Aktuality


DEN DĚTÍ VE SPIRÁLE

1. června oslavily ve Spirále svůj svátek všechny děti  ZŠS. Společně si zazpívaly, zatančily a účastnily se připravených atrakcí a soutěží. Pochutnaly si také na grilované klobásce. Sladkou tečkou za celým dnem byly muffiny, které pro děti upekly asistentky Alena Russnáková a Marcela Neuwertová.

Děkujeme rovněž zaměstnancům Spirály za zhotovení medailí pro děti a nákup bonbónů, za přípravu soutěží a ugrilování klobásek.

 

Dne 5. 6.2018      

 

Kolektiv ZŠS

 

 

fotogalerie-mdd.docx

 Mezinárodní den dětí

V pátek 1. června 2018 žáci prvního stupně naší školy, jako každoročně, oslavovali Mezinárodní den dětí.

Žáci 1. – 3. třídy oslavovali ve třídách. Pracovali na úkolech z pracovních listů, řešili křížovky, rébusy a i sportovně si zasoutěžili.

Žáci 4. a 5. třídy jeli na trošičku utajený výlet. Navštívili zemědělskou firmu NETIS v Dolní Lutyni, kde si mohli prohlédnout zemědělskou techniku – traktory, sečky, kombajn, secí stroj, postřikovací stroje. Podívali se do mléčnice a seznámili se s moderní dojící linkou, kterou obsluhovaly jen dvě dojičky. Ta teda dokáže lidem usnadnit velmi namáhavou práci. Viděli porodnu telat a spoustu malinkých telátek, která měla každá svůj domeček. Dokonce si je mohli i pohladit.

Volný čas do odjezdu autobusu zpátky ke škole jsme vyplnili na houpačkách, prolézačkách v místním parku a velkou zmrzlinou.

Perfektní počasí a spokojenost všech žáků i učitelů přispělo ke zdaru celé akce.

zapsala Marie BorováPoděkování společnosti ArcelorMittal za finanční dar

Naší škole se podařilo získat účelově vázaný dar ve výši 15 000,- Kč od společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava s.r.o.

Peníze použijeme pro žáky Základní školy speciální na realizaci projektu „Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou“.

Děkuji Mgr. Janě Raszkové, učitelce ZŠ speciální, za zpracování projektu a přeji našim žákům a pedagogickým zaměstnancům, kteří budou do projektu zapojeni, jen samé příjemné zážitky a zajímavá setkání.

                                                                                                          Mgr. Věra Vrlíková

 

 

 PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat babičce Jaroslava Stanka, paní Uršule Ondrušové, za nakoupení sladkostí ke Dni dětí pro žáky z VII. B.

Dne 29. 5. 2018    
Mgr. Ivana ValčákováZpráva z činnosti čtenářského klubu

Ve druhém pololetí letošního školního roku probíhal na naší škole čtenářský klub pro žáky
1. a 2. třídy. Žáci se zdokonalovali ve svých čtenářských dovednostech, rozvíjeli si své řečové schopnosti a seznamovali se s různými žánry literatury. Na každém setkání měli žáci vymezený čas pro vlastní tiché čtení své oblíbené knížky. Následně potom sdělovali kamarádům, o čem čtou a jak se jim daná kniha líbí. Seznamovali se s prvky správné prezentace přečtené knihy.

Mezi oblíbené činnosti patřily hry zaměřené na posilování paměti, na rozvoj slovní zásoby, různé jazykolamy, kvízy a křížovky. Společně žáci vytvořili leporelo Honzíkova cesta, které obohatili o své vlastní ilustrace. Během setkání jsme také několikrát zvládli dramatizaci pohádky „O poslušných kůzlátkách“. Tato aktivita žáky velmi bavila a chtěli hrát stále dokola.

Na posledním setkání obdrželi všichni diplom za aktivní práci ve čtenářském klubu. Chtěla bych žáky za jejich přístup k práci pochválit.

V Orlové 23. 5. 2018

Balonová Soňa (vedoucí klubu)

          Projektová výuka v 1. A – zdravé zoubky

 

V pátek 18. 5. 2018 probíhalo v první třídě projektové vyučování zaměřené na péči o zoubky, na prevenci vzniku zubního kazu. Téma navazovalo na projekt „čisté ručičky“, který probíhal ve čtvrtek. Žáci se seznamovali se správnou zubní hygienou, plnili úkoly a kvízy. Na závěr společně vytvořili zdravý a zkažený zub, na které přilepovali správné obrázky vystřižené z letáků.

Zapsala: Balonová Soňa

    Zpráva o projektu Čisté ručičky konaném dne 18. 5. 2018

Dne 18. 5. 2018 proběhl na základní škole projekt Čisté ručičky. Děti prvního stupně naší školy si vyzkoušely realizaci správné hygieny a to nejen rukou, ale také dutiny ústní. Lektorky dětem na názorných příkladech předvedly, jak je nebezpečné si neumývat ruce po použití toalety, před jídlem i po práci. Správná péče o chrup a technika čištění zubů byly součástí projektu. Žáci byli pozorní a v závěru akce měli možnost získat odpovědi na své otázky z oblasti hygieny, péče o své tělo a zdravého životního stylu.

Olga Žáková uč. přípr. třídy

      Den matek VIII. B

Den matek si připomněli také žáci VIII. B třídy ZŠS. A protože je to svátek, který se dotýká srdíčka každého z nich, vyrobili spolu s pedagogickými pracovníky svým maminkám krásná přáníčka. Nechyběla ani kytička a sladké pohoštění. Den matek zakončili žáci sladkou pusou mamince.

Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Darina Nogová, Alena Russnáková

    Zpráva o konání besídky ke Dni matek dne 11. 5. 2018

Dne 11. 5. 2018 se konala besídka ke Dni matek v přípravné třídě. Žáci se na besídku dobře připravili. Nacvičili básničky, písně i tanečky. S velkou snaživostí připravovali dárky pro maminky a úzkostlivě vyráběli květiny, které chtěli dát maminkám. Nejmenší žáčci také nachystali pro své maminky, babičky, tety a rodinné příslušníky pohoštění. V pátek, v půl jedenácté se sešly maminky, tety a babičky v přípravné třídě, aby si poslechly přání svých dětí. Malí žáčci recitovali, zpívali i tančili a v závěru besídky dali svým maminkám květinu, kterou sami vyrobili, přáníčko ze srdíček a obrázek na památku. Ten, kdo přišel, určitě nelitoval. Děti svým maminkám tak poděkovaly za jejich péči, lásku a starostlivost. Maminky, babičky i ostatní rodinní příslušníci odcházeli z besídky potěšeni, že z jejich dětí jsou už budoucí školáci, kteří již mnohé dokážou sami.

Zapsala učitelka přípr.tř. Olga Žáková

   Besídka ke Dni matek v ZŠS

foto-besidka.docx

"Maminky, mámy, jakpak se máte? My jsme vám přišli dnes společně přát....." Takto přivítaly děti ze VII.B a IX.B své maminky a babičky na besídce ke Dni matek v pátek 11.5.2018. Program dále pokračoval básničkami a písničkami o maminkách. Hlavní částí programu byla hraná pohádka O koblížkovi. Kromě dětí si v ní zahrály, zazpívaly a zatančily i paní učitelky. Opravdu se vydařila a děti si zasloužily velký potlesk, objetí a políbení od svých maminek.

Milé maminky, buďte zdravé, šťastné, vaše děti to poznají a budou stejně spokojené jako vy. Tak zase za rok se těšíme na společné setkání.

Dne 12. 5.

Mgr. Marie Šnokhousová.Nabídka vzdělávacích a sociálních služeb

Vážení rodiče,

na jedné z aktivit města, které jsou zaměřené na zdravotně postižené občany, jsem na základě reakcí přítomných maminek našich žáků ze ZŠS zjistila, že by bylo vhodné, abyste byli informováni o možnostech dalšího vzdělávání a o sociálních službách, které byste mohli pro své děti využívat. Oslovila jsem zástupce Slezské diakonie, Městského úřadu a Duhy a dne 22. 5. 2018 v 8:15 hod je připraveno setkání s vámi, rodiči, na kterém budete o nabídce vzdělávání a sociálních služeb informováni ústně i formou letáčku. Budete mít samozřejmě i možnost se na cokoli zeptat. Věřím, že se této akce zúčastníte.       

                                                                                                         Mgr. Věra Vrlíková

 Den matek – besídka v 1. A

V pátek 11. 5. 2018 se v první třídě uskutečnila besídka k blížícímu se svátku maminek. Všichni se na besídku naučili pro své maminky mnoho nových básniček, krásné písničky a také předvedli společný taneček. Pro přítomné maminky, babičky a další příbuzné zvládli žáci zahrát své první vystoupení na hrací tyče – boomwhackers. Na závěr obdarovali své maminky vlastnoručně vyrobenými dárečky. Po celou dobu panovala ve třídě spokojená, veselá nálada a bylo vidět jen úsměvy na všech tvářích.

Ještě jednou přeji maminkám vše nejlepší k jejich nedělnímu svátku.

Zapsala: Balonová Soňa

           Besídka ke Dni matek ve II.A

10. května 2018 se konala besídka ke Dni matek. Sešli se zde hlavně maminky a babičky, ale nechyběli ani tatínci.  Děti 2. a 3. ročníku recitovaly básničky, zpívaly písně, tančily a zahrály krátká divadelní představení podle veršovaných pohádek Františka Hrubína. Závěrem děti tančily i se svými rodiči. Pak předaly maminkám přání a dárečky, které vyrobily v hodinách pracovní a výtvarné výchovy.

Besídka se dětem vydařila a všem se to moc líbilo.

Mgr. Jana Gvuzdová, tř. uč.

      DOPRAVA

Duben je takový zvláštní měsíc. Nejen, že v něm na Svatého Jiří (24. 4.), vylézají hadi a štíři, oslavujeme Den Země (22. 4.), počasí je „aprílové“, ale již po řadu let je DUBEN tradován také jako MĚSÍC BEZPEČNOSTI.

 V třídenním projektu jsme si s dětmi vyprávěli, jak se mají správně chovat jako účastníci provozu na pozemních komunikacích a na co si mají dávat pozor. Poznávali a třídili jsme dopravní prostředky podle místa výskytu, poslouchali jejich zvuky, prohlíželi si obrazový materiál v knihách i v PC a v neposlední řadě hovořili o bezpečnosti při cestování a správném chování v dopravních prostředcích.Vše jsme si vyzkoušeli také prakticky. Cestu do Ostravy autobusem i přemístění tramvají do centra Ostravy, zvládly děti skvěle. Odměnou jim bylo posezení v cukrárně se sladkým občerstvením a hry v obchodním centru FORUM – Nová Karolína. Některé děti cestovaly tramvají poprvé, určitě si domů odnesly hezký zážitek z vydařeného výletu.

 

Dne 9. 5. 2018                                     

Mgr. Ivana Valčáková

 

foto-doprava.docxInteraktivní program ke Dni Země – 26.4.2018

Přírodovědné oddělení Muzea Těšínska v Orlové nabízelo školám hodinový interaktivní program ke Dni Země. Využili jsme pozvání a 26.4.2018 jsme se do muzea vypravili. S úsměvem nás přivítaly paní Dagmar Lázničková a Petra Juřicová. Pro děti měly připravené soutěživé aktivity, které prověřily jejich přírodovědné znalosti. Ukázaly jim, jak na Zemi nejlépe přežít, a to v podmínkách našeho regionu. Seznámily žáky s konkrétními rostlinami, které jsou jedlé a mohou sloužit jako náhražka za různé potravinové suroviny či pro zdravotnické účely. Žáci se dozvěděli, jak si obstarat vodu, jídlo, oheň a postavit úkryt. Zjistili, co si mají vzít s sebou do přírody pro přežití. Zabývali se orientací v přírodním prostoru, určovali světové strany bez kompasu. Vše probíhalo soutěživou formou. Nakonec si děti odnesly i sladkou odměnu.

Za velmi zajímavé informace moc děkují

PhDr. Jarmila Nelhübelová, Marianna Sokolová a žáci V.B třídyNávštěva obvodního oddělení Policie ČR v Orlové-Porubě, Slezská 1370

Policie ČR nejen pomáhá a chrání, ale nabízí veřejnosti i různé preventivní aktivity a projekty zejména formou besed a přednášek.

Naše škola využila možnosti prohlédnout si prostory obvodního oddělení Policie ČR v Orlové-Porubě, policejní výzbroj, výstroj a techniku. V měsíci dubnu se této akce postupně zúčastnily všechny třídy ze ZŠ, Slezská 200 v Orlové-Porubě a také 1. třída ze ZŠ, Jarní 400 v Orlové-Porubě.

Po příchodu do budovy se nás ujala preventistka zdejšího oddělení prap. Mgr. Jana Maroščíková. Naše žáky s úsměvem přivítala a ochotně jim po celou dobu trpělivě odpovídala na všechny jejich všetečné dotazy. Žáci byli nadšeni. Mohli pobýt v cele předběžného zadržení, sednout si do služebního auta, vyzkoušet si tíhu neprůstřelné vesty. Ohromil je rovněž i člen pořádkové jednotky, který se jim předvedl v kompletní výstroji a výzbroji.

Děkujeme všem, kteří byli v době našich prohlídek obvodního policejního oddělení ve službě, za jejich vstřícný přístup k našim žákům. Věříme, že tato preventivní akce na žáky zapůsobila natolik, že tyto prostory budou navštěvovat vždy jen v rámci exkurzí a podobných akcí.

PhDr. Jarmila Nelhübelová

 PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

Žáci VIII. B třídy ZŠ speciální si na projektový den připravili střapáče, aby jim ve třídě bylo veselo a měli živou přírodu neustále před očima. S pedagogickými pracovníky společně vyrobili stromy, kde byly napsány vzkazy, jak chrání životní prostředí. Projektový den jsme společně zakončili vycházkou po blízkém okolí, kde jsme mohli vidět, že ne všichni přírodu chrání.

Mgr. Iveta Koštialiková, asis. ped. Darina Nogová, Alena Russnáková

     Besídka ke Dni matek IV.B

   Žáci VI.B si připravili pásmo tanců, hudebně pohybových her a rytmizační doprovody k písním pro maminky. Vystoupení probíhalo s předstihem z organizačních důvodů již 2.5. Každý se snažil úměrně svým schopnostem a možnostem, což maminky i babičky ocenily se slzami v očích. Nechyběly ani krásné dárky- srdce zdobené mačkaným krepovým papírem s fotkou dítěte a květina s přáním pro maminku. Všechny dárky se snažili žáci sami zdobit, k pěknému výsledku jim pomáhaly p. asistentky Helena Adamčíková a Kateřina Barcuchová.

Mgr. Jana Raszková

 

foto-den-matek.docxDen Země

I letos proběhl na naší škole tradiční projektový den – Den Země. Tentokrát pod názvem „Nezničme si naši modrou planetu.“

Ve čtyřhodinovém bloku si všechny třídy tento významný svátek připomněly a vytvořily si několik pravidel, jak každý z nás může přispět k tomu, aby naše krásná planeta byla ve své jedinečnosti zachována i pro budoucí generace.

Tady jsou: Třiďme odpad! Neplýtvejme vodou! Zbytečně nesviťme tam, kde nejsme! Pěstujme rostliny! Neničme stromy a keře v přírodě! Netýrejme zvířata!

Projektový den jsme ukončili s přáním, aby Den Země nebyl oslavován pouze jednou v roce 22. dubna, ale jeho význam připomínán každý všední den.

Zapsala Marie BorováDen Země v 1. A

V pátek 27. 4. 2018 jsme si s žáky připomněli svátek naší planety Země, který připadá na

22. 4. 2018. Povídali jsme si o ekologických problémech, o nutnosti třídění odpadů a hledali jsme správné způsoby chování vůči přírodě. Na procházce jsme pozorovali přírodu, kvetoucí stromy, kytky a létající včely. Ve výtvarné výchově jsme potom vytvářeli včelí společenstvo a zopakovali si získané poznatky o životě a užitečnosti včeliček.

Zapsala: Balonová Soňa

        Máme rádi zvířata

 Tento projekt prožívali žáci 6.B  v dubnu. V rámci dvou týdnů jsme se účastnili zajímavých akcí, při kterých žáci poznávali hospodářská a domácí zvířata. První týden jsme měli zaměřený na hospodářská zvířata, která jsme poznávali na obrázcích a fotografiích, na vycházkách k blízkým zahradám a pastvinám, poslouchali zvuky na CD, vyprávěli si, kde žijí a čím se živí, jaký dávají užitek…K tomuto tématu jsme tvořili výtvarné práce, četli pohádky O třech prasátkách, Neposlušných kůzlatech.., zpívali a rytmizovali písně. Druhý týden jsme měli zaměřený na zvířata chovaná v domácím prostředí. Četli jsme z knihy O pejskovi a kočičce, „veselého psa“ jsme vytvořili z barevných papírů v klubu ve Spirále. Starost o pejska si děti zkusily v rámci canisterapie ( vodění, krmení, česání, pokyny, mazlení..). Nejzajímavější akce byla s paní Fujcikovou (maminka Honzíka), která přinesla dětem ukázat zvířata, která chová doma – ještěra-agamu vousatou, šneka afrického a ježka. Všichni jsme si je mohli prohlédnout zblízka, osahat, pohladit. Dozvěděli jsme se , jak žijí, co jí.. Malého ježka zachránila paní Fujciková na podzim před umrznutím a starala se o něj celou zimu. Vše jsme si o něm přečetli v knize  První čtení o zvířátkách od orlovské autorky Bohunky Trelové.  Pak se celá třída vydala na louku za školu, zamávali jsme bodlinkovi a vypustili jej do volné přírody. Na konci týdne jsme ještě navštívili  přírodovědné oddělení v DDM, kde nám pan Bura ukázal zvířata v teráriích , akváriích a klecích. Děti si také zkusily nakrmit morčata a králíčky. Ve škole si svoje setkání se zvířaty žáci velmi rádi připomínají  prohlížením fotek na PC.

Mgr. Jana Raszková VI.B

 

fotodokumentace-mame-radi-zvirata.docxDen Země ve II. A

V týdnu od 20. do 27. 4. jsme se zapojili společně s mnoha lidmi na celé planetě do oslav Dne Země. Vše vyvrcholilo v pátek 27. 4. projektovým dnem.

Naučili jsme se třídit odpad, získali jsme další poznatky o přírodě, poznali jsme souvislosti mezi živou a neživou přírodou, pekli jsme perníčky, uvědomili jsme si, co do přírody nepatří.

Plnění úkolů se netýkalo pouze pohybových dovedností, ale také rozumového a logického myšlení. Děti využívaly v přírodě znalostí a poznatků získaných při rozhovorech a diskusích ve škole, ale i svých zkušeností z běžného života.

Zapsala: Mgr. Jana Gvuzdová

 

     Koutek živé přírody

V souvislosti s blížícím se Dnem Země, pečovali žáci 7. B v měsíci DUBNU o koutek živé přírody. Vysévali osení, zalévali a kypřili půdu, stříhali trávu a pozorovali rostoucí hrách, který sadili do misek s vatou a později přesadili do bedny s hlínou. Vyrobili si i punčochového panáčka s trávou na hlavě.

Nejen že si u toho užili spoustu legrace, ale také se dozvěděli, jak pěstovat rostliny ze semínek.

Až do konce školního roku budou pečovat o macešky, letní a pokojové květiny, měnit vodu květinám ve váze.

 Mgr. Ivana Valčáková

 

koutek-zive-prirody.docx

 Exkurze na Policii ČR

Dne 19. 4. 2018 navštívili žáci 1. třídy místní oddělení Policie ČR. Paní policistka nás seznámila s činností policie, provedla nás oddělením a ukázala část policejní výzbroje. Žákům se návštěva této instituce velmi líbila. Měli možnost si prohlédnout také policejní automobil a na chvíli si v něm posedět.

 Zapsala: Balonová S.

     PEČUJEME O SVÉ ZDRAVÍ

 

V projektovém týdnu, věnovanému Světovému Dni zdraví (7. duben), navštívili žáci VII. B Nemocnici s poliklinikou a Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje v Orlové. Prevence, péče o zdraví, ale také možné následky nemocí, úrazů a nehod, byly hlavními tématy celého týdne. Žáci si prošli prostory nemocnice od rehabilitačního oddělení v suterénu, přes lékárnu, po ambulance odborných a praktických lékařů ve všech patrech.

Největším zážitkem však byla pro naše žáky prohlídka záchranného vozu a výstražný maják.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat sestrám na rehabilitačním oddělení za sladkosti pro děti a zaměstnancům záchranné služby za milé přijetí a hezký výklad s názornou ukázkou.

 

Dne 8. 4. 2018     

Zapsala Mgr. Ivana Valčáková

 

 

pecujeme-o-sve-zdravi.docxVelikonoční výstava

Dne 26. 3. - 29. 3. 2018 se konala v DKM Orlová Velikonoční výstava.Součástí výstavy byla soutěž "O nejkrásnější symbol jara", které se zúčastnily základní a mateřské školy v Orlové.Do soutěže rovněž přispěly svými výtvarnými a rukodělnými pracemi i naše děti.V dětské kategorii získali 1. místo zajíčci z ponožek, které vytvořili žáci z naší školní družiny. Tímto bychom jim chtěly poděkovat za jejich snahu a píli při tvorbě velikonočních zajíčků.

 Vychovatelky Marcela Šokalová a Martina Flešková

 

 Pomáhat a chránit 158

Ve čtvrtek 12. dubna měli žáci speciálních tříd jedinečnou možnost navštívit Obvodní oddělení Policie ČR v Orlové, kde se mohli na vlastní oči seznámit s náročnou prací policistů. Pro naše žáky bylo obrovským zážitkem moci si zblízka osahat člena pořádkové jednotky, potěžkat si a prohlédnout policejní zbraně, neprůstřelnou vestu a dokonce možnost navštívit celu předběžného zadržení. Děkujeme všem za hluboké zážitky a vstřícný přístup k našim žákům.

 Mgr. Radka Kamýčková

 

 

 

         Divadelní představení

V úterý 20. 3. 2018 byli žáci přípravné, první, druhé a třetí třídy shlédnout divadelní představení „Malá čarodějnice“, kterou znají spíše v animované podobě. Divadelní pohádka se všem moc líbila. Na chvíli jsme se přenesli do světa kouzel a fandili jsme malé čarodějnici, aby se jí podařilo složit těžkou zkoušku, ve které prokázala své kouzelnické schopnosti. Se vším jí pomáhal její kamarád - mluvící havran Abraxas.

Zapsala: Balonová SoňaDen vody ve II. A

Ve čtvrtek 22. 3. jsme si připomněli Světový den vody. Třídní projekt byl zpracován pro předměty prvouka, český jazyk a výtvarná výchova. To, že pro život na Zemi je voda nezbytná, nebylo pro druháky a třeťáky nic nového.

Zaměřili jsme se hlavně na poznávání přírody – koloběh vody, ochranu životního prostředí, skupenství vody.

Žáci plnili různé úkoly formou soutěží a her, vyplňovali pracovní list.

Na závěr projektu zpracovali jednoduchou myšlenkovou mapu.

 

Tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová

 

 Velikonoční tvoření ve Spirále

velikonocni-tvoreni.docx

Tvořivé dopoledne s velikonoční atmosférou prožili dne 20. 3. žáci VII. B. ve Spirále. Krátkým příběhem, který jim přiblížil zvyky a tradice SVÁTKŮ JARA, básněmi a písničkami byli žáci namotivováni k tvorbě. Všem se vajíčka, slepice i zajíčci z papíru moc povedli.

  Mgr. Ivana Valčáková

 

   

         Vitamínový den

Vitamínový den pro děti ze ZŠ Jarní 400

Ve čtvrtek 15. 3. se na naší škole konal  „Vitamínový den“ jako doprovodný program projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Obsahem prezentace pro děti bylo krátké poučení o správných stravovacích návycích,  praktické ukázky lisování ovocných a zeleninových šťáv a jejich ochutnávka. Žáci si také pochutnali na nejrůznějších kouscích ovoce a zeleniny a okusili RAW stravu ve formě zdravého mlsání.

Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Zdravé RAW mlsání

1 hrnek rozmixovaných slunečnicových semínek

1 hrnek rozmixovaných rozinek

Vše smícháme, vyválíme plát a vykrajujeme tvary, které stačí jen nechat zaschnout.

Můžeme posypat kokosem nebo tvořit kuličky, do kterých zabalíme např. mandli.

Mgr. Jana Gvuzdová

 

     Návštěva Těšínského muzea a soutěž o Orlové

V pátek 9. 3. se žáci   II. A vydali na návštěvu Těšínského muzea, které nově sídlí v prostorách obchodní akademie. Návštěva muzea byla v rámci přípravy třeťáků na soutěž o historii i současnosti Orlové. Druháci se dozvěděli nové informace, třeťáci si měli možnost prohloubit znalosti o našem městě a hravou formou si zopakovat nabyté poznatky ze školy.

Celý program byl velmi hezký a už se těšíme na další návštěvu muzea.

    

 

13. 3. se pak konala vědomostní soutěž o Orlové. Naši školu reprezentovala Sára Kančiová.

Všichni soutěžící získali „Účastnický list“, knihu o Orlové a další pěkné ceny.

Soutěži byli přítomni a ocenění předávali starosta města Ing. Tomáš Kuča a ředitel Těšínského muzea PeadDr. Zbyšek Ondřeka.Knihovna 8. 3.

8.března,

Lasse, Bosse, Olle, Britta, Anna, Já ( Lisa) a My – děti ze 4.A , jsme strávili pěkný čas v městské knihovně nejen se sebou, ale i s dalšími dětskými hrdiny spisovatelky Astrid Lindgrenové.

Povídání o spisovatelce i další praktické úkoly se nám velmi líbily a obohatily náš obzor.

Na další setkání v knihovně se těšíme.

Žáci 4.A s třídní učitelkouPřekvapení k Mezinárodnímu dni žen

Kolektiv pedagogických pracovnic děkuje za velmi milé překvapení k Mezinárodnímu dni žen. Žák Alex Skýba ze VI.A třídy věnoval každé z nás pěknou kytičku, a tímto nám udělal nesmírnou radost.SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu SNĚHULÁCI PRO AFRIKU. Žáci 1.-5. tříd postavili 5 sněhuláků, a tím přispěli 250 Kč na tento projekt. Za získané peníze se kupují jízdní kola pro děti v Africe, které bydlí daleko od školy. Také se nakupují pomůcky pro výuku v těchto školách.

 

Pavla Marečková

       Karneval

Šašek, voják, princezna,

každý z nás to dobře zná.

Dnes nám bylo ve škole hej,

protože jsme měli v tělocvičně rej.

Kdopak by se medvěda bál?

Vždyť to byl jen karneval.

Ve středu 28. 2. měli  žáci ze speciálních tříd zábavné dopoledne. Nastrojení do krásných masek si užili báječnou karnevalovou zábavu, která se moc se vyvedla. Už se zase těšíme na příští rok!

 

Mgr. Radka Kamýčková

 

 

     

 

                Poděkování panu Šarochovi.

Nebývá obvyklé, aby se žáci druhého stupně ZŠ těšili na besedu s preventivní tematikou. V případě přednášek Mgr. Václava Šarocha je to jiné. Pan Šaroch má v práci s dětmi velké zkušenosti, rozumí jim, dokáže pomoci a poradit, umí s dětmi navázat kontakt tak, aby mu rozuměly, aby se nebály svěřit se a pohovořit o tom, co je trápí nebo s čím si nevědí rady. Děti pana Šarocha opravdu poslouchají, ptají se, diskutují.
V takovém duchu proběhla 1.3.2018 další beseda na ZŠ Jarní 400 ( pracoviště Slezská 200 ). Témata se týkala prevence kriminality, kouření a alkoholismu.
Panu Šarochovi velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na jeho další návštěvu.
Mgr.Marie Šnokhousová, ŠMPRecitační soutěž – školní kolo 2018

V pondělí 26. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 15 žáků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích.

Umístění žáků v 1. kategorii:

Jedná se o žáky přípravné a první třídy. Všichni vystupující obdrželi drobnou cenu a diplom za účast ve školním kole - Pohlodková Aneta, Sivák Kristián, Frühaufová Sara, Kováč Jarek Matyáš.

Ve 2. kategorii:

  1. místo – Ondrůšová Vendula (2. třída)

  2. místo – Kančiová Sára (3. třída)

  3. místo – Kallo Kristián (2. třída)

Ve 3. kategorii:

  1. místo – Turková Veronika (4. třída)

  2. místo – Žiga Bryan (4. třída)

  3. místo - Daniš Kristián (5. třída)

Do městského kola, které se bude konat 6. 3. 2018 v DDMO postupují Ondrůšová Vendula, Kančiová Sára, Turková Veronika, Žiga Bryan.

Všem žákům, kteří se zúčastnili, děkujeme a postupujícím budeme držet pěsti.

 

Zapsala: Balonová Soňa

  

 

           1. A Třídní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 proběhla v naší třídě recitační soutěž.  Žáci se na soutěž moc těšili a s chutí se učili nové básničky.  Všichni se snažili a předvedli krásné výkony. Pro porotu bylo obtížné vybrat vítěze, kteří postupují do školního kola.

Zapsala: Balonová Soňa

 

      Pěkný pátek ve škole

V pátek 23.února proběhlo ve 4.A třídní kolo recitační soutěže.
Reprezentovat třídu ve školním kole bude Veronika Turková, Bryan Žiga a Vanesa Luková.
Ve tvořivé práci jsme pokračovali i nadále při vytváření indiánských masek.
Práce se dětem tuze vydařily a těší se na další umělecký den.
Děti 4.A s třídní učitelkou

 

      ZIMNÍ RADOVÁNKY VE SPIRÁLE

Radovánky se sněhem, na který jsme dlouho čekali, prožili žáci VI.B a VII.B při své pravidelné návštěvě klubu Kudy kam ve Spirále. Nejdřív si vyzkoušeli stavbu sněhuláka a pak se s radostí pustili do sjíždění blízkého kopečku. Každý si zkusil jízdu na saních, bobech nebo lopatě. Někteří to zvládli samostatně, jiní s pomocí, ale radost byla u všech stejná. Konečně pravá zima!

Mgr. Jana Raszková

                                                                                           

   Canisterapie

Žáci ZŠ speciální se přivítali s pejsky Lobym a Justou. Překvapením pro ně bylo seznámení s dalším terapeutickým pejskem Dalinkou a kocourem Mikešem. Žáci polohovali, česali Justu, mazlili se s Dalinkou i kocourem Mikešem. Odvážnější si zkoušeli povely a rozdávali pejskům piškoty za odměnu.

Setkání bylo milé a už se těšíme na další.

Mgr. Iveta Koštialiková

 

 Čtenářský klub

Od měsíce ledna byl na naší škole zahájen čtenářský klub pro žáky 1. a 2. třídy. Scházíme se pravidelně každou středu po vyučování. Žáci se v tomto klubu hravou formou seznamují s dětskými knížkami, učí se sdílet své prožitky. Posláním klubu je rozvíjet u žáků čtenářskou gramotnost, probudit v nich zájem a radost z četby, aby ji dokázali zúročit v dalším životě.

Zapsala: Balonová SoňaVánoční besídka v 1. A

V úterý 19. 12. 2017 proběhla v naší třídě vánoční besídka pro rodiče a další rodinné příslušníky, kteří se přišli podívat, co vše si pro ně jejich prvňáčci připravili. Děti se moc snažily a celý program se jim velmi vydařil. Všichni se zaposlouchali do krásných zimních a vánočních písní a básniček. Také se žáci pochlubili, co se už naučili v anglickém jazyce a zazpívali jednu anglickou píseň. Celou besídku zakončili předáním vyrobeného dárečku rodičům.

Přeji všem kouzelné Vánoce a dětem splnění všech jejich přání.

Balonová SoňaNa návštěvě v Přírodovědném oddělení DDM v Orlové

Ve čtvrtek 30. 11. žáci IV.B a VII.B navštívili Přírodovědné oddělení v DDM. Měli zde možnost zblízka pozorovat některá zvířata z třídy bezobratlých, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. Exkurze byla pro žáky velmi poučná a všem se moc líbila.

 

Mgr. Radka Kamýčková

        Vánoční pětiboj

Dne 19. 12. 2017 proběhla v tělocvičně naší školy sportovní soutěž s názvem "Vánoční pětiboj". Žáci ze tříd II. B a III. B pod vedením p. uč. Jámborové a Sebroňové, p asistentek Fleškové a Grygárkové, soutěžili celkem v 5 disciplínách:

1. Hod míčkem na dálku

2. Hod míčkem na cíl

3. Běh na 50 m.

4. Vytrvalostní běh

5. Skok do dálky

Dětem se soutěž velmi líbila. S nadšením se zapojily do všech činností. Za nejlepší výkony děti dostaly sladké odměny a diplom.

 

 Pečení cukroví VII.B a IX.B

K Vánocům patří pečení cukroví, vždy se na společné tvoření z těsta těšíme. Práce šla dětem pěkně od ruky a za chvíli po škole vonělo čerstvě napečené cukroví.

     

                                                                                                                                                       « | 1 2 3 4 5 6 | »