Aktuality


SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu "SNĚHULÁCI PRO AFRIKU". Počasí letos přálo, žáci postavili 11 sněhuláků a na projekt přispěli 550 Kč (startovné sněhuláků do soutěže). Částka vybraná na startovném (školy zapojené v celé ČR) činí   167 000 Kč. 

Mgr. Pavlína Marečková

           Výtvarná soutěž

Dne 21. března 2019 se v Domě dětí a mládeže v Orlové konala výtvarná soutěž na téma: Ohrožené druhy exotických zvířat. Naše žákyně ze VI. A třídy Drahuška Kňavová se umístila v kategorii starších žáků na krásném 4. místě, tímto jí srdečně blahopřejeme.

Tř. učitel Jiřina Mačáková a ped. as. Darinka Nogová

 

  Malování kraslic na Velikonoční výstavě v DKMO

Děti VI.B si vyzkoušely malování kraslic voskovou technikou při návštěvě velikonoční výstavy. Každý si odnesl vlastnoručně ozdobené vajíčko a měl radost, že to s malou pomocí zvládl. Výstava se žákům líbila, navíc dostali drobné rukodělné dárky. Děkujeme všem vystavujícím, kteří obdarovali naše žáky.

Mgr. Jana Raszková

 

     Velikonoční setí a pečení beránka

Velikonoční setí a pečení beránka

Žáci II. B. seli do kelímků vánoční osení, které si před Velikonocemi vezmou domů spolu s kraslicemi vyzdobenými v DDM a ve škole.

Také si žáci upekli velikonočního beránka a zajíčky, na kterých si s paní učitelkami a asistentkami velice pochutnali. Mňam....

         VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ LESNÍ

Radost ze společné tvorby prožili naši žáci v MŠ Lesní již potřetí.

Tentokrát vyráběli „Velikonoční vajíčko“, jako zápich do květináče. Tvoření si zpestřili hudebně - pohybovými prvky a ochutnávkou sladkých dobrot. Naši žáci předali dětem velikonoční přání s košíčkem, vyplněným ručně vyrobeným zajíčkem a malovaným vajíčkem. Stihli také navštívit a prohlédnout si velikonoční výstavu v Domě kultury města Orlové, kde zdobili vyfouklá vejce voskem, dali hlasy soutěžícím v anketě o nejkrásnější jarní klobouk a koupili si drobnost na památku. Hezky jsme strávili středeční dopoledne.

 

Dne 12. 4. 2019 zapsala Mgr. Ivana Valčáková

Fotografie zde:

fotodokumentace6.pdfVaření v 6.B

Vyprávění o domácích a hospodářských zvířatech a jejich užitku pro člověka jsme doplnili různými hrami. Zahráli jsme si na obchod s potravinami, děti poznávaly jednotlivé druhy a snažily se přiřadit je ke správným zvířatům. Nakonec vybraly podle pokynů vejce, mléko, máslo a zkusily z těchto a dalších produktů vařit (samozřejmě s vedením a pomocí). Z nabídky receptů si vybraly palačinky.

Mgr. Jana Raszková

     Projekt

Ve středu 3.4.2019 jsme se věnovali celoškolnímu projektu "Finanční gramotnost".

Na prvním stupni jde především o peněžní gramotnost – pohyb peněz, nákup- prodej, hospodaření.

Smyslem a hlavním cílem této akce je porozumění finančním situacím, do kterých se mohou děti dostat, učí se rozhodovat o svých penězích. 

V pexesech, osmisměrkách a přiřazovačkách si žáci osvojili znalosti o našich bankovkách i cizích měnách.

Výstupem pak byl jednoduchý lapbook, který si děti  vytvořily.

 

Mgr. Jana Gvuzdová

            1. A Projektová výuka – finanční gramotnost

 

Ve středu 3. 4. 2019 probíhalo projektové vyučování, které bylo zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Cílem bylo seznámit žáky s novými pojmy - např. finance, peníze, měna, bankovka, mince, hospodaření s penězi, šetření. Zábavnou formou se žáci dověděli spoustu důležitých informací z každodenního života, vyplňovali pracovní listy, počítali peníze a odhadovali, co vše si mohou za danou hodnotu koupit. Nakonec všichni společně vytvořili plakát s pokladničkou „Šetřím si na…“, na který zapsali svá přání, co by si chtěli za ušetřené peníze koupit.

Zapsala: Balonová Soňa

         

 

 

 

 

 

 

 Světový den porozumění autismu

Podpořte s námi 2. dubna Světový den porozumění autismu a přijďte do školy v modrém.1. A Světový den vody

 

V pátek 22. 3. 2019 byl Světový den vody. Projektová výuka byla zaměřena na seznámení s důležitostí a významem vody pro život na Zemi. Žáci tvořili myšlenkovou mapu, kde vyjadřovali své názory – proč je voda důležitá a potřebná. Také se seznámili s koloběhem vody v přírodě. Ve výtvarné výchově malovali na téma „Co viděla kapka vody“.

Zapsala: Balonová Soňa

   PROJEKTOVÝ TÝDEN V 6.B

 

Týden s tématem „Zdravá výživa“ prožila speciální třída 6.B od 18. do 22.3. Žáci poznávali různé druhy potravin, třídili, zobecňovali, konkretizovali, ochutnávali a vařili. Vystřihovali vybrané potraviny z letáků, lepili a sestavovali „Zdravé talíře“. Také ukázka zpracování ovoce a zeleniny (mixování, odšťavňování) v rámci akce „Vitamínový den“ se dětem líbila. V tomto týdnu jsme si také připomněli Světový den Downova syndromu (symbolické datum 21.3.) a oblékli každou ponožku jinou.

Mgr. Jana Raszková a asistentky Helena Adamčíková, Katka Barcuchová

        RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 7.3.2019 se Domě dětí a mládeže v Orlové konalo městské kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci třetí a páté třídy naší školy ve složení Laura Mižikárová, Kristián Kalo, Veronika Turková a Natálie Beňáková.

V kategorii 2. – 3. tříd si vysoutěžil 3. místo Kristián Kallo.

V kategorii 4. – 5. tříd získala 3. místo Natálie Beňáková.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

   VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Ve středu 20.3.2019 se naše škola zúčastnila městského kola výtvarné soutěže, které se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Orlové.

Žáci čtvrté a páté třídy, kteří ji reprezentovali, si vedli znamenitě. V silné konkurenci základních škol z Orlové a přilehlých obcí si odnesli třetí místo a druhé místo s postupem do okresního kola.

Na třetím místě se umístil žák páté třídy Gabriel Sivák s kresbou lva, kterou si zvolil v rámci tématu o ohrožených zvířatech.

Druhé místo získala žákyně čtvrté třídy Sára Kančiová s kresbou baletky, kterou si vybrala k tématu „ Když nemůžeš, tak přidej víc“.

Oběma velmi gratulujeme!

Poděkování za reprezentaci školy patří i dalším zúčastněným: Michaele Turkové, Veronice Turkové, Natálii Beňákové a Vladimíru Gujdovi.

    

 

 

 Canisterapie

Pravidelné zvířecí setkání proběhlo tentokrát s novou psí kamarádkou Lajlou. Žáci si s pejsky užili spoustu legrace, hladili je, vodili, krmily piškoty a samozřejmě polohovali.

Mgr. Iveta Koštialiková

      Vitamínový den VIII. B

Dne 19. 3. 2019 děti v rámci „Vitamínového dne“ poznávaly různé druhy ovoce i zeleniny. Sledovaly, jak se vyrábí smoothie, šťáva. Snažily se vše ochutnat.

Děkujeme pracovníkům firmy MK fruit za příjemné dopoledne s ochutnávkou.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

   NA KAŽDOU NOŽKU DÁME JINOU PONOŽKU

ŽÁCI VIII. B SE DNE 21. 3. 2019 PŘIPOJILI K PONOŽKOVÉMU DNI A TÍM PODPOŘILI SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU.

Mgr. Iveta Koštialiková

 1. A Vitamínový den

Dne 19. 3. 2019 probíhal na naší škole v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, tzv. „Vitamínový den“. Opět se jednalo o velmi zdařilou akci, kterou pro nás připravila firma MK fruit. Žáci měli možnost ochutnat šťávy z ovoce a zeleniny, na kterých si moc pochutnali. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další spolupráci.

Zapsala: Balonová Soňa

   1. A Návštěva dětí z MŠ

V pondělí 18. 3. 2019 se do první třídy přišly podívat děti z MŠ Husova. Jednalo se o budoucí prvňáčky, kteří si přišli vyzkoušet, co je ve škole čeká. Děti byly moc šikovné a snaživé, zapojily se do výuky a zasloužily si za svou práci krásná razítka a malý dáreček. Také je potěšilo cvičení v tělocvičně. Věříme, že jim jejich nadšení vydrží a budou se na školu těšit i nadále. Přejeme jim hodně štěstí u zápisů do první třídy.

 

Zapsala: Balonová SoňaDUHA NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠS

Dne 12. 3. se setkaly naše dvě organizace - ZŠS Jarní a Nestátní Denní zařízení Duha, již podruhé, v rámci projektu „Týden pro inkluzi“ ve třídě 7. a 9. B. Poprvé to bylo v Základní umělecké škole v Orlové, nyní na půdě naší školy a v červnu jsme k nim pozváni zase my. Atmosféru našeho setkání dokládá níže uvedená fotodokumentace.

 

Dne 14. 3. 2019 Mgr. Ivana Valčáková

foto-duha.pdfVýroba vajíčkové pomazánky

Dnešní den si žáci II.B vyrobili vajíčkovou pomazánku. Loupali a strouhali vajíčka uvařená natvrdo, krájeli pažitku, míchali ingredience a samozřejmě ochutnávali. Mňam.

 

Mgr. Eva Podzimková

      Karneval ve školní družině

 27. 2. 2019  jsme pořádali ve školní družině  každoroční tradiční karneval. Letos se karneval nesl v námořnickém duchu. Vypluli jsme z přístavu v dobré náladě a naším cílem bylo doplout po moři na Karnevalové ostrovy. Cestu jsme si zpestřili  různými soutěžemi, skvělou hudbou a především výbornou zábavou. Mezi zábavou a tancem jsme si udělali občas malou přestávku, abychom se občerstvili a načerpali síly na další hry.  Karnevalové masky byly letos nádherné a vůbec nebylo snadné vybrat ty nejkrásnější, proto jsme nakonec ocenili více dětí, než jsme původně předpokládali. Tímto bychom chtěli poděkovat dětem a rodičům za vzorně připravené masky na karneval. Čas utíkal velmi rychle a než jsme se naděli byl konec karnevalu. Děti si  odnesly  balónky, sladkosti a hlavně dobrou náladu sebou domů. Plavby na Karnevalové ostrovy se zúčastnily děti obou školních družin spolu s vychovatelkami Marcelou a Martinou a asistentkami Marcelou N. a Luckou B.

       Poděkování za věcný dar

Děkujeme panu Pavlu Křehlíkovi za věcný dar pro naše žáky v autistické třídě. Zakoupil jim vodní bublinkový válec v ceně 7 500,- Kč. Tato terapeutická pomůcka má velmi blahodárný vliv na psychiku dětí, působí na jejich zklidnění a relaxaci, na uvolnění od napětí. Je nedílnou součástí každé relaxační místnosti s prvky Snoezelen a slouží k rozvoji zrakové, hmatové a sluchové stimulace.                                                                   Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠKARNEVAL A TŘI PRASÁTKA V 7. a 9. B ZŠS

Karnevalové veselí si nenechali ujít ani žáci sedmé a deváté třídy ZŠS. Děti i dospělí byli oblečeni do kostýmů, třídy a chodby vyzdobené a hudba celou akci jen dolaďovala. Pro tuto příležitost si děti společně s učitelkami a asistenty pedagoga nacvičili pohádku „O třech prasátkách“, při které se všichni dobře bavili. Děkujeme paní Urszule Ondruszové za sladké pohoštění pro obě třídy, které bylo hezkou tečkou příjemně stráveného dne.

 

V Orlové dne 8. 3. 2019 zapsala Mgr. Ivana Valčáková

Fotografie zde:

karneval-foto.pdf

 ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

V projektovém týdnu „Čistota půl zdraví“ si žáci zopakovali nabyté vědomosti z oblasti hygieny, vyzkoušeli si v praxi, činnosti s ní spojené. Dávali prádlo a ručníky do pračky, věšeli na věšák a posléze ho vyžehlili. Při hře „ V kosmetickém salónu“ manipulovali téměř se všemi hygienickými prostředky. V teoretické části se dozvěděli o zubní péči, nutnosti mytí rukou před každým jídlem i odpovědnosti za své tělo, kterému musíme po celý život věnovat velkou pozornost, abychom byli zdrávi.

Fotografie zde:

foto-2.pdfNová pracovní místa

Od 26. srpna 2019 hledáme nové kolegy / kolegyně na pracovní pozici učitel / učitelka. Potřebujeme přijmout nové zaměstnance s vysokoškolským vzděláním v oboru učitel pro 1. stupeň základní školy a v oboru učitel pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší informace získáte na ředitelství školy.         Mgr. Věra VrlíkováKARNEVAL S POHÁDKOU

V pátek 1.3. uspořádala speciální třída VI.B třídní karneval. Masky a kulisy jsme nachystali na námět pohádky O Budulínkovi. Vzhledem k tomu, že se dětem líbí muzikálová podoba této pohádky, zkusili jsme ji podle toho zahrát. Už při nácviku se žáci snažili a dramatizaci prožívali. Proto jsme v pátek pozvali na představení diváky – ostatní speciální třídy a také I.B a IV.B. Po vystoupení následoval společný tanec, zábava a pohoštění. Tak zase příští rok.

 

Za celou třídu VI.B Mgr. Jana Raszková

 

      Tvoření z papíru

Žáci VIII. B ZŠS se ve čtvrtek 28. 2. 2019 vydali do DDM v Orlové, aby si zkusili vyrobit zvířátko z papíru. Práce jim šla od ruky a domů si odnesli vyrobeného pejska, sovu a sladkou odměnu.

Mgr. Iveta Koštialiková

   Karneval VIII. B

V pátek dne 1. 3. 2019 měla třída VIII. B karneval. Žáci si užili písniček, tancování, dobrot, ale i konečné únavy.

Mgr. Iveta Koštialiková

 

     Pečení muffin

Tentokrát si žáci upekli něco sladkého a to muffiny, které mají všichni rádi.

 

Mgr. Eva Podzimková

 

    Karnevalové veselí

K únoru tradičně patří karnevalové veselí, které jsme uskutečnili také pro naší třídu II.B.

Nechyběly postavy jako Mickey Mouse, kašpárek, žabka nebo medvěd.

Žáci zdramatizovali pohádku Boudo, budko a poté si zasoutěžili. Karnevalové veselí jsme si užili a za svou účast při soutěžích a tancování všichni obdrželi diplomy, medaile a smlsli si na vlastnoručně upečených muffinkách.

 

Mgr. Eva Podzimková

        Pečení šneků

Žáci II.B v rámci pracovních činností začátkem února vyzkoušeli upéct šneky z listového těsta, které se povedly a také moc všem chutnali.

 

Mgr. Eva Podzimková

 

       Sázení semínek zeleniny

S příchodem jara žáci II.B pracovali s hlínou. Zasadili si semínka zeleniny - rajčat, paprik a okurky. Nyní již sledují, jak ze semínka vzešla malá rostlinka, které dál věnují potřebnou péči.

Mgr. Eva Podzimková

 

  Výtvarná soutěž

Každým rokem je ve školním projektu „Ovoce a zelenina do škol“ vyhlášena oblíbená výtvarná soutěž, tentokrát na téma „Malý Krokodýlek“. Také letos se naše škola zapojila a poslala ty nejkrásnější obrázky. Vyhodnocení soutěže proběhne během měsíce března 2019.

Mgr. Jiřina Mačáková

      

 Recitační soutěž – školní kolo 2019

 

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Porota hodnotila výběr a délku soutěžního textu, paměťové zvládnutí, přednes a celkový dojem soutěžících. Podle těchto kritérií rozhodla o následujícím pořadí:

v 1. kategorii:

  1. místo – Kallo Kristián (3. třída)

  2. místo – Mižikárová Laura (3. třída)

  3. místo – Frühaufová Sara (2. třída)

ve 2. kategorii:

  1. místo – Beňáková Natálie (5. třída)

  2. místo – Turková Veronika (5. třída)

  3. místo - Turková Michaela (4. třída)

Recitovat před porotou si také vyzkoušeli žáci první třídy (Hanzlová Samanta,

Lyčková Melanie, Lúka Kristián), kteří obdrželi diplom za účast v soutěži a malou odměnu.

 

Všem recitujícím děkujeme za krásný kulturní zážitek, blahopřejeme oceněným a držíme palce těm, kteří nás budou reprezentovat v městském kole.

Zapsala: Balonová Soňa

      Sněhuláky pro Afriku postavili 9. 1. i žáci autistické třídy

Kuli, kuli, kulilá, to je koule sněhová.“

Sněhuláky pro Afriku postavili 9. 1. i žáci autistické třídy.

Mgr. Radka Kamýčková, tř. uč.Sněhulák pro Afriku 2. A

   Také žáci 2. A se s radostí zapojili do již tradiční zimní akce pod
názvem Sněhulák pro Afriku. A protože jednomu sněhulákovi by bylo smutno
a velká sněhová nadílka nám poskytla hodně stavebního materiálu, děti
postavily rovnou dva. Ukončení práce pak všichni oslavili správnou
koulovačkou.

tř. uč. Martina Siwiecová

 1. A „Sněhulák pro Afriku“

 Dne 10. 1. 2019 jsme využili příznivého počasí a zapojili jsme se do tradiční akce „Sněhulák pro Afriku“. Žáci byli pilní a s plným nasazením se vrhli do stavění sněhuláka. Jelikož mají velmi rádi pohádky, postavili krále všech sněhuláků. Po práci přišel čas zábavy a pořádná koulovačka.

 Zapsala: Balonová SoňaZimní hrátky VI.B

Mimořádnou sněhovou nadílku jsme využili s žáky VI.B k zimním hrám, které většinou poznáváme jen na obrázku. Podařilo se nám postavit sněhuláka, sklouznout se na bobech a saních a poznat, že sníh pořádně studí a je mokrý.

Mgr. Jana Raszková

   Propagace veřejné dopravy a ODISbus

Dne 21.12.2018 se uskutečnil pro žáky 4.a 5. třídy naší školy projekt „Propagace veřejné dopravy a ODISbus“, který si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou.

Kromě interaktivní přednášky přímo v autobuse organizátoři připravili řadu souvisejících soutěží. Akce obohatila žáky o nové informace a vzbudila zájem o cestování hromadnou dopravou.

 

       Projektový den VIII. B

VÁNOCE A VÁNOČNÍ ZVYKY

Vánoce už netrpělivě přešlapují za dveřmi a my jsme si dobu těšení zpříjemnili projektem, který jsme věnovali těmto svátkům.

Povykládali jsme si o adventu, zapálili poslední svíci na našem věnci, připomněli si některé vánoční tradice a obyčeje, zazpívali si známé lidové koledy.

Vánoční čas jsme si zpříjemnili pojídáním cukroví a pitím kapučína.

Šťastné a veselé Vánoce.

Mgr. Iveta Koštialiková

  Sportovní hry

V letošním školním roce se žáci, kteří mají zájem, scházejí po vyučování
v naší tělocvičně v zájmovém kroužku pod názvem Sportovní hry. Děti se
na tento kroužek, který se koná každé pondělí, velice těší a jsou
zvědavé, co nového se zase naučí. Jeho obsahem je příprava a základy
sportovních her jako je košíková, přehazovaná, vybíjená a další. Pro
zpestření jsou zařazovány i dětmi tolik oblíbené pohybové hry s pravidly.

tř. uč. Martina Siwiecová

   Vánoční pětiboj

V pondělí 17. 12. 2018 proběhla v tělocvičně naší školy sportovní soutěž
s názvem Vánoční pětiboj. Jednotlivé disciplíny této soutěže byly
vybrány tak, aby si žáci 1. A a 2. A třídy pod vedením p. uč. Soni
Balonové, Martiny Siwiecové a p. asistentek mohly poměřit své schopnosti
a dovednosti. Společně tak outěžili v 5 disciplínách jako je
přehazovaná, překážková dráha, přetahování lana, skok z místa a hod
míčem do dálky. Dětem se soutěž moc líbila a s nadšením se zapojily do
všech činností. Odměnou za jejich výkony jim byla sladká odměna a diplom.

tř. uč. Martina Siwiecová

 

   Vánoční besídka žáků 2. A

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnila společná vánoční besídka žáků 2.
A a jejich rodičů. Všichni se na toto setkání moc těšili a pečlivě
nacvičovali vánoční písně a básně. Děti se moc snažily a odměnou jim byl
velký potlesk. Na závěr děti předaly svým rodičům a rodinným
příslušníkům dárečky a přání, které vlastnoručně vyrobily.

tř. uč. Martina Siwiecová

  Advent na Slezskoostravském hradě

 

Pěknou předvánoční akci prožili žáci speciálních tříd v pondělí 17.prosince. Tento den jsme uskutečnili poslední výlet z projektu „Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou“, na který jsme získali finance z Minigrantu ocelářské firmy ArcelorMittal. Cílem byl Slezskoostravský hrad, kde vystavují v adventním čase krásné Betlémy vyrobené umělci, řemeslníky nebo dětmi z různých škol. Žáci byli překvapení, z jakých materiálů se mohou Betlémy vyrobit, malé, velké, některé jako z pohádky…Všichni byli z této výstavy příjemně naladěni. Nakonec při zpáteční cestě v autobusu zněla píseň „Půjdem spolu do Betléma“, kterou si děti chtěly zanotovat.

Mgr. Jana Raszková

Foto zde:

foto-hrad-2.pdfNávštěva Těšínského muzea

V pátek 14. 12. 2018 se žáci ZŠS VIII. B a VII. B třídy vydali na návštěvu Těšínského muzea.

Vyráběli se Mikuláši, vybarvovali čerti a povídali jsme si o Vánocích.

Dětem se nové prostředí muzea velmi líbilo, proto se již těší na další setkání. Pracovnicím muzea jsme všichni poděkovali za jejich práci a popřáli hezké Vánoce.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

Foto zde:

foto12.pdfCanisterapie

 

Poslední předvánoční canisterapii si užili žáci ZŠS.

Poděkovali jsme terapeutkám za jejich práci a popřáli jim hezké a pohodové Vánoce.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

Foto zde:

canis-foto.pdf« | 1 2 3 4 5 6 | »