Aktuality


POPŘÁLI JSME MAMINKÁM SVÁTKU

Ve středu 15. 5. ukázaly děti 7. B a 9. B maminkám, babičkám, ale také zástupcům sociálního zařízení Benjamín a Čtyřlístek své vystoupení, na které se pilně připravovaly.

Děti přednášely s pomocí básničky, doprovázely písně pohybem a předvedly několik tanečků. Došlo i na dramatizaci pohádky, kterou s velkou chutí všem zahrály.

Přání, ručně vyrobená kytička a dáreček pro maminky i ostatní, bylo malé poděkování za jejich lásku, obětavost a péči.

 Mgr. Ivana Valčáková

     NÁVŠTĚVA POLICIE ČR

Ve čtvrtek dne 2. května 2019 žáci VII. B a VIII. B ZŠS navštívili Obvodní oddělení Policie ČR v Orlové. Paní policistka nás seznámila s činností policie, ukázala, jak funguje kamerový systém. Žáci si mohli prohlédnout policejní zbraně, vyzkoušet neprůstřelnou vestu a navštívit celu předběžného zadržení. Největším zážitkem pro naše žáky bylo vyzkoušet si sedět v policejním autě se zapnutým majákem.

Děkujeme všem za krásné zážitky a vstřícný přístup k našim žákům.

     

 

Mgr. Iveta KoštialikováPROJEKTOVÝ DEN VIII. B

DNE 13. KVĚTNA 2019 PROBĚHL VE TŘÍDĚ VIII. B PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA „PÉČE O NAŠE ZDRAVÍ“, KTERÝ BYL ZAMĚŘENÝ NA SPRÁVNÉ HYGIENICKÉ NÁVYKY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. ŽÁCI SESTAVOVALI PROCESNÍ SCHÉMATA ČIŠTĚNÍ ZUBŮ, PŘIŘAZOVALI KELÍMKY SE ZUBNÍMI KARTÁČKY PODLE BAREV. K PÉČI O ZDRAVÍ NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ I ZDRAVÁ STRAVA, TAK VYSTŘIHOVALI Z LETÁKŮ ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ POTRAVINY, KTERÉ LEPILI K NAKRESLENÝM SMAJLÍKŮM. SESTAVOVALI OVOCNÝ TALÍŘ.

CÍLEM PROJEKTU BYLO ŽÁKŮM UKÁZAT MOŽNÁ RIZIKA SPOJENÁ S NEZDRAVOU VÝŽIVOU A UPEVNIT ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ NÁVYKY.

Mgr. Iveta Koštialiková, Alena Russnáková, Dagmar Vítková

       Besídka ke Dni matek VIII. B

Lásku, kterou nám naše maminky celý život dávají, je ten nejsilnější cit. Proto si dne 7. května 2019 žáci VIII. B pro své maminky připravily překvapení, které vytvořili v DDM v rámci kreativního tvoření. Společnými silami vyrobili přáníčko ve tvaru srdíčka a květiny. Nechybělo ani sladké pohoštění a velká pusa, která byla poděkováním pro rodiče od svých dětí.

Mgr. Iveta Koštialiková

      1.A Den matek

V úterý 7. 5. 2019 proběhla v naší třídě besídka věnovaná maminkám k jejich svátku. Žáci se pilně připravovali. Vystoupili s programem, který byl plný básní, písní a nechyběla také veršovaná pohádka. Hostům se vystoupení líbilo a obdařili své „dětičky“ velkým potleskem. V závěru žáci předali maminkám a babičkám své vlastnoručně vyrobené dárečky.

Zapsala: Balonová Soňa

    1. A Den Země

 

Ve středu 24. dubna jsme v rámci projektové výuky spojené s oslavou Dne Země navštívili DDM Orlová. Zde byl pro žáky připraven program s názvem Ukradená divočina. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o ohrožených zvířatech, soutěžili a také si mohli zblízka prohlédnout některá vystavovaná zvířata.

Zapsala: Balonová Soňa

          Besídka ke Dni matek

Dne 6. 5. proběhla ve třídě 2.A. besídka pro maminky žáků. Děti si pro
ně připravily pásmo básní, písní a veršovanou pohádku. I přes absenci
několika vystupujících se vystoupení rodičům líbilo a odměnou žákům byly
usměvavé tváře všech zúčastněných. Děti pak předaly maminkám přáníčka a
dárečky.

tř. uč. Martina Siwiecová

 Den Země v 2.A.

Dům dětí a mládeže v Orlové opět připravil v rámci Dne Země bohatý
program, tentokrát na téma Ohrožená zvířata. Děti se tak mohly zúčastnit
nejen prohlídky zdejší mini zoo s více než 100 druhy zvířat, ale také
seznámit se s novými poznatky z říše zvířat formou soutěže, v rámci
které plnily různé úkoly. Všem se návštěva velmi líbila a děti odcházely
s mnoha novými poznatky a zážitky.

tř. uč. Martina Siwiecová

 

    DEN ZEMĚ VIII. B

Dne 23. dubna ve třídě VIII. B proběhl PROJEKTOVÝ DEN ke DNI ZEMĚ. Žáci si zopakovali třídění odpadu, zasadili si travňáčky a společně na tabuli vytvořili smutnou zeměkouli, znečištěnou odpady a veselou zeměkouli plnou zvířat a stromů. Projektový den zakončili procházkou, kde se opět přesvědčili, že někteří lidé úmyslně znečisťují přírodu.

Mgr. Iveta Koštialiková, Alena Russnáková, Dagmar Vítková

 

  CANISTERAPIE

Dne 25. dubna proběhlo další kamarádské setkání žáků ZŠS a jejich psích kamarádů - Justýnou, Lobym, Lailou, Dalinkou a Blondýnem.

Mgr. Iveta Koštialiková Iveta

 

          Velikonoční tvoření v DDM a pečení beránka

Pracovnice DDM si pro žáky VIII. B na velikonoční tvoření připravily několik stanovišť. Zkusili si nazdobit vajíčka ubrouskovou technikou, vyrobili zajíčka a připomněli si velikonoční zvyky a tradice.

Ve třídě si pak upekli beránka, kterého si s velkou chutí snědli ke svačince. Domů si odnesli balíček sladkostí, které pro ně připravili pedagogičtí pracovníci a zápichy do květináčů.

Mgr. Iveta Koštialiková, Alena Russnáková, Dagmar Vítková

       SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu "SNĚHULÁCI PRO AFRIKU". Počasí letos přálo, žáci postavili 11 sněhuláků a na projekt přispěli 550 Kč (startovné sněhuláků do soutěže). Částka vybraná na startovném (školy zapojené v celé ČR) činí   167 000 Kč. 

Mgr. Pavlína Marečková

           Výtvarná soutěž

Dne 21. března 2019 se v Domě dětí a mládeže v Orlové konala výtvarná soutěž na téma: Ohrožené druhy exotických zvířat. Naše žákyně ze VI. A třídy Drahuška Kňavová se umístila v kategorii starších žáků na krásném 4. místě, tímto jí srdečně blahopřejeme.

Tř. učitel Jiřina Mačáková a ped. as. Darinka Nogová

 

  Malování kraslic na Velikonoční výstavě v DKMO

Děti VI.B si vyzkoušely malování kraslic voskovou technikou při návštěvě velikonoční výstavy. Každý si odnesl vlastnoručně ozdobené vajíčko a měl radost, že to s malou pomocí zvládl. Výstava se žákům líbila, navíc dostali drobné rukodělné dárky. Děkujeme všem vystavujícím, kteří obdarovali naše žáky.

Mgr. Jana Raszková

 

     Velikonoční setí a pečení beránka

Velikonoční setí a pečení beránka

Žáci II. B. seli do kelímků vánoční osení, které si před Velikonocemi vezmou domů spolu s kraslicemi vyzdobenými v DDM a ve škole.

Také si žáci upekli velikonočního beránka a zajíčky, na kterých si s paní učitelkami a asistentkami velice pochutnali. Mňam....

         VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ LESNÍ

Radost ze společné tvorby prožili naši žáci v MŠ Lesní již potřetí.

Tentokrát vyráběli „Velikonoční vajíčko“, jako zápich do květináče. Tvoření si zpestřili hudebně - pohybovými prvky a ochutnávkou sladkých dobrot. Naši žáci předali dětem velikonoční přání s košíčkem, vyplněným ručně vyrobeným zajíčkem a malovaným vajíčkem. Stihli také navštívit a prohlédnout si velikonoční výstavu v Domě kultury města Orlové, kde zdobili vyfouklá vejce voskem, dali hlasy soutěžícím v anketě o nejkrásnější jarní klobouk a koupili si drobnost na památku. Hezky jsme strávili středeční dopoledne.

 

Dne 12. 4. 2019 zapsala Mgr. Ivana Valčáková

Fotografie zde:

fotodokumentace6.pdfVaření v 6.B

Vyprávění o domácích a hospodářských zvířatech a jejich užitku pro člověka jsme doplnili různými hrami. Zahráli jsme si na obchod s potravinami, děti poznávaly jednotlivé druhy a snažily se přiřadit je ke správným zvířatům. Nakonec vybraly podle pokynů vejce, mléko, máslo a zkusily z těchto a dalších produktů vařit (samozřejmě s vedením a pomocí). Z nabídky receptů si vybraly palačinky.

Mgr. Jana Raszková

     Projekt

Ve středu 3.4.2019 jsme se věnovali celoškolnímu projektu "Finanční gramotnost".

Na prvním stupni jde především o peněžní gramotnost – pohyb peněz, nákup- prodej, hospodaření.

Smyslem a hlavním cílem této akce je porozumění finančním situacím, do kterých se mohou děti dostat, učí se rozhodovat o svých penězích. 

V pexesech, osmisměrkách a přiřazovačkách si žáci osvojili znalosti o našich bankovkách i cizích měnách.

Výstupem pak byl jednoduchý lapbook, který si děti  vytvořily.

 

Mgr. Jana Gvuzdová

            1. A Projektová výuka – finanční gramotnost

 

Ve středu 3. 4. 2019 probíhalo projektové vyučování, které bylo zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Cílem bylo seznámit žáky s novými pojmy - např. finance, peníze, měna, bankovka, mince, hospodaření s penězi, šetření. Zábavnou formou se žáci dověděli spoustu důležitých informací z každodenního života, vyplňovali pracovní listy, počítali peníze a odhadovali, co vše si mohou za danou hodnotu koupit. Nakonec všichni společně vytvořili plakát s pokladničkou „Šetřím si na…“, na který zapsali svá přání, co by si chtěli za ušetřené peníze koupit.

Zapsala: Balonová Soňa

         

 

 

 

 

 

 

 Světový den porozumění autismu

Podpořte s námi 2. dubna Světový den porozumění autismu a přijďte do školy v modrém.1. A Světový den vody

 

V pátek 22. 3. 2019 byl Světový den vody. Projektová výuka byla zaměřena na seznámení s důležitostí a významem vody pro život na Zemi. Žáci tvořili myšlenkovou mapu, kde vyjadřovali své názory – proč je voda důležitá a potřebná. Také se seznámili s koloběhem vody v přírodě. Ve výtvarné výchově malovali na téma „Co viděla kapka vody“.

Zapsala: Balonová Soňa

   PROJEKTOVÝ TÝDEN V 6.B

 

Týden s tématem „Zdravá výživa“ prožila speciální třída 6.B od 18. do 22.3. Žáci poznávali různé druhy potravin, třídili, zobecňovali, konkretizovali, ochutnávali a vařili. Vystřihovali vybrané potraviny z letáků, lepili a sestavovali „Zdravé talíře“. Také ukázka zpracování ovoce a zeleniny (mixování, odšťavňování) v rámci akce „Vitamínový den“ se dětem líbila. V tomto týdnu jsme si také připomněli Světový den Downova syndromu (symbolické datum 21.3.) a oblékli každou ponožku jinou.

Mgr. Jana Raszková a asistentky Helena Adamčíková, Katka Barcuchová

        RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Ve čtvrtek 7.3.2019 se Domě dětí a mládeže v Orlové konalo městské kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci třetí a páté třídy naší školy ve složení Laura Mižikárová, Kristián Kalo, Veronika Turková a Natálie Beňáková.

V kategorii 2. – 3. tříd si vysoutěžil 3. místo Kristián Kallo.

V kategorii 4. – 5. tříd získala 3. místo Natálie Beňáková.

Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

   VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Ve středu 20.3.2019 se naše škola zúčastnila městského kola výtvarné soutěže, které se uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Orlové.

Žáci čtvrté a páté třídy, kteří ji reprezentovali, si vedli znamenitě. V silné konkurenci základních škol z Orlové a přilehlých obcí si odnesli třetí místo a druhé místo s postupem do okresního kola.

Na třetím místě se umístil žák páté třídy Gabriel Sivák s kresbou lva, kterou si zvolil v rámci tématu o ohrožených zvířatech.

Druhé místo získala žákyně čtvrté třídy Sára Kančiová s kresbou baletky, kterou si vybrala k tématu „ Když nemůžeš, tak přidej víc“.

Oběma velmi gratulujeme!

Poděkování za reprezentaci školy patří i dalším zúčastněným: Michaele Turkové, Veronice Turkové, Natálii Beňákové a Vladimíru Gujdovi.

    

 

 

 Canisterapie

Pravidelné zvířecí setkání proběhlo tentokrát s novou psí kamarádkou Lajlou. Žáci si s pejsky užili spoustu legrace, hladili je, vodili, krmily piškoty a samozřejmě polohovali.

Mgr. Iveta Koštialiková

      Vitamínový den VIII. B

Dne 19. 3. 2019 děti v rámci „Vitamínového dne“ poznávaly různé druhy ovoce i zeleniny. Sledovaly, jak se vyrábí smoothie, šťáva. Snažily se vše ochutnat.

Děkujeme pracovníkům firmy MK fruit za příjemné dopoledne s ochutnávkou.

 

Mgr. Iveta Koštialiková

   NA KAŽDOU NOŽKU DÁME JINOU PONOŽKU

ŽÁCI VIII. B SE DNE 21. 3. 2019 PŘIPOJILI K PONOŽKOVÉMU DNI A TÍM PODPOŘILI SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU.

Mgr. Iveta Koštialiková

 1. A Vitamínový den

Dne 19. 3. 2019 probíhal na naší škole v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, tzv. „Vitamínový den“. Opět se jednalo o velmi zdařilou akci, kterou pro nás připravila firma MK fruit. Žáci měli možnost ochutnat šťávy z ovoce a zeleniny, na kterých si moc pochutnali. Děkujeme organizátorům a těšíme se na další spolupráci.

Zapsala: Balonová Soňa

   1. A Návštěva dětí z MŠ

V pondělí 18. 3. 2019 se do první třídy přišly podívat děti z MŠ Husova. Jednalo se o budoucí prvňáčky, kteří si přišli vyzkoušet, co je ve škole čeká. Děti byly moc šikovné a snaživé, zapojily se do výuky a zasloužily si za svou práci krásná razítka a malý dáreček. Také je potěšilo cvičení v tělocvičně. Věříme, že jim jejich nadšení vydrží a budou se na školu těšit i nadále. Přejeme jim hodně štěstí u zápisů do první třídy.

 

Zapsala: Balonová SoňaDUHA NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠS

Dne 12. 3. se setkaly naše dvě organizace - ZŠS Jarní a Nestátní Denní zařízení Duha, již podruhé, v rámci projektu „Týden pro inkluzi“ ve třídě 7. a 9. B. Poprvé to bylo v Základní umělecké škole v Orlové, nyní na půdě naší školy a v červnu jsme k nim pozváni zase my. Atmosféru našeho setkání dokládá níže uvedená fotodokumentace.

 

Dne 14. 3. 2019 Mgr. Ivana Valčáková

foto-duha.pdfVýroba vajíčkové pomazánky

Dnešní den si žáci II.B vyrobili vajíčkovou pomazánku. Loupali a strouhali vajíčka uvařená natvrdo, krájeli pažitku, míchali ingredience a samozřejmě ochutnávali. Mňam.

 

Mgr. Eva Podzimková

      Karneval ve školní družině

 27. 2. 2019  jsme pořádali ve školní družině  každoroční tradiční karneval. Letos se karneval nesl v námořnickém duchu. Vypluli jsme z přístavu v dobré náladě a naším cílem bylo doplout po moři na Karnevalové ostrovy. Cestu jsme si zpestřili  různými soutěžemi, skvělou hudbou a především výbornou zábavou. Mezi zábavou a tancem jsme si udělali občas malou přestávku, abychom se občerstvili a načerpali síly na další hry.  Karnevalové masky byly letos nádherné a vůbec nebylo snadné vybrat ty nejkrásnější, proto jsme nakonec ocenili více dětí, než jsme původně předpokládali. Tímto bychom chtěli poděkovat dětem a rodičům za vzorně připravené masky na karneval. Čas utíkal velmi rychle a než jsme se naděli byl konec karnevalu. Děti si  odnesly  balónky, sladkosti a hlavně dobrou náladu sebou domů. Plavby na Karnevalové ostrovy se zúčastnily děti obou školních družin spolu s vychovatelkami Marcelou a Martinou a asistentkami Marcelou N. a Luckou B.

       Poděkování za věcný dar

Děkujeme panu Pavlu Křehlíkovi za věcný dar pro naše žáky v autistické třídě. Zakoupil jim vodní bublinkový válec v ceně 7 500,- Kč. Tato terapeutická pomůcka má velmi blahodárný vliv na psychiku dětí, působí na jejich zklidnění a relaxaci, na uvolnění od napětí. Je nedílnou součástí každé relaxační místnosti s prvky Snoezelen a slouží k rozvoji zrakové, hmatové a sluchové stimulace.                                                                   Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠKARNEVAL A TŘI PRASÁTKA V 7. a 9. B ZŠS

Karnevalové veselí si nenechali ujít ani žáci sedmé a deváté třídy ZŠS. Děti i dospělí byli oblečeni do kostýmů, třídy a chodby vyzdobené a hudba celou akci jen dolaďovala. Pro tuto příležitost si děti společně s učitelkami a asistenty pedagoga nacvičili pohádku „O třech prasátkách“, při které se všichni dobře bavili. Děkujeme paní Urszule Ondruszové za sladké pohoštění pro obě třídy, které bylo hezkou tečkou příjemně stráveného dne.

 

V Orlové dne 8. 3. 2019 zapsala Mgr. Ivana Valčáková

Fotografie zde:

karneval-foto.pdf

 ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ

V projektovém týdnu „Čistota půl zdraví“ si žáci zopakovali nabyté vědomosti z oblasti hygieny, vyzkoušeli si v praxi, činnosti s ní spojené. Dávali prádlo a ručníky do pračky, věšeli na věšák a posléze ho vyžehlili. Při hře „ V kosmetickém salónu“ manipulovali téměř se všemi hygienickými prostředky. V teoretické části se dozvěděli o zubní péči, nutnosti mytí rukou před každým jídlem i odpovědnosti za své tělo, kterému musíme po celý život věnovat velkou pozornost, abychom byli zdrávi.

Fotografie zde:

foto-2.pdfNová pracovní místa

Od 26. srpna 2019 hledáme nové kolegy / kolegyně na pracovní pozici učitel / učitelka. Potřebujeme přijmout nové zaměstnance s vysokoškolským vzděláním v oboru učitel pro 1. stupeň základní školy a v oboru učitel pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Bližší informace získáte na ředitelství školy.         Mgr. Věra VrlíkováKARNEVAL S POHÁDKOU

V pátek 1.3. uspořádala speciální třída VI.B třídní karneval. Masky a kulisy jsme nachystali na námět pohádky O Budulínkovi. Vzhledem k tomu, že se dětem líbí muzikálová podoba této pohádky, zkusili jsme ji podle toho zahrát. Už při nácviku se žáci snažili a dramatizaci prožívali. Proto jsme v pátek pozvali na představení diváky – ostatní speciální třídy a také I.B a IV.B. Po vystoupení následoval společný tanec, zábava a pohoštění. Tak zase příští rok.

 

Za celou třídu VI.B Mgr. Jana Raszková

 

      Tvoření z papíru

Žáci VIII. B ZŠS se ve čtvrtek 28. 2. 2019 vydali do DDM v Orlové, aby si zkusili vyrobit zvířátko z papíru. Práce jim šla od ruky a domů si odnesli vyrobeného pejska, sovu a sladkou odměnu.

Mgr. Iveta Koštialiková

   Karneval VIII. B

V pátek dne 1. 3. 2019 měla třída VIII. B karneval. Žáci si užili písniček, tancování, dobrot, ale i konečné únavy.

Mgr. Iveta Koštialiková

 

     Pečení muffin

Tentokrát si žáci upekli něco sladkého a to muffiny, které mají všichni rádi.

 

Mgr. Eva Podzimková

 

    Karnevalové veselí

K únoru tradičně patří karnevalové veselí, které jsme uskutečnili také pro naší třídu II.B.

Nechyběly postavy jako Mickey Mouse, kašpárek, žabka nebo medvěd.

Žáci zdramatizovali pohádku Boudo, budko a poté si zasoutěžili. Karnevalové veselí jsme si užili a za svou účast při soutěžích a tancování všichni obdrželi diplomy, medaile a smlsli si na vlastnoručně upečených muffinkách.

 

Mgr. Eva Podzimková

        Pečení šneků

Žáci II.B v rámci pracovních činností začátkem února vyzkoušeli upéct šneky z listového těsta, které se povedly a také moc všem chutnali.

 

Mgr. Eva Podzimková

 

       Sázení semínek zeleniny

S příchodem jara žáci II.B pracovali s hlínou. Zasadili si semínka zeleniny - rajčat, paprik a okurky. Nyní již sledují, jak ze semínka vzešla malá rostlinka, které dál věnují potřebnou péči.

Mgr. Eva Podzimková

 

  Výtvarná soutěž

Každým rokem je ve školním projektu „Ovoce a zelenina do škol“ vyhlášena oblíbená výtvarná soutěž, tentokrát na téma „Malý Krokodýlek“. Také letos se naše škola zapojila a poslala ty nejkrásnější obrázky. Vyhodnocení soutěže proběhne během měsíce března 2019.

Mgr. Jiřina Mačáková

      

 Recitační soutěž – školní kolo 2019

 

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích. Porota hodnotila výběr a délku soutěžního textu, paměťové zvládnutí, přednes a celkový dojem soutěžících. Podle těchto kritérií rozhodla o následujícím pořadí:

v 1. kategorii:

  1. místo – Kallo Kristián (3. třída)

  2. místo – Mižikárová Laura (3. třída)

  3. místo – Frühaufová Sara (2. třída)

ve 2. kategorii:

  1. místo – Beňáková Natálie (5. třída)

  2. místo – Turková Veronika (5. třída)

  3. místo - Turková Michaela (4. třída)

Recitovat před porotou si také vyzkoušeli žáci první třídy (Hanzlová Samanta,

Lyčková Melanie, Lúka Kristián), kteří obdrželi diplom za účast v soutěži a malou odměnu.

 

Všem recitujícím děkujeme za krásný kulturní zážitek, blahopřejeme oceněným a držíme palce těm, kteří nás budou reprezentovat v městském kole.

Zapsala: Balonová Soňa

      Sněhuláky pro Afriku postavili 9. 1. i žáci autistické třídy

Kuli, kuli, kulilá, to je koule sněhová.“

Sněhuláky pro Afriku postavili 9. 1. i žáci autistické třídy.

Mgr. Radka Kamýčková, tř. uč.« | 1 2 3 4 5 6 | »