování si pro ně terapeutky připravily vestičky s označením canisterapeutický pes, které jim mohly děti připnout. Vyzkoušely si přeskoky přes lavičku, nahmatat psí páteř a spočítat mu žebra. Děti na vozíčku se přesvědčily, že jejich psí kamarádi mají dostatek síly na to, aby je mohli táhnout.

Setkání se všem moc líbilo a už se těšíme na další.

Mgr. Iveta Koštialiková

 

CANISTERAPIE

Žáci ZŠ speciální se opět setkali s pejsky Lobym a Justou. Tentokrát kromě polohování si pro ně terapeutky připravily vestičky s označením canisterapeutický pes, které jim mohly děti připnout. Vyzkoušely si přeskoky přes lavičku, nahmatat psí páteř a spočítat mu žebra. Děti na vozíčku se přesvědčily, že jejich psí kamarádi mají dostatek síly na to, aby je mohli táhnout.

Setkání se všem moc líbilo a už se těšíme na další.

Mgr. Iveta Koštialiková

 

              

 SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Naše škola se zapojila do charitativního projektu SNĚHULÁCI PRO AFRIKU.Žáci stavěli sněhuláky a za každého se zaplatilo startovné va výši 50,- Kč. Celkem jsme postavili 9 sněhuláků a tak přispěli celkovou částkou 450,-Kč. Výtěžek z celé akce bude použit na pořízení pomůcek do škol v Africe. A také jízdních kol, aby se děti ze vzdálených míst mohli dopravit do školy.

 

         Mám právo na bezpečný život

Ve středu 8. 2. 2017 se žáci 4. A a 5. A zúčastnili projektu organizace PREVALIS, který byl zaměřen na primární prevenci negativních jevů. Velmi hravou a zajímavou formou si žáci připomněli svá práva, ale také povinnosti. Žáci diskutovali a hledali vhodná řešení možných rizikových situací a ujasnili si, na koho se mohou v případě rizikové situace obrátit. Pracovali ve skupinách a dokázali, že dovedou spolupracovat. Preventivní program byl velmi zajímavý a pro žáky přínosný.

   

Zapsala: Balonová SoňaZIMNÍ RADOVÁNKY A SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

 

Poprvé v zimě hodně nasněžilo, 2. února bylo za okny bílo a nám se to zalíbilo.

 

Nevzali jsme boby, saně a nenasedli na ně.

 

Byla v nás touha a ta nás vždy láká, postavit si sněhuláka!

 

Žáci ZŠS, 5. B a 7. B sněhuláky postavili a společně se pobavili.

 

Koulovačka také byla, komu by se nelíbila.

 

Takže ZIMO, děkujeme! JARO si už zas přejeme!

 

 

 

Ivana Valčáková

 

 

 

 

        Srdce na pravém místě

Asistentka pedagoga p. Petra Kantková se rozhodla udělat radost žáku VIII. B třídy ZŠ speciální. Rozhodla se zveřejnit na sociální síti přání Jarečka, který je velký fanda hokeje. I přesto, že se pohybuje o berličkách a ve škole používá MIV, nevynechá žádný zápas a pravidelně jezdí s maminkou a sestrou fandit do Třince.

Přání mu splnili příslušníci Městské policie Orlová, kteří Jarečkovi donesli dresy, čepici a šály s logem Vítkovic a Třince. Pan Tomáš Vahalík nechal ušít dres, na kterém je napsáno Jaroušek.

Největším poděkováním byla pro všechny rozzářená a šťastná očka Jarečka.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli udělat radost malému fandovi hokeje.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

     5. A „Sněhulák pro Afriku“

Dne 2. 2. 2017 jsme se také zapojili do projektu „Sněhuláci pro Afriku“ a s plným nasazením jsme se vrhli do stavění sněhuláků. Žáci byli pilní, moc se snažili, práce je velmi bavila a výsledkem je krásná sněhuláčí škola.

 Zapsala: Balonová Soňa

 

Fotogalerie zdeŽáci Základní školy speciální na návštěvě v ZUŠ

Jelikož Základní umělecká škola v Orlové-Porubě pořádá výstavu haptických pomůcek až do konce měsíce ledna, s radostí jsme přijali pozvání na tento projekt žáků ZUŠ v Uherském Hradišti a v hojném počtu jej ještě stihli ve středu 25. 1. 2017 navštívit. Výstava je putovní, od února již tuto zajímavou projekci přivítá Brno. Všechny výrobky a pomůcky vyrobili žáci výtvarného kroužku v Uherském Hradišti, které inspirovala jejich nevidomá učitelka hudby. Návštěvníci mají jedinečnou možnost si všechny pomůcky a výtvory osahat, pohrát si s nimi, zabavit se, prozkoumat. Výstava byla velmi přínosná, inspirativní a všem se nám moc líbila.

Mgr. Radka Kamýčková

 

   Ředitelské volno

Vážení rodiče,

v pondělí 30. ledna 2017 budou mít žáci vzdělávaní ve školní budově Slezská 200 1 den ředitelského volna. Tento den nemají žáci nárok na oběd, školní družina bude v provozu od 11:40 - 15:10 hodin.

Zdůvodnění: budova je bez elektrické energie

                                                                                            Mgr. Věra VrlíkováSněhuláci – V. A

 

Je zima a venku konečně napadl sníh. A ke každé správné zimě patří i sněhuláci. Proto žáci dne

3. 1. 2017 vyráběli své sněhuláky. Pracovali ve skupinkách a ve třídě nám postupně vyrůstali dva sněhuláci – krabičáci. Žáci pracovali s chutí a sněhuláci se moc povedli.

 

Zapsala: Balonová Soňa

Foto zde« | 1 2 3 4 5 6 7 | »