Aktuality


Vánoční besídka ve II. A

Ve středu 13. 12. 2017 jsme se sešli s rodiči, sourozenci a babičkami na vánoční besídce. Děti předvedly rodičům připravený program složený z básniček, písniček a tanečků. I když se občas projevila malá nervozita, bylo to skvělé. Na závěr svého vystoupení předaly děti svým rodičům připravené dárečky - podkovičky a vánoční přáníčka.

Společná besídka u stromečku se nám vydařila.                                            Tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová

 

       Bavíme se navzájem


Žáci ZŠS byli pozváni na další ročník společné akce v DDM Bavíme se navzájem, který proběhl 8.12.2017. Děti se velmi pečlivě připravovaly a těšily se, až předvedou, co nového se naučily. Pohybové vystoupení všech tříd bylo velmi milé a přispělo k předvánoční pohodě. Odměnou za snahu byl mikulášský balíček pro všechny děti ZŠS.
Velmi děkujeme za pozvání i sladkosti, tleskáme dětem ze zájmových tanečních kroužků DDM a těšíme se zase za rok na další setkání.

M.Šnokhousová

                             5. PROSINCE přišel za dětmi do ZŠ Mikuláš s čertem

                                                              Na návštěvě v Přírodovědném oddělení DDM v Orlové

Ve čtvrtek 30. 11. žáci IV.B a VII.B navštívili Přírodovědné oddělení v DDM. Měli zde možnost zblízka pozorovat některá zvířata z třídy bezobratlých, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Exkurze byla pro žáky velmi poučná a všem se moc líbila.

Mgr. Radka Kamýčková

            

 1. A Navštívili nás Mikuláš s čertem

Dne 5. 12. 2017 zavítali do školy Mikuláš s čertem. Navštívili i naši třídu, ve které je čekali natěšení, ale také trochu vystrašení prvňáčci a děti z přípravné třídy. Přednesli jsme společně báseň, kterou se žáci pro Mikuláše naučili. Velkým zážitkem pro děti byl čertík, který zahrál na klavír, Mikuláš u toho tancoval a všichni jsme spolu zpívali známé písničky. Samozřejmě nechyběla sladká odměna pro všechny.

Zapsala: Balonová Soňa

     Podzim v naší škole

Radost máme – radost dáme, vždycky jenom s úsměvem.

Navštívili jsme knihovnu, měli jsme sportovní dopoledne, přírodovědnou vycházku, pekli jsme martinovské rohlíky………………stále něco tvoříme.

Žáci 4.A, 5.A a paní učitelky

FotogalerieŠťastné a veselé

Šťastné a veselé

Na nebi létají v podvečer andělé,

Pod bílou peřinou spí celá zem.

Šťastné a veselé Vánoce přejeme všem!

Kolektiv učitelů a dětí ZŠ Jarní

FotogalerieZáložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

Hodnocení 8. ročníku česko-slovenského projektu

Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů

Hodnocení

Diplom„Zdravá 5“ v 1. A

Pět úkolů zvládám hravě,

už vím, jak jíst zdravě.

 

Dne 28. 11. 2017 nás navštívila paní lektorka z nadačního fondu Albert, která nám zprostředkovala výukový program „Zdravá 5“. Velmi zajímavým a poutavým způsobem seznamovala děti se zdravými způsoby stravování. Žáci si zasoutěžili, plnili úkoly, poznávali a ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny.

Zpracovala: Balonová Soňa

 

        Sponzorský dar

            

Finanční příspěvek ArceloruMittal pro školu

  ZŠ Jarní 400 v Orlové-Porubě získala pro své žáky speciálních tříd zajímavou a zábavnou pomůcku – Albi Elektronické tužky s doprovodnými vzdělávacími knihami. Nákup knih sponzorovala ocelářská firma. V rámci ZAME grantu přispěla na projekt“ Hrej si a poznávej svět kolem nás“. Za tuto pomoc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr.Jana Raszková

      

 1. A Projektová výuka – finanční gramotnost (24. 11. 2017)

Projektové vyučování bylo zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Cílem bylo seznámit žáky s novými pojmy, a tím rozšířit jejich slovní zásobu – např. finance, peníze, měna, bankovka, mince, hospodaření s penězi, šetření. Vyučování žáky moc bavilo. Zábavnou formou se dověděli spoustu důležitých informací běžného každodenního života, vyplňovali pracovní listy, prováděli spravedlivé dělení a určování počtů. V závěru jsme si povídali o důležitosti hospodaření a šetření. Na tabuli jsme do naší pomyslné pokladničky ve tvaru prasátka zakreslovali mince, a poté každý žák nakreslil na tabuli obrázek svého přání, na co by si chtěl peníze ušetřit.

 

Zapsala: Balonová Soňa

        Výstava spolkové a klubové činnosti

Výstava spolkové a klubové činnosti

 Dne 3. 11. 2017 se žáci první třídy zúčastnili výstavy spolkových a klubových činností

v DKMO. Akce byla velmi pěkně připravena. Žáci viděli mnoho zajímavých věcí, květin, zvířátek. Také si mohli zasoutěžit, vlastnoručně vyrobit andílka, zahrát hry a zakoupit některé z výrobků. Poslechli jsme si krátkou přednášku o základech zdravovědy. Načerpali jsme inspiraci pro naše tvoření.

 Zapsala: Soňa Balonová

    

 Změna mailové adresy

Z důvodu změny poskytovatele internetu měníme od data 01.12.2017 e-adresu - zsjarniorlova@seznam.cz

Do tohoto data jsou souběžně obě adresy aktivní.

Věřím, že změna nepřinese žádné zásadní problémy.    Mgr. Věra Vrlíková

 Halloween

 

Ve středu 25. 10. si všechny speciální třídy užily báječnou halloweenskou párty. Tělocvična byla plná čarodějnic, čarodějů, duchů, strašidel a dalších přízraků. Tančili, rejdili, až se škola otřásala….

 

             Halloweenské vaření u autíků

            Všichni jsme se zapojili a všichni jsme si pošmákli…Autistická třída

Naše škola, hezká škola, rádi do ní chodíme, nejdříve si zazpíváme a potom se učíme…

Mgr. Radka Kamýčková

       

 Dračí Spirála

V úterý 17.10.prožila 6.B a 7.B den s pouštěním draků při své pravidelné návštěvě klubu Kudy kam. Nejdříve jsme si draky společně skládali, lepili, malovali, zdobili a pak jsme se těšili na hřiště a zahradu Spirály. Počasí nám přálo a tak si každý mohl užít běh se svým dráčkem. Následovala dračí překážková dráha. Všichni měli radost ze svých výrobků. Nyní je mají žácivystavené na chodbě školy.

Mgr.Jana Raszková

       Canisterapie

Žáci ZŠ speciální se po prázdninách přivítali s pejsky Lobym a Justou. Pro některé žáky to byl první kontakt s živým zvířetem.

Setkání bylo milé a už se těšíme na další.

Mgr. Iveta Koštialiková

    Gospel na Jarní 400

V říjnu probíhal v Orlové mezinárodní gospelový workshop. 16. 10. navštívili školu zahraniční účastníci workshopu. Byl to především anglický gospelový sbormistr Dave Daniel a dánská zpěvačka Liza Littau.

Svým pěveckým vystoupením potěšili žáky naší školy. Byl to úžasný zážitek.

 Zapsala Mgr. Jana Gvuzdová

 

        ArcelorMittal pomáhá dětem

Chtěli bychom touto cestou poděkovat ocelářské firmě za finanční dar, který poskytla naší škole v rámci ZAMEgrantu. Pro speciální třídy ZŠ Jarní 400 požádal zaměstnanec ArceloruMittal o finanční příspěvek na projekt „Hrej si a poznávej svět kolem nás“. První poznávací akci z darovaných peněz jsme uskutečnili 11. 10. 2017 a to výlet autobusem do Hlučína na Dětský ranč. Handicapovaní žáci (V.B,VI.B,VII.B,VIII.B,IX.B) měli možnost poznat zblízka život koní, prohlédli si dětskou ZOO, krmili domácí a hospodářská zvířata, zažili jízdu na koni a nakonec vyzkoušeli zajímavé průlezky a hrací prvky na rozsáhlé zahradě místního ranče.

Za kolektiv speciálních tříd Mgr. Jana Raszková

 FotogalerieVýuka v přírodě II. A – žáci 2. A 3. ročníku    

Podzim je prima, když neprší, svítí sluníčko a příroda je krásně barevná. 

Ve středu 4. 10. jsme využili hezkého počasí a vypravili se na podzimní vycházku. Děti jsme poučily o správném chování, zkontrolovaly vhodnou obuv a oblečení. Na začátku a konci celé skupiny měly děti reflexní vestičky pro bezpečnost.

Cestou žáci poznávali dopravní značky, ale hlavně si nacvičili bezpečné přecházení silnice.

Učili jsme se rozpoznávat plody a listy stromů, všímali si změn v podzimní krajině a povídali si o ochraně přírody.  Využili jsme poznatky z prvouky. Děti plnily různé praktické i vědomostní úkoly.

 

zapsala tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová

     Záložka do knihy spojuje školy

V letošním školním roce 2017/2018 se naše škola opět přihlásila do česko-slovenského projektu Záložka do školy spojuje školy. Žáci vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu Knihy vyprávějí příběhy. Vymění si ji se žáky z přidělené partnerské školy. Cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami, podpora čtenářství.

Naší škole byla přidělena Základná škola Štefana Závodníka, Pružina, SR.

 

Obec Pružina sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Považská Bystrica. Situovaná je v prírodnom prostredí severnej časti Strážovských vrchov v Pružinskej doline.

Škola je spádovou školou pre celú Pružinskú dolinu a navštevuje ju  263 detí, ktoré dochádzajú aj zo 6 okolitých dedín: Ďurďové, Podskalie, Tŕstie, Horný Lieskov, Dolný Lieskov a Slopná. Viac tu: http://pruzinazs.webnode.sk/o-nas/ŽÁCI ZŠ SPECIÁLNÍ ZAHÁJILI AKTIVITY V KLUBU „KUDY KAM“ VE SPIRÁLE

Pro všechny děti 6. a 7. B., bylo setkání po prázdninách ve Spirále hezkým zážitkem. Seznámily se s novými pomůckami, sportovním náčiním i hravými atrakcemi.

Některé z nich byly ve Spirále poprvé a moc se jim tam líbilo. V tomto prostředí získávají děti zábavnou a nenásilnou formou spoustu informací, prožitků i vědomosti, rozvíjí své pohybové a manuální dovednosti a to jiným způsobem, než ve škole.

Téma pracovních činností bylo nyní velice příhodné: „Houby v lese“. Děti viděly skutečné hříbky, které se staly modelem pro jejich tvorbu.

 Ivana Valčáková a Jana Raszková

     Je to i tvůj příběh - podpora zdravého pohybu

Dne 26. 9. jsme v rámci projektu SZÚ „Je to i tvůj příběh - podpora zdravého pohybu“ uspořádali soutěže v pohybové aktivitě. Protože nám počasí nepřálo, sportovní hry se konaly v tělocvičně.  Soupeřila mezi sebou smíšená družstva z 1., 2. a 3. třídy. Všichni zúčastnění byli odměněni drobnými dárky.

Děti byly sportovními činnostmi nadšené. Akce se všem líbila.

           Preventivní program NEKUŘÁTKA,

Preventivní program NEKUŘÁTKA, který proběhl v měsíci červnu byl zaměřený na prevenci závislosti na cigaretách, odmítání nabízené cigarety, vysvětlení pojmů, ukázku působení nikotinu na zdraví člověka, diskuzi o zdravém životním stylu.

Žáci byli motivováni pohádkou O veverce Věrce.

V řízeném rozhovoru se dozvěděli, co je kouření, proč lidé kouří, jak vzniká závislost, podle čeho se pozná kuřák, jaká jsou rizika kouření, kolik stojí tento zlozvyk, kde se nesmí kouřit, co je pasivní kouření.

Následně vyplnili pracovní list o zdravém životním stylu, shlédli krátké videoklipy o rizicích kouření a jedech obsažených v cigaretě. Vyluštili křížovku a na závěr vedli rozhovor o zdravé výživě.

 

Lektorky: Mgr. Šárka Janalíková, Mgr. Marie Šnokhousová

Třídy: IV.A, V.A ZŠ Jarní 400Výlet

Žáci VIII. B a IX. B se dne 19. 6. 2017 vydali v doprovodu učitelek a asistentek na sportovní výlet do parku v Bohumíně. Zde se nachází tzv. Mauglího stezka, která byla hlavním lákadlem našeho výletu. Všichni žáci se na zdolávání stezky velmi těšili, také prokázali své lezecké schopnosti a stezkou prošli. Park dětem poskytuje také vyžití na skluzavkách, kolotočích, houpačkách, posilovacích strojích. Součástí parku je i malý zvěřinec, kde děti mohou pozorovat pávy, ovce, kozy, drůbež a morčata. Odměnou pro děti byly nanuky, které si vychutnaly na zahradě minigolfu. Ve zdraví a spokojené se všechny děti vrátily zpět.

M.Šnokhousová, I.Koštialiková

 

Fotogalerie zde5. A - hrajeme divadlo

Je konec roku a pro žáky páté třídy to znamená, že se s naší školou loučí. Na rozloučenou si připravili divadelní představení „O Karkulce“, na kterém pracovali celý školní rok. Byla to práce opravdu velká, závěrečný výsledek a „herectví“ žáků musíme velmi ocenit. Dokonce i samotné kulisy si žáci připravovali sami. Minulý týden pořádali premiéru svého představení, a to pro vedení školy a tím odhalili celoroční tajemství. Dnes předvedli své výkony rodičům, kteří se přišli na pohádku podívat. Ještě žáky čeká několik představení do konce školního roku, které odehrají postupně pro všechny třídy naší školy.

Zpracovala: Balonová Soňa

Fotogalerie zdeŠkolní výlet

V pondělí 19. 6. 2017 jsme jeli na náš poslední společný školní výlet. Jeli jsme vlakem z Dětmarovic do Mostů u Jablunkova. Úspěšně jsme zdolali kopce a došli na horskou chatu Skalku, kde jsme se občerstvili, někteří jsme si pochutnali na dobré polévce, jiní mlsali nanuky a také si žáci nakoupili různé památkové suvenýry. Cesta lesem byla velmi příjemná, po celou dobu nám krásně svítilo sluníčko. Cestou jsme si prozpěvovali, pozorovali život v lese a došlo i na šiškovou válku. Přestože jsme se vraceli po celém dnu unavení, všichni měli úsměv na tváři a všem se výlet moc líbil.

Zapsala: Balonová Soňa

 

Fotogalerie zdeKnihovna

Poslední besedu v knihovně si žáci 3.A užili opakováním, doplňováním, skládáním, přiřazováním a luštěním úkolů z oblasti pohádek z Večerníčků, které si pro nás připravila paní knihovnice. Dopolední činnost v knihovně byla příjemným oživením činnostního učení v jazyce českém.

Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.

Žáci 3.A s paní učitelkou

      Plavání

Plaváčci z druhé a třetí třídy ZŠ Jarní, ukončili plavecký výcvik.

Bylo to príma, úsměv na rtech nám nevymizel ani po plaveckých závodech.

Plaveme všichni!

Děkujeme trenérkám plavání za trpělivost a druháci se těší na setkání v příštím roce.

Plavu dobře – plavu rád/a!

Sportu zdar!

Žáci a paní učitelky 2.A i 3.AVýlet plný zážitků

Ve středu 7.6. vyrazily 3 třídy speciálky (V.,VI. A VII.B) na výlet linkovým autobusem do blízkého města Bohumín. Cílem byl park P.Bezruče. Nejdříve jsme obdivovali krásný upravený park s poznávacími tabulemi. Dozvěděli jsme se, které stromy a keře tady rostou a poznávali je. Pak nás zaujala voliéra ptáků. Vycházka pokračovala k dopravnímu hřišti a k posilovacím a protahovacím „strojům“. Všechno jsme „prošmejdili“ a na chvíli spočinuli u svačiny. A pak už jsme se pustili do hlavní atrakce – Mauglího stezky, která všechny děti nadchla. Ve finále ji dokázali prolézt všichni, i když někteří s oporou učitelek a asistentek. Nevynechali jsme také prohlídku blízkého Mauglího ranče se zvířaty. Na závěr jsme dětem dopřáli posezení ve venkovní restauraci u minigolfu, kde si za kapesné koupily nějaký „mlsek“ a také ještě chvilku pohrály. S dobrou náladou a zpěvem „Sláva nazdar výletu…“ jsme se vrátili autobusem zpět do Orlové.

Mgr.Jana Raszková a kolektivBranný den

Dne 26. května 2017 se konal na ZŠ Jarní v Orlové – Porubě branný den. Žáci si vyzkoušeli cvičný poplach a pak prověřili svou pohotovost a tělesnou zdatnost na pěti stanovištích v prostorách hřiště. Plnili zde úkoly ze zdravovědy, topografie, zvládli správné chování v mimořádných situacích. Součástí branného dne byla také návštěva hasičské zbrojnice v Orlové – Porubě. Dobrovolní hasiči i příslušníci městské policie se žákům plně věnovali a praktické ukázky a seznámení s požární technikou bylo zajímavé.. S dobrovolnými hasiči i městskou policií spolupracujeme již dlouhodobě a vždy byla setkání pro naše žáky velmi přínosná a poučná. Děkujeme!

              Dotazník projektu „MAP – ORP Orlová“

Vážení rodiče, máte možnost vyplnit dotazník projektu „MAP – ORP Orlová“ Místní akční plán vzdělávání pro děti do 15 let.

Odkaz na dotazníkBESÍDKA KE DNI MAMINEK - VIII. B

V pátek 12. května se v naší třídě konala besídka ke Dni maminek.

Děti spolu s pedagogickými pracovníky nacvičily básničky, vyrobily přáníčka a přívěsky. Nechybělo ani pohoštění a dobrá nálada.

Velkým poděkováním pro maminky za jejich lásku a starostlivost byla sladká pusa nakonec.

 Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková

    POPŘÁLI JSME MAMINKÁM K SVÁTKU

Dojetí, radost a souznění panovalo 12. 5. na besídce ke Dni matek ve speciálních třídách 7. a 9. B. Děkujeme za krásně prožité chvíle všem zúčastněným!

 

        Den matek

 Také druháci naší školy si na pátek 12. 5. 2017 pro své rodiče připravili besídku ke Dni matek. Kromě hezkých básniček a písniček jsme také rodičům předvedli, jak se učíme a ukázali jim, jak hezky rychle už někteří umíme číst. Rodičům se ve škole určitě líbilo a všichni se už budeme těšit na další společnou akci. Té se však už zúčastníme jako třeťáci, protože prázdniny se nám nezadržitelně blíží.

zapsala třídní učitelka Marie Borová

            Den matek v přípravné třídě

Dne 10. 5. 2017 se v přípravné třídě sešly maminky, babičky, tety, tatínkové, dědečci i přátelé školy na besídce pořádané ke Dni matek. Všichni předškoláci připravili slavnostně prostřené stoly s pohoštěním. Každé z dětí vyrobilo pro svou maminku přáníčko s obrázkem a také jehelníček. Pásmem básní, písní a tanečků děti poděkovaly svým maminkám za lásku a starostlivost.

uč. přípravné třídy O. Žáková

Fotogalerie zde

 

 Besídka v I. A

Ve čtvrtek 11. května se v naší třídě konala besídka u příležitosti Dne matek.

Děti se naučily pásmo básniček a písniček. Nacvičily také krátké taneční vystoupení a vyrobily malé dárečky. Moc se těšily, jak maminky překvapí.

Vystoupení malých prvňáčků se všem líbilo. Maminky a babičky potěšilo i vlastnoručně vytvořené přáníčko a malá kytička konvalinek.

       Setkání s paní Jarkou Rybovou

3.A se 3.května vydala do Těšínského muzea v Orlové, kde jsme společně s výtvarnicí, paní Rybovou, tvořili překvapení pro naše maminky. Příjemná atmosféra, vlídný přístup a radost z naší tvorby nás obohatily.

Zapsala Šárka Šteffková

           RECYKLOHRANÍ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální se zapojili do dalšího úkolu RECYKLOHRANÍ s názvem KROTITELÉ VĚTRU.

Úkolem bylo vyrobit větrník z papíru. Nejdříve si povídali o vodní a větrné energii, kterou lidé využívali už od pradávna. Podívali se na obrázky, jak elektrárny vypadají a kde je mohou najít. Nakonec společnými silami vyrobili větrníky z papíru, které se moc povedly.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

 

 DEN ZEMĚ V DDM ORLOVÁ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si prožili Den Země v DDM Orlová.

Zkusili si nakrmit králičky a morčátka. Prohlédli si želvu, hada, ježka i mnohonožku. Někteří odvážlivci si je pohladili či podrželi na ruce.

Na interaktivní tabuli společně poznávali hmyz a zvířata. Vyzkoušeli si složit puzzle obrázků z mořského světa. Na konci návštěvy byli žáci odměněni sladkostmi a omalovánkou.

Všem se nám Den Země líbil a už se těšíme na další návštěvu.

 Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková

 

         KONÍCI NA DOSAH DLANĚ

Prostorný výběh koní v blízkém okolí dolní školy se stává poutavou vycházkou pro naše žáky. Mnozí z nich se nebojí a krmí je čerstvě vyrostlou travou a jablky. Koníci reagují na zavolání a vždy si na nabízené „krmi“ pochutnávají. Oživením stáda je mladé hříbě, které se stalo velkým lákadlem našich dětí při poznávacích vycházkách jarní přírodou.

Ivana Valčáková

 

 

Fotogalerie zdeNÁVŠTĚVA NA POLICII ČR

Duben – měsíc bezpečnosti.  V posledním dubnovém týdnu jsme využili možnost navštívit obvodní oddělení Policie ČR v Orlové. Preventistka zdejšího oddělení prap. Mgr. Jana Maroščíková našim žákům ukázala policejní stanici, cely pro zadržené i policejní auto. Žáci si vyzkoušeli neprůstřelnou vestu a prohlídli si služební zbraň. Při besedě o tom jak se bezpečně chovat doma, na ulici či hřišti dětem ochotně odpovídala na jejich otázky. 

 

       Duben v I. A

4. 4. jsme se byli podívat v Komunitním centru Maják. Pracovnice komunitního centra dětem ukázaly, jak mohou trávit svůj volný čas. Děti si vyráběly různé výrobky, zapojily se do hry na netradiční hudební nástroje, na bubínky se pokoušely tvořit doprovod k písničkám. Vyzkoušely si také střílení na terč.

Ve třídě jsme připravovali výrobky na velikonoční výstavku – malovali vajíčka a vytvářeli velikonoční závěsy z březového proutí.

Dne 12. 4. proběhl ve  třídě projekt „Veselé zoubky“ – preventivní program společnosti DM – správná péče o chrup. Žáci si připomněli, proč je důležité důkladně si čistit zuby po každém jídle a pravidelně navštěvovat zubního lékaře. Zhlédli loutkový film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“ a samostatně si vyplnili pracovní list k danému programu. Nakreslili si také svůj veselý zoubek. Každý žák byl odměněn balíčkem od firmy DM.

V pátek 21. 4. jsme se zapojili do oslav Dne Země na podporu životního prostředí. Byli jsme se podívat na cizokrajná zvířata ve zvěřinci, zpracovávali pracovní listy zaměřené na prohloubení vztahu člověka k přírodě, na rozvoj znalostí a dovedností v ekologické oblasti.

Ve čtvrtek 27. 4. jsme navštívili Policii ČR. Děti se formou besedy seznámily se zásadami bezpečného chování. Dále si prohlédly vybavení policistů. Mohly si prohlédnout zbraně, zkusit neprůstřelnou vestu a osahat pouta a obušek.

Fotogalerie zdeNENIČME PŘÍRODU – TŘIĎME ODPAD!

NENIČME PŘÍRODU – TŘIĎME ODPAD!

     (heslo letošních oslav Dne Země)

 22. dubna lidé na celém světě opět slavili DEN ZEMĚ - svátek naší modré planety. Svátek to není příliš starý. Slaví se od roku 1970 a za jeho vznikem stáli američtí studenti.

Také letos se na naší škole opět slavil. Pojali jsme ho trochu netradičně. Naše cesta nejdříve vedla do Cirkusu Šimek, kde jsme si prohlédli zvěřinec se spoustou našich i cizokrajných zvířat.

Připomněli jsme si, že život na naší planetě může být zajímavý a pestrý, jestliže se nám ji podaří uchránit takovou jaká je. Především nesmí být zahlcena odpadem, znečištěným ovzduším, znečištěnou vodou a půdou.

Nakonec jsme si povídali o tom, jak každý z nás k ochraně naší planety může přispět. Třeba jenom tím, že budeme třídit odpad.

Fotogalerie zdeDen země v VI.B

„Jen si, děti, všimněte,

co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,

co tu jenom kvítí kvete ……“ -  těmito verši Jana Čarka z básně „Ráj domova“ byli žáci motivováni v pátek 21.4. při výrobě plastických květin a stromů z recyklačního a odpadového materiálu.

V rámci projektu Den země jsme si prohlíželi obrázky  přírody na naší zeměkouli a vyprávěli si, jak sami můžeme přispět k ochraně země i svého okolí. Kousek vytvořené přírody zdobí nyní naši třídu.

  Mgr. Jana Raszková a Helena Adamčíková

  Den Země – projektové vyučování v 5. A

V pátek 21. 4. 2017 probíhalo projektové vyučování „Den Země“, kdy si žáci připomněli svátek naší planety Země, který připadá na 22. duben. Společně diskutovali o ekologických problémech a hledali správné způsoby chování vůči přírodě. Shlédli velmi naučnou prezentaci a získané vědomosti využili při tvorbě plakátu, který věnovali právě Zemi, a který vytvořili všichni společně. Součástí projektového dne byla i návštěva zvěřince v nedalekém cirkuse.

 Zapsala: Balonová Soňa

        DEN ZEMĚ

Žáci tříd IX.B a VIII.B si v pátek 21.4.2017 připomněli Den Země. Povídali si o tom, jak mohou děti přispět k ochraně přírody, jak se bezpečně chovat v přírodě, jak třídit odpadky do barevných kontejnerů. Vše si ukazovali na obrázcích a třídili. K obrázkům známých zvířat přiřazovali jejich obydlí. O přírodě si i zazpívali. Nakonec pracovali s materiálem určeným k recyklaci a vytvořili zajímavé výrobky.

Mgr. Marie Šnokhousová

   PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si v rámci projektového dne vyrobili stromy z recyklovaných papírových tašek. Prohlídli si prezentaci ke Dni Země. Projektový den jsme společně zakončili vybarvením a složením puzzle zeměkoule.

Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Petra Kantková, Alena Russnáková

   VELIKONOČNÍ BERÁNCI

VELIKONOČNÍ BERÁNCI

Před VELIKONOCEMI se na dolní škole tvořilo a peklo. Děti si hrály na kuchaře, pomáhaly s přípravou i zdobením tvarohových beránků. Co všechno naše děti zvládly? Vymazat formu, rozbít vajíčka, nasypat a umíchat suroviny ručně i mixérem, vyšlehat sníh, vkládat těsto do formy a odnést do trouby. Všechny činnosti spojené s vařením a pečením je moc baví. Ochutnávka ale ze všeho nejvíce.

Kolektiv ZŠS

 

Fotogalerie zde« | 1 2 3 4 5 6 | »